Kritiky.cz > Recenze knih > Sleduje tě

Sleduje tě

367684647 10222333490518237 2558969470740932216 n
367684647 10222333490518237 2558969470740932216 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nikdy neví­te, kdo vás sle­du­je, a kdo si vás mož­ná může vyhléd­nout i jako dal­ší příští oběť... i o tom je thriller s pří­znač­ným názvem Sleduje tě z pera ang­lic­ké­ho spi­so­va­te­le Charlieho Gallaghera, a to v dal­ším děsi­vém pří­pa­du ser­žant­ky Maddie Ivesové. 

Celý pří­běh začí­ná v oka­mži­ku, kdy v kon­tej­ne­ru na odlehlém mís­tě leží tělo mla­dé ženy. Pro vel­ké množ­ství much a larev se zdá, že je mrt­vá, ale opak je prav­dou. Ona, i když na pokra­ji smr­ti, stá­le ješ­tě žije a vrah ji přes kame­ru sle­du­je z pohod­lí své­ho domo­va.

Vrah se zvrá­ce­ný­mi chout­ka­mi, jež se vyží­vá v tom, jak mrt­vo­la poma­lu a jis­tě hni­je, a zaha­lu­je ji hej­no much a larev, kte­ré dokon­čí jeho „zvrá­ce­né dílo“. Tady ale vrah udě­lal vel­kou chy­bu, pro­to­že dív­ka stá­le žije a sna­ží se za kaž­dou cenu osvo­bo­dit.

Vrah se pro­to musí vrá­tit zpět na mís­to činu a svou prá­ci za kaž­dou cenu dokon­čit: Musí být však opa­tr­ný, aby neu­dě­lal dal­ší chy­bu, jež by ho moh­la odhalit....Nesmí spě­chat. Spěch je špat­ný rád­ce.

A prá­vě v tom­to  oka­mži­ku vrah opět pochy­bí, když se zba­ví jed­no­ho nepo­ho­dl­né­ho svěd­ka, kte­rý str­kal svůj čumák, kam neměl. Tento nedo­myš­le­ný čin tak při­lá­ká nežá­dou­cí pozor­nost vyšet­řo­va­te­lů a nabíd­ne jim důle­ži­tá vodít­ka vedou­cí je od jed­né tra­gic­ké doprav­ní neho­dy k dale­ko závaž­něj­ší trest­né čin­nos­ti...

Moc se mi líbi­lo, jak se dvoj­ka vyšet­řo­va­te­lů skvě­le dopl­ňo­va­la a spo­lu­pra­co­va­la, navíc tuto dvoj­ku v  podá­ní mla­dé ambi­ci­óz­ní vyšet­řo­va­tel­ky a věč­ně nabru­če­né­ho a rem­ca­jí­cí­ho inspek­to­ra si pros­tě nejde neza­mi­lo­vat a s kaž­dou dal­ší strán­kou se těší­te na to, jak spo­leč­ný­mi sila­mi krok za kro­kem postu­pu­jí k odha­le­ní iden­ti­ty vra­ha. Podaří se jim vypá­t­rat dív­ku z kon­tej­ne­ru ješ­tě živou ane­bo na ně čeka­jí dal­ší neče­ka­ná pře­kva­pe­ní?

Prostřednictvím hned něko­li­ka úhlů pohle­du máme mož­nost sle­do­vat myš­len­ko­vé pocho­dy nejen vra­ha a samot­ných obě­tí, ale i vyšet­řo­va­te­lů ser­žant­ky Maddie Ivesové a inspek­to­ra Harryho Blakera, čímž máme mož­nost nahlí­žet na pácha­né zlo­či­ny hned z něko­li­ka zají­ma­vých smě­rů.

Vzhledem k tomu, že autor Charlie Gallagher pra­cu­je více než deset let u poli­cie, kdy začí­nal u zása­ho­vé jed­not­ky, pak byl čle­nem ope­ra­tiv­ně tak­tic­ké­ho týmu a v sou­čas­né době půso­bí jako detek­tiv v oddě­le­ní pro vyšet­řo­vá­ní závaž­né trest­né čin­nos­ti, je z této kni­hy cítit napros­tá pro­fe­si­o­na­li­ta spo­lu s doko­na­le popsa­ný­mi postu­py vyšet­řo­vá­ní.

Kniha „Sleduje tě“ je skvě­le napsa­ná a vel­mi dob­ře se čte, neboť celý děj je pro­tkán hned něko­li­ka napí­na­vý­mi scé­na­mi, u nichž nikdy neví­te, jak doo­prav­dy skon­čí.

SLEDUJE TĚ. PŘÍPADY SERŽANDKY MADDIE IVESOVÉ

Autor: Charlie Gallagher

Přeložila: Irena Steinerová

Vydala: Euromedia Group, a.s. , v edi­ci Kalibr

Vydání prv­ní

Počet stran: 320

ISBN: 978-80-242-6843-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ILUZE. Mentalista 128. července 2022 ILUZE. Mentalista 1 Na knihu ILUZE od autorů Camilly Lackberg a Henrika Fexeuse, které vydala GRADA Publishing, a.s., jsem se moc těšila. Anotace zněla velmi zajímavě a rozsah knihy o počtu 575 stran byl pro […] Posted in Recenze knih
  • NA HRANĚ24. července 2022 NA HRANĚ Pokud milujete detektivky s příměsí psychologického románu, určitě si nenechte ujít novinku od Grada Publishing, a.s. "Na hraně", kterou napsal René Manzor, držitel prestižní ceny PRIX […] Posted in Recenze knih
  • Případ Roubal10. července 2022 Případ Roubal Případ Roubal je třídílná minisérie, na jejíž shlédnutí jsem se hodně těšila a bohužel jsem byla dost zklamaná, neboť se vše točí pouze kolem vyšetřování samotného případu, hledání důkazů […] Posted in TV Recenze
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v mlze15. října 2023 Dívka v mlze "Dívka v mlze" od Barbory Bernátové je detektivní příběh se skvělou zápletkou z prostředí slovenské vesničky pod Tatrami, kde se jako blesk z čistého nebe odehraje vražda mladé dívky a na […] Posted in Recenze knih
  • MRTVÝ V KOSTELE1. října 2023 MRTVÝ V KOSTELE Pokud jste zatoužili začíst se do thrilleru, který se vám doslova dostane pod kůži, tak určitě sáhněte po knize "Mrtvý v kostele" od spisovatelky a právničky Nadine Mathesonové. ... […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Den, kdy jsem zmizela8. května 2023 Den, kdy jsem zmizela Den, kdy jsem zmizela od spisovatelky Brandi Reeds je ďábelsky skvělý thriller, který vás doslova chytne a nepustí, dokud neobjevíte, kdo je skutečný vrah. Hlavní hrdinkou je Hooly […] Posted in Recenze knih
  • SNOUBENKY SMRTI4. prosince 2022 SNOUBENKY SMRTI Toužíte-li si přečíst knihu, jejíž ústředním tématem je šílenství, které nezná hranic a odehrává se na pozadí nacistického Německa před vypuknutím druhé světové války, určitě sáhněte po […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44927 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71704 KB. | 13.06.2024 - 22:48:04