Kritiky.cz > Recenze knih > Veronika Válková: Královna Marie Terezie

Veronika Válková: Královna Marie Terezie

Královna Marie Terezie
Královna Marie Terezie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Při pří­le­ži­tos­ti tři­sté­ho výro­čí naro­ze­ní krá­lov­ny Marie Terezie vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada oba pří­běhy Veroniky Válkové ode­hrá­va­jí­cí se za vlá­dy téhle panov­ni­ce v jed­nom spe­ci­ál­ním vydá­ní. Jako bonus najde­te na kon­ci kni­hy krá­lov­nin rodokmen a doslov, kde se dozví­te všech­ny důle­ži­té a zají­ma­vé infor­ma­ce z její­ho živo­ta.

Hlavní hrdin­kou nejen těch­to pří­bě­hů, ale i celé série  Kouzelný atlas puto­vá­ní časem, je dva­nác­ti­le­tá Bára. Nedávno se s rodi­či pře­stě­ho­va­la z Prahy na ven­kov. Zlobila se na rodi­če, pro­to­že kvů­li stě­ho­vá­ní při­šla o kama­rá­dy. Ale jsou tu dvě věci, kvů­li kte­rým je Bára ochot­ná rodi­čům pře­stě­ho­vá­ní odpus­tit. Barča, čer­ná kočka s bílým bříš­kem a tlap­ka­mi, kte­rou kou­pi­li s domem, a kou­zel­ný atlas, kte­rý Bára našla na půde ve sta­ré truhle. Jsou v něm nejen mapy Evropy, ale i jiných svě­ta­dí­lů. Stačí sáh­nout na mapu a Bára se ocit­ne v minu­los­ti. Stalo se jí to už něko­li­krát a má na to i důka­zy: ze svých cest časem si při­nes­la tře­ba náhr­del­ník od Karla IV. nebo san­dá­ly z Pompejí.

Jak už název napo­ví­dá, v téhle kni­ze se Bára ocit­ne v době vlá­dy Marie Terezie. V prv­ním pří­bě­hu, nazva­ném Zamilovaný dra­goun, se Bára poku­sí dostat sirot­ka Vojtu z vál­ky. V jed­né pís­nič­ce se zpí­va tohle: „sama krá­lov­na cedu­lič­ku psa­la, aby šohaj­ka z té voj­ny dosta­la...“ A tak se Bára roz­hod­ne, že Vojtovi vypro­sí milost u samot­né Marie Terezie...

Další pří­běh, Tajnosti císař­ských kom­nat, nava­zu­je na ten před­cho­zí. Bára se pořád sna­ží zís­kat milost pro kama­rá­da Vojtu. Dostane se až k Marii Terezii, no její přá­ní být na něja­ký čas prin­cez­nou situ­a­ci poně­kud zkom­pli­ku­je. A taky musí zjis­tit, s kým a proč se krá­lov­na po nocích schá­zí i zor­ga­ni­zo­vat taj­né setká­ní arci­vé­vod­ky­ně Marianny s jejím milým.

V čti­vém pří­bě­hu jsou nená­sil­ně zasa­ze­ny his­to­ric­ké reá­lie dané doby, tak­že je nejen zábav­ný, ale i pouč­ný. Dává mož­nost poznat his­to­ric­ké osob­nos­ti z jejich lid­ské strán­ky a nejen to, při­bli­žu­je, jak asi daná doba vypa­da­la a  co pro ni bylo typic­ké. Zároveň je napí­na­vý a plný dob­ro­druž­ství. Knihy ze série Kouzelný atlas puto­vá­ní časem pova­žu­ji za jed­ny z nej­lep­ších knih pro děti, kte­ré jsem kdy čet­la, a ráda se někdy v budouc­nu vydám spo­lu s Bárou za dal­ším dob­ro­druž­stvím.

Hodnocení: 100%

Královna Marie Terezie

Autor: Veronika Válková

Ilustrace: Petr Kopl

Nakladatelství: Grada

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 336

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada.

V pří­pa­dě zájmu kni­hu zakou­pí­te zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích2. listopadu 2017 Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích Dvanáctiletá Bára a její rodiče se přednedávnem přestěhovali z Prahy do domu na venkově. Báře bylo zpočátku smutno a za přestěhování se na rodiče zlobila, no nakonec objevila dva důvody, […] Posted in Recenze knih
  • Začni vydělávat na tom, co tě baví!6. července 2017 Začni vydělávat na tom, co tě baví! Uznávaný autor a podnikatel John Williams, kterému v Česku vyšla kniha Jak dělat, co vás baví, a dostat za to zaplaceno, vám nyní pomůže za pouhých 30 dnů uskutečnit váš nápad a začít se […] Posted in Recenze knih
  • Parkour a freerunning17. června 2017 Parkour a freerunning Parkour je disciplína francouzského původu, jejímž základem je dostat se z bodu A do bodu B bezpečně, plynule a efektivně s použitím vlastního těla. Pomáhá v překonávání jakýchkoliv […] Posted in Recenze knih
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 %4. května 2017 Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 % Dvanáctiletá holka Bára je poměrně obyčejný výrostek svého věku. Ovšem má dost podstatnou vlastnost – dokáže se přenést díky speciálnímu atlasu tam, kam chce, většinou do minulosti. Jednou […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v mlze15. října 2023 Dívka v mlze "Dívka v mlze" od Barbory Bernátové je detektivní příběh se skvělou zápletkou z prostředí slovenské vesničky pod Tatrami, kde se jako blesk z čistého nebe odehraje vražda mladé dívky a na […] Posted in Recenze knih
  • KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI2. října 2023 KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI Kouzelná Paříž obchůdek s knihami od Rebeccy Raisin by si určitě neměly nechat ujít všechny romantické duše s velkým srdcem knihomola, neboť se příběh točí nejen kolem knížek a jednoho […] Posted in Recenze knih
  • Ofélie podruhé9. listopadu 2022 Ofélie podruhé Bitva o popularitu, krása? Anorexie, sexuální nátlak, úzkost, alkohol? Jak pestrá je paleta nebezpečí a nástrah, která číhá na dospívající dívky? Na dívky dnešní, ale třeba i na dívky […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Recenze knih
  • Toko-pa Turner: Přináležení17. října 2022 Toko-pa Turner: Přináležení Je důležité někam patřit. Mít své kořeny, mít místo, kde se můžete napít živé vody. Mít místo, ve světě i ve své duši, kde jste doma. Kde přináležíte smyslu života, světu, sobě. Nebudu […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45215 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71947 KB. | 24.02.2024 - 23:04:56