Kritiky.cz > Recenze knih > Pravda nebyla k dostání

Pravda nebyla k dostání

Pravda
Pravda
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dlouhou dobu čes­ké­mu kniž­ní­mu trhu kra­lo­va­li mužští auto­ři, ale těm v posled­ních něko­li­ka letech šla­pe na paty žen­ská kon­ku­ren­ce. Nebo jsou už autor­ky ve vede­ní? K nada­né gene­ra­ci beze­spo­ru pat­ří i Lucie Hlavinková, kte­rá při­chá­zí s novým romá­nem Pravda neby­la k dostá­ní.

Autorka děj své nové kni­hy zařa­zu­je do obdo­bí osm­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí, kdy v Československu stá­le pro­bí­ha­la nor­ma­li­za­ce a vidi­na změ­ny byla v nedo­hled­nu. Mladá Jana se svo­jí mat­kou pro­chá­zí slo­ži­tým obdo­bím a obě se jen těž­ce vyrov­ná­va­jí se ztrá­tou otce a man­že­la. Matka se sna­ží uto­pit žal v alko­ho­lu a Jana si při­pa­dá ztra­ce­ná. Jednoho dne obje­ví v mat­či­ně lož­ni­ci sešit plný zápis­ků, kte­ré zdán­li­vě nedá­va­jí smy­sl, ale do Janina živo­ta jejich čet­ba při­ná­ší ale­spoň tro­chu vzru­še­ní a dává zapo­me­nout na minu­lé udá­los­ti.

Hlavní hrdin­ka se tak pus­tí do pát­rá­ní na vlast­ní pěst a postup­ně se z roz­ptý­le­ní sta­ne malá noč­ní můra. Nic nedá­vá smy­sl, nic do sebe neza­pa­dá. Vůbec niče­mu nero­zu­mí a bojí se zeptat, pro­to­že tuší, že tak ote­vře tři­nác­tou kom­na­tu svo­jí rodi­ny. Zvláštní cho­vá­ní pra­ro­di­čů jí také na kli­du nepři­dá­vá a nechá­pe, proč jsou u nich i oby­čej­né věci tabu. Proč nesmí mít šper­ky, nikdy u nich nedo­sta­ne k obě­du maso a před kaž­dým jíd­lem se mod­lí?

Jana brzy pocho­pí, že ač se její mat­ka sna­ži­la o nor­mál­ní život, jejich rodi­na je pros­tě jiná a občas na ni někte­ří z nezná­mých důvo­dů hle­dí skrz prs­ty. Co dělá špat­ně? A proč má pocit, že v jejím živo­tě stá­le někdo chy­bí?

Lucie Hlavinková pro svou novou kni­hu opět zvo­li­la netra­dič­ní námět, jehož pře­ve­de­ní do sou­vis­lé­ho pří­bě­hu muse­lo před­chá­zet důklad­né pro­stu­do­vá­ní mate­ri­á­lů, jejich shá­ně­ní s ohle­dem na his­to­ric­ký kon­text urči­tě neby­lo jed­no­du­ché. Jak jsme zvyklí už z romá­nu Kdo šije u Podolské, tak Pravda neby­la k dostá­ní opět při­ná­ší sil­ný pří­běh, kte­rý si mimo jiné bere na paškál komu­nis­tic­ký režim a jeho zása­hy do živo­ta běž­ných lidí, kte­ří se, byť jen nepa­tr­ně, odli­šo­va­li od poža­do­va­né nor­my.

Autorka vylo­ží kar­ty na stůl až na posled­ních pár stra­nách a pří­běh dospě­je k těž­ko uvě­ři­tel­né­mu závě­ru, kte­rý by mohl napsat jen život sám. Román o hle­dá­ní, ztrátách a nále­zech. Dočkají se čte­ná­ři hap­py endu? Pravda neby­la k dostá­ní se v klad­ném slo­va smys­lu také vymy­ká běž­ným kniž­ním pří­bě­hům, ale autor­ka si za jeho zpra­co­vá­ní roz­hod­ně zaslou­ží pochva­lu, niko­liv per­ze­ku­ci.

 

 • Název kni­hy               Pravda neby­la k dostá­ní
 • Autor                          Lucie Hlavinková
 • Nakladatelství            Motto
 • Místo vydá­ní              Praha
 • Rok vydá­ní                 2022
 • Vydání (1., 2. atd.)     1.
 • Počet stran                  238
 • ISBN/EAN                 978-80-267-2280-9

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […] Posted in Recenze knih
 • Projekt 100 - Planeta opic - O filmu14. září 2017 Projekt 100 - Planeta opic - O filmu Producent Planety opic, Arthur P. Jacobs, byl v branži nováčkem. Předtím než 20th Century Fox přesvědčil, aby film zafinancovali, produkoval jen dva filmy. Získat si důvěru velkého studia […] Posted in Festivaly
 • Podzim v České televizi6. srpna 2019 Podzim v České televizi Blíží se podzimní televizní sezóna a tak Česká televize představila na tiskové konferenci 1.srpna filmové a seriálové novinky. Konference se zúčastnili Petr Dvořák, generální ředitel ČT, […] Posted in Filmové a televizní aktuality
 • Rogue One: Star Wars Story | Rogue One: A Star Wars Story [70%]15. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story | Rogue One: A Star Wars Story [70%] Sága Star Wars se konečně rozrůstá o další díl. Dlouho očekávaný spin-off Rogue One: Star Wars Story se dostal do českých a slovenských kin a fanoušci se od dnešního dne mohou znovu […] Posted in Filmové recenze
 • Hills Have Eyes, The (1977)10. listopadu 2012 Hills Have Eyes, The (1977) První velký filmový počin Wese Cravena v jeho bohaté režisérské kariéře. Americká rodinka jede ve svém karavanu napříč vyprahlou pouští směr Kalifornie. Po cestě se rozhodnou […] Posted in Horory
 • Věc: Počátek [60%]5. ledna 2012 Věc: Počátek [60%] V dnešním přehršli nejrůznějších remaků, kdy si skutečně každý druhý klipař může předělat libovolnou hitovku let minulých (zvlášť, když mu to zpravidla dobrovolně zacáluje Michael Bay), je […] Posted in Filmové recenze
 • Over the Rainbow (1997)15. března 2012 Over the Rainbow (1997) Alexandre Aja dokázal diváky zaujmout již ve svých raných začátcích. Každý režisér musí nějak začít a ne vždy se mu podaří vykročit tou správnou nohou. Divácká přízeň je mnohdy velmi […] Posted in Horory
 • Ubal a zmiz – Recenze – 50%8. července 2021 Ubal a zmiz – Recenze – 50% Česká krimikomedie celovečerně debutujícího režiséra a scenáristy Adama Hobzika Ubal a zmiz pravděpodobně chtěla být kombinací černohumorné gangsterky (něco jako Sbal prachy a vypadni) a […] Posted in Filmové recenze
 • MacGruber [34%]9. září 2010 MacGruber [34%] http://www.csfd.cz/film/269295-macgruber/ Pouze jeden americký hrdina získal hodnost zelených baretů, Navy SEAL a armádních Ranger. Jen jednomu bylo uděleno 16 purpurových srdcí, 3 […] Posted in Filmové recenze
 • Microsoft požádal o Evropskou komisi o schválení akvizice...3. února 2021 Microsoft požádal o Evropskou komisi o schválení akvizice... Microsoft požádal o Evropskou komisi o schválení akvizice ZeniMax Media, aby později nemusel čelit porušení antimonopolní legislativy. Evropská komise rozhodne do 5. 3. 2021. Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37273 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71968 KB. | 22.02.2024 - 15:01:55