Kritiky.cz > Recenze knih > Bezlepková dieta

Bezlepková dieta

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Byla vám dia­gnos­ti­ko­vá­na celi­a­ki­ce či jste se jen roz­hod­li jíst více zdra­vě, tedy bez lep­ku, a moc neví­te, jak se nyní stra­vo­vat? Inspiraci může­te najít v kni­ze Bezlepková die­ta, kde najde­te 148 recep­tů od nutrič­ní tera­pe­u­t­ky.

Na úvod nechy­bí pojed­ná­ní od léka­ře na téma, co je vlast­ně celi­a­kie. Následují infor­ma­ce o spe­ci­fi­kách bezlep­ko­vé die­ty, jaké potra­vi­ny a výrob­ky z nich jsou nevhod­né a kte­ré jsou spor­né. Nechybí ani výčet vhod­ných potra­vin. Poté již násle­du­jí samot­né recep­ty.

Spektrum recep­tů je boha­té, od bezlep­ko­vé­ho peči­va, přes kned­lí­ky, polév­ky, maso, něco slad­ké­ho , poma­zán­ky až k salá­tům a bez­ma­sé­mu jídlu.

Recepty mohou být inspi­ra­cí pro celi­a­ky. Ale nápa­dy na recep­ty v ní mohou najít i lidé, kte­ří se roz­hod­li stra­vo­vat v rám­ci zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu bezlep­ko­vě. V recep­tech je obvykle pou­ži­ta bezlep­ko­vá směs, kte­rá se dá kou­pit na trhu. Jen v recep­tech je běž­ně pou­ží­vá­no mlé­ko a mléč­né výrob­ky, tak­že pro lidi, co se stra­vu­jí bezlep­ko­vě i bez­lak­tó­zo­vě, bude tře­ba si recep­ty upra­vit či někte­ré vyne­chat.

Knížka má malý útlý for­mát, tak­že je hned po ruce. Trošku mínus je měk­ká vaz­ba, kdy se pak strán­ky snáz ohnou. Uvítala bych i také recep­ty na tře­ba bezlep­ko­vé peče­ní z čis­tě bezlep­ko­vých mouk (čiro­ko­vá, jen pohan­ko­vá atd či kom­bi­na­ce růz­ných mouk atd) než jen pou­ží­vá­ní smě­sí. Ale to už je spí­še moje pre­fe­ren­ce. Nicméně smě­si jsou vhod­né pro svou jed­no­du­chost.

Ocenila bych také více foto­gra­fií v kni­ze a lep­ší gra­fic­kou úpra­vu. Nicméně kni­ha je tako­vou inspi­ra­cí pro bezlep­ko­vé stra­vo­vá­ní, kde najde­te růz­né recep­ty na jed­nom mís­tě, aniž bys­te muse­li zdlou­ha­vě hle­dat na inter­ne­tu.


Autor: Monika Vernerová, MUDr. Pavel Kohout

Žánr: kuchař­ka

Nakladatelství: Vyšehrad

Počet stran: 80

Hodnocení: 75 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00625 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71639 KB. | 19.06.2024 - 21:57:31