Kritiky.cz > Recenze knih > Někdy je hezké, že mě miluješ - humorný román o dvou třicátnicích ve stylu Bridget Jonesové

Někdy je hezké, že mě miluješ - humorný román o dvou třicátnicích ve stylu Bridget Jonesové

nekdy je hezko ze me milujes
nekdy je hezko ze me milujes
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte pří­jem­né a poho­do­vé čte­ní? Je vám sko­ro tři­cet a neví­te, jak se svým živo­tem nalo­žit? Rozhodujete se, kam se váš život bude dále ubí­rat? Tak je román Někdy je hez­ké, že mě milu­ješ, určen pří­mo vám. 

Román se ode­hrá­vá v Paříži. Dvě kama­rád­ky Constance a Chloé se roz­hod­nou na pra­hu tři­cít­ky vzít život do svých rukou. Chloé je doko­na­lá, krás­ná Pařížanka, kte­rá pří­liš kou­ří a pije, nava­zu­je vzta­hy na jed­nu noc a milu­je Jane Austenovou. Uzavřou spo­lu doho­du. Chloé se pře­stě­hu­je na ven­kov, mezi vini­ce, dale­ko od mužů. Constance pře­sta­ne být pou­ze roman­tik a o mužích jen snít. Má za úkol se vyspat s jed­ním mužem hned prv­ní noc. Jak to nako­nec vše dopad­ne? Dokáže se Chloe odpou­tat od muže, kte­rý plá­nu­je svat­bu s jinou? Ponořte se do čte­ní a nech­te se pří­jem­ně pře­kva­pit, jak lze život někdy vyře­šit.

Humorný román o milost­ných vzta­zích na pra­hu tři­cít­ky. Vtipně, s nad­sáz­kou, s urči­tou sebe­i­ro­nií, leh­kos­tí, cit­li­vě. Zabývá se otáz­kou umí­rá­ní a smr­ti jako tako­vé.

„Nikdy nemi­luj niko­ho, kdo se k tobě cho­vá, jako bys byl oby­čej­ný. “

Oscar Wilde

„Samota je nebez­peč­ná věc, kte­rou člo­věk musí umět vyjít s ostat­ní­mi, musí dru­hé potře­bo­vat, v tom je tepr­ve štěs­tí.“

Tato kni­ha vychá­zí v Edici 7 lás­ky. Celkem vyšlo už 7 knih a něko­lik z nich jsem měla mož­nost si pře­číst. Jsou pří­jem­ně ladě­né, s lás­kou a nad­hle­dem se dozví­te mno­ho o sobě i svém part­ne­ro­vi.

Obálka je ladě­na do mé oblí­be­né fia­lo­vé bar­vy s mla­dou ženou s klo­bou­kem na hla­vě. Vyvolává to ve mě pří­jem­né poci­ty svo­bo­dy, nespou­ta­nos­ti i lás­ky. Krásný pří­běh o přá­tel­ství má v sobě legrač­ní, ale i záro­veň dojem­né situ­a­ce. Kniha obsa­hu­je krát­ké kapi­to­ly, ve for­mě dení­ku s uve­de­ním dne i času  z pozi­ce Chloé a Constance.

Velice se mě líbil vztah Chloé k její babič­ce. je na ní popsa­ný vztah mla­dé gene­ra­ce k té star­ší. Chloé jí milo­va­la nade­vše.

Kniha je vhod­ná k rela­xa­ci, leh­ké, sviž­né a nená­roč­né čte­ní, kte­ré vás bude bavit. Román se mě líbil a urči­tě bych jej dopo­ru­či­la těm, co mají rádi poho­do­vé čte­ní.

Několik slov o autor­ce:

Marie Vareilleová (1985, Montbard) je fran­couz­ská autor­ka knih pro mla­dé ženy. Úspěch jí v roce 2014 při­ne­sl hned prv­ní titul Ma vie, mon ex autres cala­mi­tés (Můj život, můj býva­lý a jiné kala­mi­ty). Navázala romá­nem Někdy je to hez­ké, že mě milu­ješ a od té doby kaž­do­roč­ně vydá­vá mini­mál­ně jed­nu kni­hu. Žije v Bordeaux, ráda čte, píše a milu­je hoř­kou čoko­lá­du a dob­ré víno.

Autor: Marie Vareilleová

Přeložila: Hana Davidová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2019, Vydala Grada pod znač­kou METAFORA, Praha

Počet stran: 304

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-7625-068-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44228 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71670 KB. | 18.06.2024 - 12:06:27