Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Rod Draka - Zelená rada (E09) - 90 %

Rod Draka - Zelená rada (E09) - 90 %

Photo © Home Box Office (HBO)
Photo © Home Box Office (HBO)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak už nás čeká za týden pou­ze jeden díl a bude­me mít za sebou prv­ní sezó­nu. Rod draka není dlou­hý seri­ál, kaž­dá sezó­na bude mít maxi­mál­ně deset dílů a tak se musí během těch­to cca 10 hodin  stát hod­ně věcí.

V před­po­sled­ním díle, devá­tém, prv­ní sezo­ny pokra­ču­je­me udá­lost­mi, kte­ré se sta­ly v díle před­cho­zím. Během posled­ních minut živo­ta posled­ní­ho rozum­né­ho krá­le  Viseryse, se dozví­dá­me, že ve svém věku už má hod­ně za sebou a jeho mysl mu už tolik neslou­ží, a tak za svo­je posled­ní slo­va, kte­ré řekl své man­žel­ce mís­to své dce­ři, nezod­po­ví­dá.

Následující díl pokra­ču­je ve slo­vech, kte­ré zaslech­la krá­lov­na. Od smr­ti krá­le je totiž nedů­le­ži­těj­ší najít násled­ní­ka, tj. prin­ce  Aegona, kte­rý se vůbec nepři­pra­vu­je na násled­nic­tví a oče­ká­vá, je to jeho pova­hou, že krá­lov­nou bude někdo jiný.

Musíme pochvá­lit scé­náris­ty, že si, prav­dě­po­dob­ně, nechá­va­jí akč­ní jat­ka až na posled­ní díl, pro­to­že i v tom­to devá­tém díle se hlav­ně mlu­ví a her­ci žijí pro své posta­vy. Nejen Tom Glynn-Carney v roli divo­ké­ho násled­ní­ka trů­nu, ale i tře­ba Ewan Mitchell, kte­rý hra­je jeho mlad­ší­ho bra­t­ra, jež ke svým před­kům má více úcty.

Nesmíme zapo­me­nout i na krá­lov­nu Alicent a její­ho rád­ce Lorda Laryse, kte­ří mají mezi sebou hod­ně zvlášt­ní, až úchyl­ný, vztah.

Jak je vidět, tak nový král Aegon a má od svých pod­da­ných doce­la úctu, pro­to­že mezi lůzou mu vždy bylo nej­lé­pe. Bohužel je ale obě­tí mocen­ských jeho mat­ky a děda, a tak si své vlá­dy prav­dě­po­dob­ně moc dlou­ho neu­ži­je.

Dnešní díl není o prin­cezně Rhaenyrě a brá­cho­vi krá­le Daemonovi, kte­ří se, v před­cho­zím díle, vrá­ti­li do své­ho hra­du. Zatím nic neví, ale urči­tě se k nim done­se (sest­ra krá­le utek­la na dra­ko­vi), že se na krá­lov­ský dvůr dostal nepo­sluš­ný fra­cek, kte­rý byl dosa­zen poboč­ní­kem a krá­lov­nou.

Tento díl je oprav­du o slo­vech. Každý ví, kde je jeho mís­to. Kdo je pro­ti tak jde pro­ti krá­li a musí být uml­čen. Tolik úmr­tí neby­lo neby­lo před tím v žád­ném před­cho­zím díle, ale přes­to je vidět, že se tvůr­ci sna­ží nebýt tak krva­ví ani bul­vár­ní. Dozvíme se samo­zřej­mě, co všech­no se děje za zdmi krá­lov­ské­ho síd­la, že to zrov­na nejsou legál­ní věci, ale krá­lov­ství to tole­ru­je, že, aby král vlá­dl dob­ře chu­di­ně.

Tento díl reží­ro­va­la reži­sér­ka Clare Kilner, kte­rá doká­za­la žen­ské posta­vy napros­to vynik­nout. Chlapi tam sto­jí pou­ze jako křo­ví, sna­ží se vlád­nout, ale vlád­nou jim chytře ženy. Nejen Alicent, ale i ostat­ní ženy si doká­žou své muže oto­čit kolem prs­tu.

Jsem zvě­da­vý na posled­ní díl, dou­fám, že to budou správ­ná jat­ka, kte­ré nám uká­žou bitvy dra­ků. Hlavně díl bude o tom, že si král nikdy neměl vzít svo­jí „rád­ky­ni“ Alicent, jejíž otec sto­jí o trůn ješ­tě více. O násled­nic­tví totiž usi­lu­jí dvě rozum­né ženy, kte­rým je trůn, na roz­kaz můžu ode­jmut.  Když se totiž spo­jí Rhaenys a Rhaenyra, tak ani král, ani rád­ci nema­jí šan­ci. Stojí za těmi­to žena­mi celý rod (a potom­ci a přá­te­lé) Velaryonů, kte­rým x-krát slí­bi­li krá­lo­vé spří­z­ně­nost s vlád­nou­cí­mi rody a nikdy to nespl­ni­li.


Podívejte se na hodnocení Rod Draka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rod Draka - draci - Vermithor4. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vermithor Vermithor, zvaný Bronzový zuřivec, byl dračí samec, na kterém kdysi jezdil král Jaehaerys I. Targaryen. Vzhled a charakter Vermithor byl bronzový drak s "velkými opálenými křídly". […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - draci - Caraxes2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Caraxes Caraxes je drak, na kterém jezdí princ Daemon Targaryen. Je veteránem mnoha bitev a pro své rudé šupiny je známý jako Krvavý Wyrm. Biografie Caraxes je tažen Daemonem Targaryenem. Má […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - draci - Vhagar2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vhagar Vhagar, známá jako Královna všech draků, je drak, na kterém během dobyvačné války jezdila Visenya Targaryen. Ačkoli byla v této době nejmenší z trojice, kterou tvořili Balerion a Meraxes, […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka1. listopadu 2022 Rod Draka Skvělý návrat do světa Game of Thrones!! House of Dragon je povedenou náhradou za náš milovaný seriál, který sice až moc spěchá a oblíbených postav tu zatím nemáme tolik, věřím, že s […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 %11. října 2022 Rod Draka - Pán přílivů (E08) - 95 % Už nám zbývají pouze dva díly, ve kterých se musí odehrát to nejdůležitější. Od prvního dílu sledujeme příběh následníků trůnu, kteří mají následovat po králi Viserysovi. Jde o souboj o […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Driftmark (E07) - 90 %3. října 2022 Rod Draka - Driftmark (E07) - 90 % Tak se blíží konec a scenáristé se snaží příběh připravit na vyvrcholení první sezóny. Po smrti manželky Daemona se věci ještě více zkompilují a je jenom na královně, budoucí královně a […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu19. září 2022 Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu Daemon Targaryen (Matt Smith) navštěvuje svou ženu Rheu (Rachel Redford) v Údolí. Viserys (Paddy Considine) a Rhaenyra (Milly Alcock) zprostředkovávají dohodu s rodem Valeryon. Královna […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - rod Targaryenů23. srpna 2022 Rod Draka - rod Targaryenů Připomeňme si tři nejdůležitější předky Daenerys Targaryenové. Viseris, Daemon a Rhaenyra jsou tři nejdůležitější postavy z rodu vládců draků. VISERYS I. TARGARYEN Král Viserys I. […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 %22. srpna 2022 Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 % Chcete vidět znovu seriál Hra o trůny? Ano? Tak sledujte nový seriál Rod Draka, který vypráví příběh rodu Targaryenů před nejslavnějším a posledním potomkem Daenerys Targaryenovou. Dvě […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - Série 123. října 2022 Rod Draka - Série 1 Seriál Rod Draka stál už od svého prvopočátku před nelehkým úkolem: naplnit očekávání. Nebo se jim alespoň přiblížit. Pomyslných požadavků a tužeb, které si fanoušci Hry o Trůny nahlas, […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69140 s | počet dotazů: 248 | paměť: 75076 KB. | 19.04.2024 - 00:50:08