Kritiky.cz > Profily osob > Ivan Trojan

Ivan Trojan

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ivan se naro­dil 30.6.1964 v Praze a pochá­zí z herec­ké rodi­ny. Jeho otec, herec Ladislav a bra­tr reži­sér a pro­du­cent Ondřej. Nejprve vystu­do­val spor­tov­ní gym­pl a věno­val se bas­ket­ba­lu. Přihlášku na DAMU podal ve tře­tím roč­ní­ku, kde stu­do­val herec­tví.

Jeho diva­del­ní kari­é­ra zača­la v „Realistickém diva­dle“ (dnes „Labyrint“), po té půso­bil v „Divadle na Vinohradech“ (1990 – 1997), zde nesmí­me zapo­me­nout na roli „Romea“, nebo Ivana ve hře „Bratři Karamazovi“. A od roku 1997 hra­je v nově vznik­lém „Dejvickém diva­dle“. V 98mém byl nomi­no­ván na „Cenu Thálie“ za hejtma­na ve hře „Revizor“, ale zís­ká­vá jí až za 2 roky za adap­ta­ci romá­nu A. I. Gončarova „Obloumov“. Jeho prv­ní fil­mo­vá role při­šla až roku 1999 a to ve fil­mu „Samotáři“ reži­sé­ra Davida Ondříčka a za tuto roli byl nomi­no­ván na cenu „Český lev“ za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli. Ivan se stá­vá více zná­mým a dostá­vá dal­ší role a ceny „Českého lva“. Ze zná­měj­ších vybí­rám „Musím tě svést“ (2000) a „Želary“(2003), kte­rý byl dokon­ce nomi­no­ván na ame­ric­ké­ho „Oskara“ Ze zná­měj­ším může­me uvést ješ­tě „Jedna ruka net­les­ká“ (2003), kde spo­lu­pra­co­val též na scé­ná­ři, „Příběhy oby­čej­né­ho šílen­ství“, pohád­ku „Anděl Páně“, „Medvídek“ (2007), Václav – Český lev (2007), “Karamazovi“ (2008), „Na půdě aneb kdo má dnes naro­ze­ni­ny?“ (2009) a v roce 2010 by měl vyjít film „Lidice“. Hraje též v seri­á­lech tře­ba jako štáb­ní stráž­mis­tr Bedřich Jarý v „Četnickýc humo­res­kách“. Kromě hra­ní se věnu­je též dabin­gu. Mohli jsme ho sly­šet v seri­á­lu 24 hodin jako hlas Keifera Sutherlanda, v roli agen­ta Jacka Bauera, v „Návrat do budouc­nos­ti 2“, nebo v seri­á­lu „Ally Mc Beal“. Je žena­tý s hereč­kou Klárou Pollertovou se kte­rou má syny Františka (1999) a Josefa (2001)

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,22362 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72209 KB. | 18.05.2024 - 18:25:47