Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Otec Kinoautomatu očima dcery a vnučky na ČT art

Otec Kinoautomatu očima dcery a vnučky na ČT art

RaduzCincera
RaduzCincera
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Robot a Kinoautomat. Dvě slo­va, kte­rý­mi Češi obo­ha­ti­li slov­ník mno­ha cizích jazy­ků. S prv­ním inter­ak­tiv­ním fil­mem na svě­tě se Radúz Činčera pro­sla­vil v roce 1967. U nás byl však jeho vyná­lez ozna­čen za ide­o­lo­gic­ky nepří­pust­ný. K pří­le­ži­tos­ti Činčerových nedo­ži­tých pěta­de­va­de­sá­tých naro­ze­nin uve­de ČT art ve stře­du 13. červ­na od 20:20 hodin v pre­mi­é­ře doku­ment z díl­ny jeho dce­ry a vnuč­ky nazva­ný Radúz Činčera, otec Kinoautomatu.

„Že byl Kinoautomat his­to­ric­kým mez­ní­kem, uznal i ame­ric­ký tisk, napří­klad deník The New York Times. Jeho uve­de­ní v Montrealu zna­me­na­lo svě­to­vou bom­bu. Psalo se dokon­ce, že by Češi měli Radúzovi posta­vit pomník,“ vzpo­mí­ná reži­sér­ka sním­ku a vnuč­ka Radúze Činčery Adéla Sirotková a dodá­vá: „Do Montrealu se sjíž­dě­ly nej­pres­tiž­něj­ší fil­mo­vé spo­leč­nos­ti svě­ta a všech­ny chtě­ly Kinoautomat, jen­že Radúz stej­ně jako obča­né teh­dej­ší ČSSR sám nesměl svým dušev­ním vlast­nic­tvím dis­po­no­vat. A sou­dru­zi naho­ře jeho vyná­lez jak­si zašan­tro­či­li.“

 Až po same­to­vé revo­lu­ci doká­za­la vyná­lez­co­va dce­ra Alena Činčerová po dlou­ho­le­tém úsi­lí Kinoautomat zre­kon­stru­o­vat a vrá­tit ho zpět na plát­no a jeviš­tě. „Popudem ke vzni­ku fil­mu bylo zpr­vu pade­sá­ti­le­té výro­čí zro­ze­ní Kinoautomatu. Během oslav výro­čí se nám hro­ma­di­lo množ­ství zábě­rů, vzpo­mín­ky, postře­hy a his­tor­ky spo­lu­pra­cov­ní­ků i čle­nů rodi­ny. Výsledný sní­mek se na obra­zov­ky dostá­vá k nedo­ži­tým pěta­de­va­de­sá­ti­nám Radúze Činčery, říká sce­nárist­ka sním­ku Alena Činčerová.

Dokument s komen­tá­řem Josefa Somra, jenž ztvár­nil jed­nu z hlav­ních rolí Kinoautomatu, se kro­mě pří­bě­hu prv­ní­ho inter­ak­tiv­ní­ho fil­mu svě­ta, v němž moh­li divá­ci v klí­čo­vých oka­mži­cích ovliv­ňo­vat a roz­ho­do­vat o dal­ším vývo­ji na plát­ně, dotý­ká i živo­ta reži­sé­ra, vyná­lez­ce, vizi­o­ná­ře a tvůr­ce nová­tor­ských audi­o­vi­zu­ál­ních pro­gra­mů. Radúz Činčera vytvo­řil řadu mul­ti­me­di­ál­ních show, kte­ré rea­li­zo­val po celém svě­tě a zís­kal za ně mno­ho oce­ně­ní na mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lech.

režie: Adéla Sirotková // scé­nář: Alena Činčerová // dra­ma­turg: Ondřej Šrámek // vedou­cí výro­by: Petr Herák // hlav­ní kame­ra­ma­ni: Pavel Brynych, Pavel Jandourek, Jan Kníže


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Žut (Der Schut (1964)) - Průběh natáčení28. srpna 2018 Žut (Der Schut (1964)) - Průběh natáčení Natáčení snímku Žut začalo 31. března 1964 v Bělehradu. V rezidenci Konak Knjeginje Ljubice se mělo natáčet setkání madam Galingré, Halefa a Kary ben Nemsího. Herečka Marianne Hold však […] Posted in Speciály
  • Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince16. dubna 2015 Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince První polovinu natáčení nové celovečerní komedie Padesátka má za sebou režisér Vojta Kotek. Štáb a hlavní herecké tváře Jakub Prachař, Marek Taclík nebo Ondřej Pavelka se nyní přesouvají […] Posted in Články
  • Chci číst jako táta s mámou - jak se stát čtenářem13. května 2019 Chci číst jako táta s mámou - jak se stát čtenářem Už jako malá holka, co jsem se naučila číst jsem knihu nepustila z ruky a vydrželo mě to až do dospělosti. Kniha je láska na první pohled a také na celý život. Ta úžasná vůně knihy a […] Posted in Recenze knih
  • Marťan | The Martian [85%]1. října 2015 Marťan | The Martian [85%] Ridley Scott neměl v poslední době u fanoušků zrovna na růžích ustláno. Jeho Robin Hood příliš nadšených ohlasů nesklidil, Prometheus pak rovnou po vyšponovaných diváckých očekáváních […] Posted in Filmové recenze
  • Black Panther: Wakanda nechť žije13. listopadu 2022 Black Panther: Wakanda nechť žije Začnu skvěle vzdaným holdem Chadwicku Bosemanovi, který sice mohl být lehce detailnější, ale i tak spokojenost (+dokonalá intro sekvence), skoro i slza ukápla. Wakanda Forever se stala […] Posted in Filmové recenze
  • Moje první opravdová kuchařka2. ledna 2020 Moje první opravdová kuchařka Ráda bych se s vámi podělila u čtenářský zážitek z kuchařky mladé autorky Ájy Dokoupilové, která je opravdu raritou na knižním trhu. Tato kuchařka je určena všem, kdo začíná vařit. Je […] Posted in Recenze knih
  • The Mechanic [60%]26. února 2011 The Mechanic [60%] http://www.csfd.cz/film/254158-mechanic-the/ Simon West natočil v roce 1997 skvělý Con Air, nicméně od té doby jen paběrkuje s průměrnými filmy jako Tomb Rider a televizními seriály. […] Posted in Filmové recenze
  • Hellhounds (2009)7. února 2021 Hellhounds (2009) Kleitos se musí vydat do Hádovy říše, aby zachránil duši milované Demetrie.Hrdina a válečník Kleitos si bere za svou manželku princeznu Demetrii. To nemůže zkousnout jeho nejlepší přítel […] Posted in Horory
  • Vetřelci - Bishop: „Víte, radši bych tam nešel! Možná jsem umělý, ale nejsem blbec."10. května 2019 Vetřelci - Bishop: „Víte, radši bych tam nešel! Možná jsem umělý, ale nejsem blbec." Jako malý dospívající teeneger jsem se Toho monstra z břicha bál. Původní film Vetřelec (ještě v jednotném čísle) sem poprvé viděl v televizi někdy v 90. letech po půlnoci na Silvestra, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 %8. března 2013 Smrtonosná past 5: Opět v akci – 55 % John McClane na dovolené v Rusku. Popáté a snad už naposledy. Je to sice drsné tvrzení, ale i ti nejskalnější fanoušci této slavné smrtonosné série s hláškujícím a zranitelným […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,12325 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72295 KB. | 25.05.2024 - 00:06:46