Kritiky.cz > Recenze knih > Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha

Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha

104406
104406
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poli je losí hol­ka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mlá­ďa­ta a také sou­ro­zen­ci. Momentálně jsou doma pou­ze s mamin­kou, jejich tatí­nek se musel vydat hle­dat nové mís­to k byd­le­ní z jis­té­ho důvo­du. Jednoho veče­ra jim mamin­ka čet­la pohád­ko­vou kníž­ku, tro­chu stra­ši­del­nou, ale Poli a Aldo usnu­li a ani nevě­dě­li jak, ale usnu­li. A zdál se jim oprav­du živý sen, ve kte­rém se vyda­li hle­dat tatín­ka a zaži­li spous­tu dob­ro­druž­ství. Jako prv­ní šli zachrá­nit zakle­té­ho kně­ze. Ten, respek­ti­ve jeho duše nemě­la klid, pro­to­že kdy­si se do něj zami­lo­va­la jed­na dív­ka, ale on jí ublí­žil a za trest nyní musel blou­dit a stra­šit.

Jedno ze stra­ši­del­ných dob­ro­druž­ství se ode­hrá­lo pět set let nazpá­tek. Jednoho dne stá­la na bře­hu řeky Vltavy bab­ka, a jeli­kož byla roz­vod­ně­ná, tak kaž­dé­ho kdo šel oko­lo, pro­si­la, jest­li by ji pomohl dostat se na dru­hou stra­nu. Všichni ji odbý­va­li, nikdo nepo­mohl, dokon­ce se dočka­la urá­žek a posměš­ků, až jí pomohl uhlíř jako jedi­ný. Vzal ji na záda a nako­nec se mu poda­ři­lo pře­bro­dit se s ní na dru­hou stra­nu. Když sta­ře­nu posta­vil na zem, tak mu podě­ko­va­la, ale neda­la mu pení­ze, ale vět­ší dar. Z celé osa­dy, kde byd­lel, necha­la žít jenom uhlí­ře a jeho rodi­nu, všich­ni ostat­ní pomře­li na mor, pro­to­že se jed­na­lo o moro­vou bábu.

Poli a Aldo se potka­li se sil­ným Aloisem, jehož kama­rád padl do rukou sice krás­né dív­ky, ale čaro­děj­ni­ce. Žila na stat­ku a Lojza tam s kama­rá­dem pra­co­va­li jako údrž­bá­ři. Lojza si vši­ml, že jeho kama­rád je něja­ký vyhub­lý a utrá­pe­ný, až mu svě­řil, že paní šéfo­vá si ho kaž­dou noc vyve­de, dá mu ohláv­ku, on se pro­mě­ní v koně a jede s ním na sraz čaro­děj­nic. Lojza s obě­ma losí­ky se roz­hod­li, že mu pomů­žou od toho zakle­tí. Tak se také sta­lo, ale záro­veň vysvo­bo­di­li i svo­ji šéfo­vou, se kte­rou s Lojzou k sobě zaho­ře­li.

Poli a Aldo se potka­li s mla­dým mužem, kte­rý pašo­val skle­ni­ce s mar­me­lá­dou, aby uži­vil svo­ji rodi­nu. To všech­no obě­ma mla­dým losům vyprá­věl. Všichni šli spo­lu přes les, ale jen co vešli, tak za nimi se utvo­ři­la hus­tá mlha, kte­rou stvo­ři­li skřít­ci, kte­ří šli za nimi. Losíci se nemu­se­li bát, pro­to­že paše­rák se vždyc­ky z toho­to lesa dostal ven. Kromě toho na stro­mech síd­li­li stro­mo­ví mužíč­ci a jeden z nich byl paše­rá­kův kama­rád, jinak byli všich­ni nepřá­tel­ské­ho raže­ní. To všech­no jim paše­rák poví­dal, když tu najed­nou se v lese obje­vi­li poli­cis­té a chtě­li odvést jak paše­rá­ka, tak i oba losí sou­ro­zen­ce, ale v tu chví­li zača­li sviš­tět ze stro­mu šiš­ky – byl to stro­mo­vý muží­ček.

Trojice běže­la lesem, jak jim to stro­mo­vý muží­ček pora­dil, když tu při­šel sešup a po chví­li se díva­li na zvlášt­ní stvo­ře­ní – Lipenská mat­ka. Ta běž­ně nezva­né návštěv­ní­ky zardousi­la, ale tady udě­la­la výjim­ku. Dokonce obě­ma losům pro­zra­di­la, kde je jejich tatí­nek. Ten byl bohu­žel zka­me­ně­lý a vycpa­ný na poli­cej­ní sta­ni­ci. Svým způ­so­bem to zapří­či­ni­la Lipenská mat­ka, ale pora­di­la jim, jak ho vysvo­bo­dit. Mimo toho se nau­čil kouz­lo i paše­rák a chtěl zbo­hat­nout a tím, že mu ztvrdlo srd­ce, tak také špat­ně skon­čil.

Krásná pohád­ko­vá kníž­ka, dopo­ru­ču­ju všem dětem, urči­tě se jim to bude líbit. Je to sice drob­ná kníž­ka, ale zce­la jis­tě krás­ná a dopl­ně­ná vel­mi půvab­ný­mi ilu­stra­ce­mi. Má 64 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 199 Kč zde.

 • Autor: Pavel Pechoušek
 • Ilustrace: Zdeňka Študlarová
 • Žánr: belet­rie pro děti
 • Nakladatelství: Grada
 • Datum vydá­ní: 29. 05. 2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha15. října 2017 Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha Čarodějka Aislin odcházela z Rady moudrých a měla divný pocit, že ji někdo v úzké chodbě sleduje, ale když se otočila, nikdo tam nebyl. Pomyslela si, že je přetažená a že blázní. Najednou […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelné sedlo - kniha14. října 2017 Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na jeho hřbetu. Nejraději by měla jednoho doma, ale rodiče jí to nedovolí. Najednou vešla k Verunce […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha10. října 2017 Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha V životě dětí jedné třídy základní školy se to změnilo od té doby, co nastoupila nová paní učitelka - víla Jasmína. Ta je učila pomocí kouzel - děti vždycky všechno věděli, nic […] Posted in Recenze knih
 • Školnice Valerie odhalena - kniha7. října 2017 Školnice Valerie odhalena - kniha Martin a Šimon jsou ve druhé třídě základní školy třídy A a kamarádi ještě s Vojtou a Pepíkem ze třídy B. Ve škole byli učitelé na děti zlí a přísní, ale nyní se to změnilo a Martin se […] Posted in Recenze knih
 • Magická knihovna - zjistí Lucka tajemství v ukrytá v knihách a zastaví mocné zlo?23. června 2020 Magická knihovna - zjistí Lucka tajemství v ukrytá v knihách a zastaví mocné zlo? Lucka je úplně normální jedenáctiletá holka, řekl by si možná někdo. Ovšem má vlastně svým způsobem smůlu. Sice v uvozovkách disponuje tím, že má neuvěřitelně bohaté rodiče a také […] Posted in Recenze knih
 • Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha24. května 2018 Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha Bára je dvanáctileté, na první pohled úplně normální děvče, ovšem má jedno zásadní tajemství - může cestovat do minulosti, a to díky kouzelnému atlasu. S rodiči se přestěhovala na venkov, […] Posted in Recenze knih
 • Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha21. května 2018 Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha Nelinka je malá psí slečna, která má za paničku Violku, jedenáctiletou moc milou holčičku, kterou nade vše zbožňuje. Nejenom proto, že si s ní hraje, blbnou spolu, dovádí, ale též i díky […] Posted in Recenze knih
 • Nečistotnost u koček - kniha12. srpna 2017 Nečistotnost u koček - kniha Tuto knihu sepsala německá veterinářka, odbornice svého oboru. Kniha je rozdělená do pěti kapitol nebo spíše oddílů, které popisují rady, když se děje něco s našimi kočičími miláčky. […] Posted in Recenze knih
 • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […] Posted in Recenze knih
 • Klementýnka a naprostý blázinec - kniha9. srpna 2017 Klementýnka a naprostý blázinec - kniha Klementýnka se v pondělí ráno probudila a nakreslila krávu, které tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chvíli. Klementýnka chodila do třetí třídy, měla bratra a maminka […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75974 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71917 KB. | 21.07.2024 - 00:15:16