Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Hra o trůny - The Long Night (S08E03) - Bitva o Zimohrad končí!

Hra o trůny - The Long Night (S08E03) - Bitva o Zimohrad končí!

Got05
Got05
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak máme za sebou nej­vět­ší bitvu v seri­á­lo­vém pro­stře­dí, bitvu o Zimohrad, a já bohu­dík pat­řím k těm, kte­ří si posled­ní díl prv­ní půl­ky posled­ní sezó­ny seri­á­lu Hra o trů­ny vychut­na­li.

První dva díly posled­ní (osmé) byly tako­vé uke­ca­né a při­pra­vo­va­li posta­vy se na vel­kou bitvu. Třetí díl nás vrhl do bitvy pro­ti Zimnímu krá­li a jeho „zom­bí­kům“.

Got01

Začneme tím, že tvůr­ce titul­ků měl hod­ně málo prá­ce, pro­to­že si ten­to­krát neu­ži­je­me moc dia­lo­gů, spí­še akce, kte­rá je ukon­če­na tak, aby posled­ní 3 díly byly o tom, jak Jon Sníh (dědic trů­nu) se svo­jí tetou půjdou za Cersei a buď­to ji umlu­ví, aby opus­ti­la Železný trůn, nebo pros­tě pora­zí její armá­du.

Pokračujeme pří­bě­hem hlav­ních postav, nikdo z hlav­ních postav neze­mře, aby moh­li pokra­čo­vat ve své ces­tě, odškr­tá­vat ze sezna­mu, odpla­tou a za Železným trů­nem. Umřou pou­ze ved­lej­ší, od kte­rých by se to dalo čekat, pro­to­že svo­jí úlo­hu spl­ni­ly.

Got02

Dalším prv­kem nejdel­ší epi­zo­dy seri­á­lu jsou tri­ky. Je vidět, že do seri­á­lu HBO vlo­ži­la hod­ně peněz, a tak je vše téměř doko­na­lé, až na to, že celá epi­zo­da trpí na to, že je tam tma a sně­ho­vá váni­ce. Tím je řeče­no pros­tě vše, peněz není až tak tolik, aby se veš­ke­rá tri­ko­vá prá­ce moh­la zob­ra­zit v celé kva­li­tě a hlav­ně abychom nevi­dě­li občas pou­ze čer­né šmou­hy.

Got03

Od dob Pacific Rim zjiš­ťu­ji to, že pokud nema­jí pro­du­cen­ti tolik peněz, jak potře­bu­jí, tak udě­la­jí své počí­ta­čo­vé umě­ní v deš­ti, ve tmě a ve sně­hu, aby se moh­la „kva­li­ta“ scho­vat do tmy.

Od herec­kých výko­nů asi není co čekat, všich­ni her­ci jsou tak kva­lit­ní, aby své role zahrá­li pro­ti vzdu­chu a ima­gi­nár­ním útoč­ní­kům uvě­ři­tel­ně. Herci v hlav­ních posta­vách to bez pro­blé­mů zvlád­li a ti ved­lej­ší taky a to nemlu­vím o reži­sé­ro­vi, Miguel Sapochnik doká­zal při­pra­vit 750 lidí na to, aby během tří měsíč­ní­ho natá­če­ní vytvo­řil bitvu, na kte­rou se neza­po­me­ne.

Got04

Docela bych přál reži­sé­ro­vi, aby nedě­lal jenom seri­á­ly, ale vrhl se do vel­ké bitvy na fil­mo­vém plát­ně. Je vidět, že se od dob Dr. Hause (7 epi­zod) dost vylep­šil a mys­lím si, pokud to pro­du­cen­ti dovo­lí, že bude je pro něj při­pra­ve­ná vel­ká fil­mo­vá budouc­nost, se kte­rou může mít úspěch vět­ší než kole­ga Alan Taylor, pro kte­ré­ho, po dvou cel­kem neú­spěš­ných vel­ko­fil­mech, asi bude seri­ál Hra o Trůny to nej­vět­ší to nato­čil.

Jsme váž­ně zvě­da­vý, jak budou dal­ší tři hodi­ny v posled­ních epi­zo­dách pokra­čo­vat, snad ješ­tě umře hod­ně zápor­ných postav, abychom moh­li ukon­čit celý seri­ál se správ­ným krá­lem.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu5. března 2019 Hra o trůny - trailer na poslední (osmou) sezónu Osmá sezóna, která přijde na HBO v dubnu, má první trailer. https://youtu.be/rlR4PJn8b8I Posted in Trailery
  • The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště10. května 2019 The Last of the Starks (S08E04) - Daenerys je u Králova přístaviště Druhá půlka začíná tam, kde předchozí díl skončil. Zimohrad se ubránil před nemrtvými a díky Aryi zemřel i Zimní král. Čtvrtá epizoda je také dlouhá, protože se musí příběh hodně posunout […] Posted in TV Recenze
  • Hra o trůny: S08E02: A Knight of the Seven Kingdoms22. dubna 2019 Hra o trůny: S08E02: A Knight of the Seven Kingdoms Druhý díl nám přinesl jenom Zimohrad. První bitva nás čeká v následujícím díle, a tak se konečně vyřeší všechny věci, co nás napadnou. Z Lady Brien se stane rytíř, Daenerys se dozví […] Posted in TV Recenze
  • Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona10. dubna 2019 Hra o trůny - Spravedlnost pro královnu (S07E03) - setkání Daenerys a Jona Tak  ještě čtyři díly, než bude konec letošní sezony. A začínám opravdu nadávat. Asi se prostě tvůrcům nedaří naladit moji pozornost na správnou vlnu. Čekal jsem, že se další díl to trochu […] Posted in TV Recenze
  • Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei9. dubna 2019 Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei Je vidět, že nás čeká méně epizod, než v předchozích sezonách, a tak se opravdu musí v každém díle něco dít. Začneme nudně, v Králově přístavišti se prozatím nic neděje, Cersei pořád […] Posted in TV Recenze
  • Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih8. dubna 2019 Hra o trůny - Dračí kámen (S07E01) - bílí chodci pokračují směr jih Mezi prvními hvězdami, které nově patří mezi herecké osazenstvo, je Jim Broadbent a Ed Sheeran. První z nich bude mít určitě velkou a důležitou roli. Druhý asi moc dlouho nezůstane, […] Posted in TV Recenze
  • S07E03: The Queen's Justice4. srpna 2017 S07E03: The Queen's Justice Obsah třetího dílu sedmé sezóny seriálu Hra o trůny. Jonova linka Jon se svou družinou se setká s Daenerys na jejím hradě. Uvítá jej Tyrion a návštěvě vezme zbraně. Během cesty dovnitř […] Posted in Spoilery
  • S07E02: Stormborn25. července 2017 S07E02: Stormborn Obsah druhé epizody sedmé série seriálu Hra o Trůny. Dračí Kámen Daenerys se svými rádci představuje svým spojencům (Olenna Redwyne a Ellaria Písek s dcerami)  plán na vpadnutí do […] Posted in Spoilery
  • S07E01: Dragonstone18. července 2017 S07E01: Dragonstone Obsah prvního dílu 7. sezóny seriálu Hra o trůny. Panství Freyů Walder Frey uspořádá hostinu pro své příbuzné a vazaly. Nalije jim víno a oslavuje vítězství nad Starky, svým dcerám […] Posted in Spoilery
  • Hra o trůny - Winterfell15. dubna 2019 Hra o trůny - Winterfell Příběh prvního dílu poslední série. Královo přístaviště Qyburn imformujte Cersei, že je poražena východní hlídka. Královna přivítá koupené vojsko a i přes svůj prvotní odpor se vyspí s […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,57225 s | počet dotazů: 255 | paměť: 75082 KB. | 19.04.2024 - 01:20:19