Kritiky.cz > Recenze knih > Pravda nebyla k dostání

Pravda nebyla k dostání

Pravda
Pravda
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dlouhou dobu čes­ké­mu kniž­ní­mu trhu kra­lo­va­li mužští auto­ři, ale těm v posled­ních něko­li­ka letech šla­pe na paty žen­ská kon­ku­ren­ce. Nebo jsou už autor­ky ve vede­ní? K nada­né gene­ra­ci beze­spo­ru pat­ří i Lucie Hlavinková, kte­rá při­chá­zí s novým romá­nem Pravda neby­la k dostá­ní.

Autorka děj své nové kni­hy zařa­zu­je do obdo­bí osm­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí, kdy v Československu stá­le pro­bí­ha­la nor­ma­li­za­ce a vidi­na změ­ny byla v nedo­hled­nu. Mladá Jana se svo­jí mat­kou pro­chá­zí slo­ži­tým obdo­bím a obě se jen těž­ce vyrov­ná­va­jí se ztrá­tou otce a man­že­la. Matka se sna­ží uto­pit žal v alko­ho­lu a Jana si při­pa­dá ztra­ce­ná. Jednoho dne obje­ví v mat­či­ně lož­ni­ci sešit plný zápis­ků, kte­ré zdán­li­vě nedá­va­jí smy­sl, ale do Janina živo­ta jejich čet­ba při­ná­ší ale­spoň tro­chu vzru­še­ní a dává zapo­me­nout na minu­lé udá­los­ti.

Hlavní hrdin­ka se tak pus­tí do pát­rá­ní na vlast­ní pěst a postup­ně se z roz­ptý­le­ní sta­ne malá noč­ní můra. Nic nedá­vá smy­sl, nic do sebe neza­pa­dá. Vůbec niče­mu nero­zu­mí a bojí se zeptat, pro­to­že tuší, že tak ote­vře tři­nác­tou kom­na­tu svo­jí rodi­ny. Zvláštní cho­vá­ní pra­ro­di­čů jí také na kli­du nepři­dá­vá a nechá­pe, proč jsou u nich i oby­čej­né věci tabu. Proč nesmí mít šper­ky, nikdy u nich nedo­sta­ne k obě­du maso a před kaž­dým jíd­lem se mod­lí?

Jana brzy pocho­pí, že ač se její mat­ka sna­ži­la o nor­mál­ní život, jejich rodi­na je pros­tě jiná a občas na ni někte­ří z nezná­mých důvo­dů hle­dí skrz prs­ty. Co dělá špat­ně? A proč má pocit, že v jejím živo­tě stá­le někdo chy­bí?

Lucie Hlavinková pro svou novou kni­hu opět zvo­li­la netra­dič­ní námět, jehož pře­ve­de­ní do sou­vis­lé­ho pří­bě­hu muse­lo před­chá­zet důklad­né pro­stu­do­vá­ní mate­ri­á­lů, jejich shá­ně­ní s ohle­dem na his­to­ric­ký kon­text urči­tě neby­lo jed­no­du­ché. Jak jsme zvyklí už z romá­nu Kdo šije u Podolské, tak Pravda neby­la k dostá­ní opět při­ná­ší sil­ný pří­běh, kte­rý si mimo jiné bere na paškál komu­nis­tic­ký režim a jeho zása­hy do živo­ta běž­ných lidí, kte­ří se, byť jen nepa­tr­ně, odli­šo­va­li od poža­do­va­né nor­my.

Autorka vylo­ží kar­ty na stůl až na posled­ních pár stra­nách a pří­běh dospě­je k těž­ko uvě­ři­tel­né­mu závě­ru, kte­rý by mohl napsat jen život sám. Román o hle­dá­ní, ztrátách a nále­zech. Dočkají se čte­ná­ři hap­py endu? Pravda neby­la k dostá­ní se v klad­ném slo­va smys­lu také vymy­ká běž­ným kniž­ním pří­bě­hům, ale autor­ka si za jeho zpra­co­vá­ní roz­hod­ně zaslou­ží pochva­lu, niko­liv per­ze­ku­ci.

 

 • Název kni­hy               Pravda neby­la k dostá­ní
 • Autor                          Lucie Hlavinková
 • Nakladatelství            Motto
 • Místo vydá­ní              Praha
 • Rok vydá­ní                 2022
 • Vydání (1., 2. atd.)     1.
 • Počet stran                  238
 • ISBN/EAN                 978-80-267-2280-9

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Vamp U (2013)22. května 2018 Vamp U (2013) Tragická smrt jeho lásky zapříčinila, že upír Wayne Gretzky přišel o své tesáky. Příchod nové studentky však ukončil jeho 300 let trvající strádání, jenže další katastrofa je už na […] Posted in Horory
 • Antonín Hrbek: Co říkají hvězdy ženám21. dubna 2016 Antonín Hrbek: Co říkají hvězdy ženám Antonín Hrbek se zabývá astrologií od roku 1945. Je autorem či spoluautorem celkem třinácti knih a více než čtyř set odborných článků, otištěných u nás i v zahraničí. Věnuje se rovněž […] Posted in Recenze knih
 • Children of the Corn III: Urban Harvest (1995)27. září 2016 Children of the Corn III: Urban Harvest (1995) "Ten, jenž chodí mezi řádky" a jeho přisluhovači se tentokrát budou činit v Chicagu… Po záhadném zmizení jejich otce v Gatlinu, jsou nevlastní bratři Joshua a Eli […] Posted in Horory
 • Král Artuš: Legenda o meči12. května 2017 Král Artuš: Legenda o meči Fotografie z novinářské projekce filmu Král Artuš: Legenda o meči. © Tomáš Martinek pro Vertical Entertainment s.r.o. Posted in Filmové premiéry
 • 4 důvody, proč sledovat sitkom Život beze slov!7. května 2018 4 důvody, proč sledovat sitkom Život beze slov! Už jste slyšeli o sitkomu, kde je hlavní hrdina na vozíku? Marně pátráte v paměti…a ne neslyšeli. Jestli patříte mezi milovníky sitkomů a film Nedotknutelní ve vás zanechal stopu, určitě […] Posted in Speciály
 • #DP90: Naomi: Season One14. srpna 2020 #DP90: Naomi: Season One  Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Brian Michael Bendis, David F. WalkerKresba: Jamal Campbell Ať už máte na aktuální komiksovou tvorbu Briana Michaela Bendise názor […] Posted in Recenze komiksů
 • Spider-Man: Napříč paralelními světy - dokonalé pokračování přelomového snímku1. června 2023 Spider-Man: Napříč paralelními světy - dokonalé pokračování přelomového snímku Tento snímek měl opravdu vysoko nastavenou laťku, a myslím opravdu vysoko. Film Spider-Man: Paralelní světy před 5 lety redefinoval moderní animaci, ukázal nám, co může být v tomto […] Posted in Filmové recenze
 • Proč uvažovat o CRM i v poměrně malé firmě10. března 2023 Proč uvažovat o CRM i v poměrně malé firmě Často si myslíme, že CRM (Customer Relationship Management) je určeno pouze pro velké korporace. Nicméně, i malé firmy mohou mít prospěch z implementace CRM systému. V tomto článku se […] Posted in Ze života
 • Lásko moje, kde jsi?6. října 2004 Lásko moje, kde jsi? Na kole, na kole, křičí děti ve škole. Napadá mě text jedné reklamy. Manželství Marie Dominique a jejího manžela Bertranda totiž vypadá tak, že on neustále podniká dlouhé cyklistické túry […] Posted in Filmové recenze
 • Adam Savage za kamerou Ghost in the Shell!7. března 2017 Adam Savage za kamerou Ghost in the Shell! Adam Savage (Bořiči mýtů) se dostal na plac filmu Ghost in the Shell. https://youtu.be/KosBvDyWgnA Posted in Za kamerou
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83638 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72079 KB. | 22.04.2024 - 08:03:47