Kritiky.cz > Recenze knih > Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno

Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno

matcina volba
matcina volba
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Madeleine měla všech­no, o čem sni­la. Nádherný dům, odda­nou nej­lep­ší kama­rád­ku Lucy, sta­rost­li­vé­ho man­že­la Doma a roz­to­mi­lá dvoj­čát­ka Aidana a Annabel. Zdá se, že se od ní štěs­tí nemů­že odvrá­tit. V den desá­tých naro­ze­nin dvoj­čat se ale její život změ­nil od zákla­dů a její lás­ka k rodi­ně pro­šla zatěž­ká­va­cí zkouš­kou. Na její dve­ře zakle­pal vrah a nutil ji, aby udě­la­la straš­li­vé roz­hod­nu­tí. Jedno z jejich dětí mělo zůstat naži­vu, dru­hé mělo zemřít. Bylo jen na Madeleine, kte­ré ze svých dětí odsou­dí k smr­ti - syna nebo dce­ru?

Během své­ho poby­tu v nemoc­ni­ci, kde se zota­vu­je z pro­ži­té­ho trau­ma­tu, se Madeleine mar­ně sna­ží při­jít na to, proč se její svět roz­sy­pal na kous­ky. Postupně se jí race­jí zpo­mín­ky na všech­no, co tra­gic­ké­mu dni před­chá­ze­lo. A teh­dy pocho­pí, že nebez­pe­čí ohro­zu­jí­cí její rodi­nu ješ­tě zda­le­ka nepo­mi­nu­lo...

Psychologický thriller Matčina vol­ba napsa­la ang­lic­ká spi­so­va­tel­ka Samantha Kingová. Ta se ve své prvo­ti­ně sou­stře­dí na otáz­ku, zda je mož­né, aby mat­ka milo­va­la všech­ny své děti stej­ně. Spíš než na akci a napě­tí se sou­stře­dí na psy­chi­ku hlav­ní hrdin­ky, kte­rou popi­su­je do nejmen­ších detai­lů. Při čte­ní tak s Madeleine bude­te pro­ží­vat její bolest, zma­te­nost a bez­moc­nost. Její vzpo­mín­ky jsou matou­cí a zne­po­ko­ji­vé, a navíc není jis­té, zda jsou prav­di­vé. Byl její život doko­na­lý a šťast­ný nebo ne? A co se ono­ho osud­ní­ho dne vlast­ně sta­lo?

V posled­ní tře­ti­ně dojde k něko­li­ka zvra­tům, kte­ré nejen­že roz­me­ta­jí na kusy všech­no, čemu Madeleine věři­la, ale pře­kva­pí i čte­ná­ře, kte­rým by se moh­lo zdát, že už vědí, jak bude pří­běh pokra­čo­vat. Ano, samot­ný konec se dá před­ví­dat, ale sple­ti­té ces­tič­ky, kte­ré k němu vedou, ne. Autorka navíc do kni­hy zakom­po­no­va­la něko­lik ori­gi­nál­ních nápa­dů, tak­že je jis­té, že milov­ní­ky psy­cho­thrille­rů tato kni­ha nezkla­me.

Hodnocení: 90%

MATČINA VOLBA

Autorka: Samantha Kingová

Originální název: The Choice

Překlad: Milan Lžička

Vydáno: Mladá fron­ta, 2018

Počet stran: 336


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […] Posted in Recenze knih
  • Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové14. srpna 2018 Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové Když v Nemocnici Svaté Kateřiny na jednotce intenzivní péče skončí mladá žena Cassie Jensenová, ihned se o ni začne zajímat vrchní sestra Alice. Její nová pacientka se jí zdá povědomá a […] Posted in Recenze knih
  • Jane Corryová - Pokrevní sestra20. června 2018 Jane Corryová - Pokrevní sestra Sestry Kitty a Alison vedou odlišné životy. Kitty žije v ústavu. Nedokáže promluvit a nehodu, která ji do ústavu dostala, si vůbec nevybavuje. Nevzpomíná si ani na svůj předešlý život. […] Posted in Recenze knih
  • Víkend plný viny28. února 2023 Víkend plný viny Máte-li chuť na psychologický thriller, který vás chytí a nepustí, tak si určitě nenechte ujít knihu "Víkend plný viny" od autorky Sandie Jonesové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. Čtení […] Posted in Recenze knih
  • Matčina hra21. června 2022 Matčina hra Psychologické thrillery Sandie Jonesové jsou doslova mojí srdcovou záležitostí, a kdo četl například její knihu "Nevlastní sestra", ví, o čem mluvím. Není tedy divu, že jsem neodolala a […] Posted in Recenze knih
  • Náš manžel3. září 2021 Náš manžel Náš manžel od Jo Jakemana je psychologický thriller, jehož ústředním tématem je domácí násilí, manipulace, lhaní a touha vymanit se z těchto sevřených pout a žít svobodný život bez […] Posted in Recenze knih
  • Válka matky a snoubenky14. září 2019 Válka matky a snoubenky Emily si nikdy nemyslela, že by mohla potkat dokonalého muže. Přesně to se jí ale stalo. Její vyvolený se jmenuje Adam a je nejen hezký, ale i laskavý, chápavý a zábavný. Navíc je skvělý […] Posted in Recenze knih
  • Budu tě hledat, dokud tě nenajdu16. července 2019 Budu tě hledat, dokud tě nenajdu Zdravotní sestra Emily se nečekaně ocitla v roli pacientky, a to jen několik týdnů po svém nástupu do nové práce. Je z toho trochu nervózní, ale uklidňuje ji fakt, že má operaci absolvovat […] Posted in Recenze knih
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […] Posted in Recenze knih
  • #1984: Malý princ a Hadova planeta - 70 %23. května 2019 #1984: Malý princ a Hadova planeta - 70 % Malý princ a Hadova planeta (Le Petit Prince 24: La planète du Serpent)Vydalo nakladatelství Mladá fronta v pevné vazbě v roce 2016. Původně vyšlo v roce 2016 jako "Le Petit prince 24: La […] Posted in Recenze komiksů
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,07221 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71939 KB. | 22.02.2024 - 03:11:03