Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Případ Roubal

Případ Roubal

Photo © Voyo Originál
Photo © Voyo Originál
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Případ Roubal je tří­díl­ná mini­sé­rie, na jejíž shléd­nu­tí jsem se hod­ně těši­la a bohu­žel jsem byla dost zkla­ma­ná, neboť se vše točí pou­ze kolem vyšet­řo­vá­ní samot­né­ho pří­pa­du, hle­dá­ní důka­zů o spácha­ných trest­ných čin­nos­tech a o napl­ně­ní skut­ko­vé pod­sta­ty, a hlav­ně kolem celé­ho soud­ní­ho pří­pa­du.

Co se týče živo­ta a trest­né čin­nos­ti Ivana Roubala, je v mini­se­ri­á­lu pou­ze lehce nastí­ně­ná, v nepa­tr­ných názna­cích a pro nezna­lé­ho divá­ka nic neří­ka­jí­cí.

Role psy­cho­pa­tic­ké­ho vra­ha se doko­na­le zhos­til Hynek Čermák, z kte­ré­ho mě občas až mra­zi­lo v zádech. Dokonale doká­zal zahrát vyši­nu­té­ho jedin­ce schop­né­ho vraž­dit ve jmé­nu svých vlast­ních ide­á­lů a osob­ní msty, omlou­va­jí­cí si vše pokři­ve­ným pohle­dem a výkla­dem Bible: „Je bez viny ten, kdo opros­til trpí­cí­ho od jeho utr­pe­ní….“

Na stra­ně dru­hé sto­jí dal­ší výraz­né posta­vy tj.ambiciózní a nikdy se nevzdá­va­jí­cí poli­cis­ta Jakub (David Švehlík) a stát­ní zástup­ky­ně Markéta (Dagmar Havlová), kte­rá se doža­du­je nej­tvrd­ší­ho tres­tu, jež by měl být něko­li­ka­ná­sob­né­mu vra­ho­vi ulo­žen. Sledujeme vel­mi trni­tou a slo­ži­tou ces­tu v hon­bě za usvěd­ču­jí­cí­mi důka­zy a pro­ká­zá­ní viny.

Obhájce a kari­é­ris­tu Hynka Pokorného si zahrál cha­risma­tic­ký Jan Čenský a jeho kon­ci­pi­ent­ku Danielu Kamila Trnková. Mladičká Daniela v prů­bě­hu pro­ce­su pro­ží­vá morál­ní dile­ma, kde se nemů­že smí­řit s tím, že by měla spo­lu s Hynkem obha­jo­vat vra­ha a pomá­hat mu po práv­ní strán­ce na svo­bo­du a vyhnu­tí se tres­tu. Chce znát sku­teč­nou prav­du, a pro­to se sama pouš­tí do taj­né­ho pát­rá­ní, kte­ré nako­nec pove­de k odha­le­ní Roubalovy viny.

Za mě bylo sle­do­vá­ní toho­to seri­á­lu bohu­žel jen vel­ká ztrá­ta času. Je moc vel­ká ško­da, že si auto­ři neda­li více prá­ce a do seri­á­lu neza­řa­di­li i scé­ny z Roubalova řádě­ní, jež by pro divá­ka byly mož­ná více atrak­tiv­něj­ší než jen jeho soud­ní pří­pad, kte­rý již stej­ně jed­nou sle­do­va­li pro­střed­nic­tvím jed­not­li­vých zpráv ve večer­ním zpra­vo­daj­ství.

Zdroj FOTO: voyo.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny2. srpna 2022 Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny Toužíte-li si přečíst thriller, který sice napne, ale jinak nepřinese žádné velké napětí a emoce, rozhodně pro zahřátí sáhněte po knize "Zmizelé z Cooley Ridge" od autorky Megan Mirandy, […] Posted in Recenze knih
  • ILUZE. Mentalista 128. července 2022 ILUZE. Mentalista 1 Na knihu ILUZE od autorů Camilly Lackberg a Henrika Fexeuse, které vydala GRADA Publishing, a.s., jsem se moc těšila. Anotace zněla velmi zajímavě a rozsah knihy o počtu 575 stran byl pro […] Posted in Recenze knih
  • Sleduje tě14. srpna 2023 Sleduje tě Nikdy nevíte, kdo vás sleduje, a kdo si vás možná může vyhlédnout i jako další příští oběť... i o tom je thriller s příznačným názvem Sleduje tě z pera anglického spisovatele Charlieho […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Případ: Ponorka19. srpna 2022 Případ: Ponorka Vzhledem k tomu, že se jedná o kriminální příběh natočený dle skutečné události, kdy na palubě ponorky šíleného vědce dojde k vraždě a rozčtvrcení těla mladé investigativní švédské […] Posted in TV Recenze
  • STRACH od Dirka Kurbjuweita18. srpna 2022 STRACH od Dirka Kurbjuweita Každý z nás se může stát vrahem… to je podtitul knihy Strach od Dirka Kurbjuweita, jež Vydala Euromedia Group a.s. - Knižní klub v roce 2018. Tuhle knihu jsem popravdě několikrát odložila […] Posted in Recenze knih
  • NA HRANĚ24. července 2022 NA HRANĚ Pokud milujete detektivky s příměsí psychologického románu, určitě si nenechte ujít novinku od Grada Publishing, a.s. "Na hraně", kterou napsal René Manzor, držitel prestižní ceny PRIX […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah9. srpna 2021 VĚRNÝ ČTENÁŘ....nebo fanatický vrah Věrný čtenář... nebo fanatický vrah od Maxe Seecka uvítají všichni, co milují napínavé a strhující čtení. Tento bestseller, jež vyšel ve více než 35 zemích, vydalo nakladatelství GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83335 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71699 KB. | 14.06.2024 - 18:43:35