Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Metoda Markovič: Hojer

Metoda Markovič: Hojer

Photo © Archiv TV Nova
Photo © Archiv TV Nova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmfanaticovi dosud chy­bě­la zku­še­nost s novác­ký­mi séri­e­mi z pro­duk­ce Voyo. Nenalákal mě Král Šumavy, nepo­da­ři­lo se to Ivetě, uspě­la až Metoda Markovič: Hojer. A padlo hned něko­lik mýtů.

Seriál popi­su­je sku­teč­né pří­pa­dy kri­mi­na­lis­ty Jiřího Markoviče a uka­zu­je detai­ly poli­cej­ní prá­ce v teh­dej­ším Československu. Odehrává se v něko­li­ka časo­vých rovi­nách, ale stě­žej­ní dějo­vou lin­kou je pří­pad séri­o­vé­ho vra­ha Ladislava Hojera.

SOCIALISTICKÁ BUBLINA
Pokud jste žili v tom, že jedi­ným séri­o­vým vra­hem v Československu byl nechval­ně pro­sla­ve­ný spar­ta­ki­ád­ní vrah, pak si může­te odškrt­nout prv­ní zbo­ře­ný mýtus. Podle vlád­nou­cí komu­nis­tic­ké gar­ni­tu­ry sice v soci­a­lis­tic­kém zří­ze­ní maso­ví vra­zi nee­xis­to­va­li, jen­že my víme, že zaví­rat oči před pro­blé­mem ho neod­stra­ní. Nešlo to v Černobylu a samo­zřej­mě to nešlo ani v pří­pa­dě séri­o­vých zabi­já­ků za želez­nou opo­nou. Děsivých vražd pros­tě ten­krát bylo dost. Jen se o nich nepsa­lo a nee­xis­to­val inter­net.

LEPŠÍ NEŽ ČT I HBO?
Metoda Markovič: Hojer pat­ří jed­no­znač­ně k tomu nej­lep­ší­mu, co u nás v žán­ru kri­mi seri­á­lů od revo­lu­ce vznik­lo. Srovnání se skvě­lý­mi Devadesátkami z pro­duk­ce České tele­vi­ze je zce­la na mís­tě. I Nova umí nato­čit kva­lit­ní mini­sé­rii. Další mýtus tedy padl. Pro Filmfanatica však bylo šoku­jí­cím zjiš­tě­ním, že novác­ká kri­mi mě bavi­la více, než posled­ní série věhlas­né znač­ky Temný pří­pad. Jednoduše WOW!

Když se však zví­da­vý divák podí­vá, kdo sto­jí za režií, zjis­tí, že Pavel Soukup má za sebou tře­ba i oce­ňo­va­nou sérii #annais­mis­sing. Svoji kva­li­tu tedy potvr­dil a Filmfanatic věří, že od talen­to­va­né­ho tvůr­ce se může­me těšit na dal­ší skvě­lé podí­va­né. Pokud by se navíc Voyo v budouc­nu sta­lo mís­tem, kde by svo­ji šan­ci dostá­va­li podob­ně naděj­ní auto­ři, bylo by to pro čes­kou kine­ma­to­gra­fii jed­no­du­še skvě­lé. Uvidíme.

Kriminalista Markovič vás nej­spíš bude mást svým vstříc­ným pří­stu­pem k séri­o­vé­mu vra­ho­vi, ale závě­reč­ný epi­log jeho postoj dosta­teč­ně vysvět­lí. Kromě dobo­vé atmo­sfé­ry a kos­tý­mů jsou pro úspěch série stě­žej­ní prá­vě cha­rak­te­ry a herec­ké výko­ny. Pochvalu zaslou­ží prak­tic­ky celý herec­ký ansám­bl (Lněnička, Uhlík, Neužil, Mišík i Kotek), což se nestá­vá čas­to ani u věhlas­něj­ších pro­duk­cí. Československá ver­ze Fincherovových Mindhunter tedy roz­hod­ně sto­jí za vidě­ní!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Iveta Karel Šimek a Ján Jackuliak1. února 2024 Nová kapitola v životě Ivety Bartošové Tvůrčí tým pod vedením režiséra a scenáristy Michala Samira zakončil poslední klapkou tříletou životopisnou ságu o jedné z nejvýraznějších postav tuzemské pop-music – Ivetě Bartošové. Nová […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Bod obnovy – české sci-fi světové úrovně?3. října 2023 Bod obnovy – české sci-fi světové úrovně? Filmfanatic s nadšením vítá každý český pokus o žánrovou podívanou, která narušuje tradiční nabídku tuzemských filmů, kterou v drtivé většině tvoří přihlouplé komedie o obyčejných životech […] Posted in Filmové recenze
  • SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série)3. ledna 2023 SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série) Během dlouhých zimních večerů získal Filmfanatic nové přátele. A rozhodně bych si netipnul, že to mohou být dva senioři a jedna sexy brunetka. Navíc všichni svým způsobem podivínští a […] Posted in TV Recenze
  • Temný případ (3. série)24. března 2022 Temný případ (3. série) Filmfanatic měl před lety za to, že koncept, kdy diváci každý týden napjatě čekají na další epizodu oblíbeného seriálu, patří nenávratně do minulosti. Jenže pak přišel Temný případ a HBO […] Posted in TV Recenze
  • Problém tří těles (1. série NETFLIX)28. března 2024 Problém tří těles (1. série NETFLIX) Netflix se pustil do seriálové adaptace nejlepšího sci-fi několika posledních dekád. Knižní trilogie Problém tří těles je doslova generační dílo a Filmfanatic vám ho vřele doporučuje. […] Posted in TV Recenze
  • Temný případ – Noční krajina4. března 2024 Temný případ – Noční krajina Filmfanatic má pro Temné případy slabost hned od začátku série. První byla posledním seriálem, který mě donutil přijmout klasický televizní řád a týden co týden vyhlížet novou epizodu. […] Posted in TV Recenze
  • Yellowstone (1. a 2. série)21. ledna 2024 Yellowstone (1. a 2. série) John Dutton (Kevin Costner) je sedmou generací svého rodu. Ten vlastní největší dobytčí ranč v USA, který se nachází v sousedství prvního amerického národního parku, indiánské rezervace a […] Posted in TV Recenze
  • Těla – nová klasika o cestování časem?26. října 2023 Těla – nová klasika o cestování časem? Filmfanatic miluje filmy o cestování časem. Proto není důvod nemilovat také seriály na toto téma. Zaslouží si novinka od Netflixu doporučení, nebo byste se jí měli raději vyhnout? ČTYŘI […] Posted in TV Recenze
  • Rafťáci: Komerční eskapáda nezapůsobí na náročné diváky9. května 2023 Rafťáci: Komerční eskapáda nezapůsobí na náročné diváky Rafťáci. Achjo.jak se dá na tohle napsat nezaujatě recenze? tenhle film má dvě skupiny diváků, jedni, kteří budou film opěvovat a vynášet ho jako jednu z nejlepších českých cool […] Posted in Retro filmové recenze
  • BANGER. – Recenze – 70 %21. září 2022 BANGER. – Recenze – 70 % Režisér a scenárista Adam Sedlák, tvůrce internetového seriálu Semestr, byl po uvedení svého celovečerního debutu s názvem Domestik vyzdvihován jako nový výrazný talent českého filmu, […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91656 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72344 KB. | 29.05.2024 - 02:44:54