Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Muž na měsíci

Muž na měsíci

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Andy Kaufman byl ozna­čo­ván za nej­ná­pa­di­těj­ší­ho komi­ka, mis­tra v pro­vo­ko­vá­ní obe­cen­stva, kte­rý doká­zal vyvo­lat bou­ře smí­chu, úpl­né ticho i sku­teč­né slzy. Měl obrov­skou popu­la­ri­tu a slá­vu. Již v mla­dém věku ho však postih­la nevy­lé­či­tel­ná cho­ro­ba. Ve fil­mu „Muž na Měsíci“ spo­ji­li své síly a schop­nos­ti tři z nej­ú­spěš­něj­ších osob­nos­tí v oblas­ti sou­čas­né­ho fil­mu - Oscary ověn­če­ný reži­sér Miloš Forman, úspěš­ný pro­du­cent a herec Danny De Vito a kome­di­ál­ní super­hvězda Jim Carrey. Filmový pří­běh zachy­cu­je divo­kou a zábav­nou jízdu Andyho živo­tem - od prv­ních důle­ži­tých chvil až po smut­nýVe fil­mu „Muž na Měsíci“ spo­ji­li své síly a schop­nos­ti tři z nej­ú­spěš­něj­ších osob­nos­tí v oblas­ti sou­čas­né­ho fil­mu - Oscary ověn­če­ný reži­sér Miloš Forman, úspěš­ný pro­du­cent a herec Danny DeVito a kome­di­ál­ní super­hvězda Jim Carrey. Film je umě­lec­kou bio­gra­fií kon­tro­verz­ní­ho tele­viz­ní­ho komi­ka Andy Kaufmana a zachy­cu­je divo­kou a zábav­nou jízdu jeho živo­tem. Byl ozna­čo­ván za nej­ná­pa­di­těj­ší­ho komi­ka, mis­tra v pro­vo­ko­vá­ní obe­cen­stva.

80. léta, Hollywood. Bláznivé kome­di­ál­ní show „Taxi“ a „Saturday Night Live“ vlád­nou tele­vi­zi. Pro naděj­né­ho komi­ka Andy Kaufmana bylo prv­ní vystou­pe­ní úspě­chem, na kte­rý čekal. Jeho výstu­py byly vždy pro­vo­ka­tiv­ní a napros­to nepřed­ví­da­tel­né - udě­lal to, co nikdo neče­kal - např. úmys­ně po celý čas stál a jen občas utrousil slův­ko. Jeho vystou­pe­ní byla ozna­čo­vá­na za komic­ká vele­dí­la. A tak se chla­pec z newy­or­ské­ho před­měs­tí vydal na ces­tu ke slá­vě. Byla to ces­ta těž­ká a kli­ka­tá, pro­to­že Andy vždy milo­val, když mohl své obe­cen­stvo šoko­vat a vyvo­lat tak bez­pro­střed­ní reak­ce - klad­né či zápor­né. Právě ten­to styl komi­ky roz­dě­lil obe­cen­stvo na dva roz­díl­né tábo­ry... Pro komi­ky je nedo­stiž­ným vzo­rem.

So 6. 3. 2004 - Prima 22:40


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90098 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72008 KB. | 19.04.2024 - 18:33:03