Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Proč má Hra o trůny tolik fanoušků?

Proč má Hra o trůny tolik fanoušků?

Photo © Home Box Office (HBO)
Photo © Home Box Office (HBO)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hra o trů­ny (Game of thro­nes) pat­ří v dneš­ní době mezi ty nej­po­pu­lár­něj­ší seri­á­ly, o tom není pochyb. A ono není divu, důvo­dů k tomu­to tvr­ze­ní je hned něko­lik. Pojďme si říct o těch nej­zá­klad­něj­ších.

Skvělé zpracování

Ať už se jed­ná o kame­ru, hud­bu či střih, vše je pros­tě tak jak má. A od prv­ní série může­me pozo­ro­vat neu­stá­lá zlep­še­ní. V 7 sérii jsme napří­klad moh­li pozo­ro­vat zlep­še­ní co se CGI efek­tů týče.

Skvělý příběh

Ano, George R. R. Martin se s Písní ledu a ohně už něja­ký ten pátek píše a všich­ni dou­fa­jí, že ji dokon­čí ješ­tě před svo­jí smr­tí. Čas, kte­rý do jeho díla vlo­žil však stál za to. Především kon­ce kaž­dé epi­zo­dy vás nutí kouk­nout se na tu dal­ší, i kdy­by jste nechtě­li.

Násilí

Násilí má ve Hře o trů­ny veli­kou roli. Krev a zabí­je­ní jsou na den­ním pořád­ku a bez toho by to pros­tě neby­lo ono.

Nahota

Jistě se najde i pár tako­vých, kte­ří na Hru o trů­ny kou­ka­jí hlav­ně kvů­li nahé Daenerys Targaryen, v tom hor­ším pří­pa­dě kvů­li nahé Rudé kněž­ce.

Vztahy postav

Velká část děje se točí oko­lo rodu Starků a kolem jejich rodi­ny. Nejsou však jedi­ným rodem v Západozemí a tak s kaž­dým dílem čeká­me, kdo koho bude chtít zabít, zná­sil­nit či okla­mat.

Vývoj postav

Některé posta­vy si pro­ši­li oprav­du od prv­ní série hroz­ný­mi zvěr­stvy a tak nás veli­ce potě­ší, když ta nej­u­pla­ka­něj­ší z postav se pře­mě­ní na jed­nu z nej­víc „badass“ postav v seri­á­lu.

Valar morghulis

Hra o trů­ny smě­řu­je k tomu, že nikdo z hlav­ních postav nepře­ži­je konec 8. série. Ze začát­ku nás moh­lo neu­stá­lé umí­rá­ní hlav­ních a oblí­be­ných postav od sle­do­vá­ní série odra­dit. Avšak nyní se už nemů­že­me dočkat, kte­rý že to hrdi­na koneč­ně umře v dal­ším díle.

Každý si přijde na své

Asi tím nej­dů­le­ži­těj­ším je to, že Hra o trů­ny má co nabíd­nout sku­teč­ně kaž­dé­mu. Kdo ji ješ­tě neo­ku­sil, neví o co při­chá­zí. Máte kama­rá­da úchy­la? Super, prsa a zad­ky jsou téměř v kaž­dém díle. Máte kama­rád­ku roman­tič­ku? Skvělé, je zde hned něko­lik párů, kte­ří pro­chá­ze­jí vše­mi těmi roman­tic­ký­mi věc­mi oko­lo. Má váš otec rád bitvy? Ve Hře o trů­ny je bitva snad kaž­dou sérii a jsou čím dál epič­těj­ší. Má vaše malá sest­ra ráda šťaňát­ka? Tak jí ukaž­te scé­nu se zlo­vl­ky, ale dál jí na Hru o trů­ny kou­kat nenech­te, tenhle pří­běh roz­hod­ně není pro malé hol­čič­ky. V nepo­sled­ní řadě Hra o trů­ny může nabíd­nout neu­stá­lé poli­tic­ké tla­chá­ní pro vaše rodi­če a sce­né­rie jak z Pána prs­te­nů pro všech­ny milov­ní­ky fan­ta­sy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38986 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72150 KB. | 23.04.2024 - 13:32:57