Kritiky.cz > Recenze knih > O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi - humorný příběh o jedné malé čarodějnici

O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi - humorný příběh o jedné malé čarodějnici

113804 350 0 fit
113804 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pohád­ko­vé­ho pří­běhy plné čar a kou­zel? Hledáte pro své děti hezkou pohád­ko­vou kníž­ku? Petra Martišková je autor­kou kni­hy O Rozárce Čarodějné a zlo­bi­vém Pepíkovi. Věřte, že nebu­de­te lito­vat. 

Co vás vlast­ně v této kni­ze čeká?

Malá čaro­děj­ni­ce Rozálie Vilemína Čarodějná se stě­hu­je z lesa do měs­ta, kde začne cho­dit do nor­mál­ní ško­ly. Už se nebu­de učit kouz­lit a vařit lek­tva­ry, ale čeká jí psa­ní, počí­tá­ní i čte­ní jako běž­né děti. Vůbec se do ní netě­ší a moc by si přá­la, aby se moh­la vrá­tit zpát­ky do lesa. Ve ško­le jí to neba­ví a navíc je tam ten nejzlo­bi­věj­ší kluk jmé­nem Pepík, kte­ré­ho kdy vidě­la. Pořád žalu­je a dělá jí samou neple­chu. Ve ško­le se sta­ne jed­na pří­ho­da, kte­rou musí všich­ni spo­leč­ně vyře­šit. Budou sta­čit kouz­la Rozárky na tak zlo­bi­vé­ho klu­ka? Najde se viník, kte­rý zni­čil krás­nou výstav­ku z kašta­nů? Čeká na vás humor­ný pří­běh plný kou­zel a čar a nejen to.

Kniha se mě moc líbi­la a zau­jal mě její námět o čaro­děj­ni­ci Rozárce, kte­rý je moc milý a vtip­ný. Autorka i ilu­strá­tor­ka odved­la oprav­du pre­ciz­ní prá­ci, jeli­kož kni­ha se bude líbit jak dětem, tak i dospě­lým. Můj mlad­ší syn má rád pohád­ky o nad­při­ro­ze­ných bytos­tech, bude on dal­ší, kdo se na kníž­ku vrh­ne a pře­čte si jí. Autorka má zvlášt­ní způ­sob vyprá­vě­ní, kte­rý vás nutí číst dál a dál. Poutavě, humor­ně, s nad­hle­dem popi­su­je jed­not­li­vé pří­běhy o živo­tě malé čaro­děj­ni­ci Rozárce. Kniha je roz­dě­le­na do 17 pří­bě­hů. Na začát­ku najde­te před­mlu­vu.

Knihu ilu­stro­va­la Marie Nováčková. S těmi­to ilu­stra­ce­mi se setká­vám popr­vé a musím říci, že ty veli­ké oči čaro­děj­ni­ce vás roz­hod­ně upou­ta­jí.

Kniha je urče­na dětem od 7 let a nejen jim. Tuto pohád­ko­vou kni­hu oce­ní i star­ší čte­ná­ři, kte­ří mají rádi pohád­ky o čaro­děj­ni­cích, kouz­lech, ale také ško­le. Na titul­ní strán­ce najde­te čaro­děj­ni­ci Rozárku v život­ní veli­kos­ti. Je tam hod­ně ušmud­la­ná o bar­vy, s krás­ný­mi culí­ky a barev­ný­mi mašlič­ka­mi. Hned bude­te mít tou­hu si pře­číst las­ka­vý pří­běh o této malé hol­čič­ce.

  • Autor: Petra Martišková
  • Ilustrace: Marie Nováčková
  • Žánr: kni­ha pro děti
  • Vydáno: 2020, Vydalo nakla­da­tel­ství Grada pod znač­kou bam­book, Praha
  • Počet stran: 64
  • Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN 978-80-271-1380-4

Foto: Grada Publishing a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71792 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72258 KB. | 18.05.2024 - 05:09:20