Kritiky.cz > Recenze knih > RECENZE – Léto v Itálii

RECENZE – Léto v Itálii

Leto v Italii 300 680x1013
Leto v Italii 300 680x1013
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Autorka: Sue Moorcroftová
Překlad: Jana Chmura Svatošová
Nakladatelství: Fortuna Libri
Rok vydá­ní v ČR: 2019
Počet stran: 352
ISBN: 978-80-7546-205-3
Anotace:
Co bys­te udě­la­li, kdy­bys­te dosta­li dru­hou šan­ci?
Když Sofii po dlou­hé nemo­ci zemře otec, roz­hod­ne se podí­vat na svět nový­ma oči­ma. Jako jedi­ná dce­ra se dlou­hé roky o těž­ce nemoc­né­ho otce sta­ra­la a nyní si uvě­do­mu­je, že je čas začít žít vlast­ní život – a spl­nit sli­by, kte­ré dala tatín­ko­vi, když ležel na smr­tel­né poste­li.
Odjížd
í do klid­né­ho sta­ro­by­lé­ho měs­teč­ka v Umbrii, aby odha­li­la zdr­cu­jí­cí rodin­ná tajem­ství. Zde se sezná­mí s mla­dou ser­vír­kou Amy, kte­rá zjis­ti­la, že muž, kte­rý se o ni celý život sta­ral, není její bio­lo­gic­ký otec; kvů­li tomu­to odha­le­ní ztra­ti­la dosa­vad­ní život­ní jis­to­ty a teď zou­fa­le hle­dá své mís­to ve svě­tě.
Pomůže Sofia pře­ko­nat Amy nároč­né život­ní obdo­bí a poda­ří se jí zho­jit bolest­né rány z minu­los­ti? Nebo její novou život­ní ces­tu osu­do­vě překří­ží záhad­ný Levi?
Sofia spous­tu let peču­je o nemoc­né­ho otce. Její život tak hod­ně ustou­pil do poza­dí. Ale ona neli­tu­je, otce milo­va­la. Na smr­tel­né poste­li po ní otec žádá spl­ně­ní něko­li­ka sli­bů. Nemá smut­nit po jeho smr­ti. To je prv­ní slib. Poté má dělat všech­ny ty věci, kte­ré mla­dé svo­bod­né ženy dělá­va­jí... Cestovat, bavit se. Dále má otci slí­bit, že navští­ví malé ital­ské měs­teč­ko Montelibertápolo­ží kvě­ti­ny na hrob pra­ro­di­čů, kte­ré nikdy nepo­zna­la. V Montelibertá má pít Orvieto clas­si­co tak, jak se má pít. A posled­ní přá­ní... „Buď šťast­ná, Sofie...“
 
Sofia tedy odlé­tá z Anglie do Itálie, rod­né země své­ho otce. Najde si prá­ci jako ser­vír­ka a začne pát­rat po hro­bě svých pra­ro­di­čů. Přitom najde otco­va bra­t­ra, své­ho strý­ce, o kte­rém nemě­la ani tuše­ní. Setkání s ním není napo­pr­vé prá­vě ide­ál­ní, ba nao­pak, pří­mo straš­né.
 
V prá­ci se Sofia sezná­mí s mla­din­kou Amy, kte­rá se zde ocit­la na útě­ku z domo­va. Dozvěděla se, že její otec není jejím bio­lo­gic­kým otcem, zhrou­til se jí svět, a utek­la od rodi­ny. Sofia je pro Amy něco jako star­ší sest­ra, chce jí být opo­rou. A přes­to­že odje­la z domo­va, aby nejen našla hrob pra­ro­di­čů, ale také aby ces­to­va­la a uží­va­la živo­ta, jak otci slí­bi­la, dostá­vá se najed­nou do podob­né situ­a­ce jako dřív. Opět se o něko­ho sta­rá, něko­mu pomá­há, něko­mu je opo­rou.
 
Kromě Amy potká­vá Sofia také Leviho, záhad­né­ho cizin­ce, kte­rý se nějak pode­zře­le motá prá­vě kolem Amy. Přitom by jí pod­le věku mohl být otcem. Není mu však pro­ti srs­ti si vyra­zit také se Sofiou. Co je, sak­ra, ten hezoun zač, vrtá Sofii hla­vou a hod­lá tomu při­jít na kloub. A pře­de­vším ochrá­nit Amy.
 
Musím se při­znat, že jsem od kni­hy čeka­la malin­ko víc. Určitě spl­ni­la oče­ká­vá­ní v tom, že půjde o odde­cho­vý pří­běh zasa­ze­ný z nej­vět­ší čás­ti do hor­ké Itálie. Ale čeka­la jsem oprav­du něja­ké dech berou­cí rodin­né tajem­ství, o kte­rém se píše v ano­ta­ci, kte­ré mi vyra­zí dech, ale nešlo o nic tak pře­vrat­né­ho, aby mi z toho pokles­la čelist.
 
Děj romá­nu byl na mě cel­kem poma­lý a roz­vláč­ný, ale posled­ní tře­ti­na pře­ce jenom více odsý­pa­la a bavi­la mě asi nej­víc.
 
Pokud tou­ží­te po leh­kém, poma­lej­ším pří­bě­hu, kde najde­te špet­ku roman­ti­ky, troš­ku Itálie, něja­ké ty rodin­né sví­ze­le, potom sáh­ně­te po této krás­ce s kou­zel­nou obál­kou. Obálka je oprav­du pře­krás­ná a dostá­vá ode mě vel­ký palec naho­ru.
O autor­ce:
Sue Moorcroftová se naro­di­la v Německu v rodi­ně vojá­ků z povo­lá­ní. Žila na Kypru, Maltě a v Anglii. Autorka píše sou­čas­né romá­ny o živo­tě a o lás­ce. Získala již něko­lik oce­ně­ní. Léto v Itálii se dosta­lo na řeb­ří­ček best­selle­rů neděl­ních novin The Sunday Times. Mimo to se věnu­je psa­ní poví­dek, pří­bě­hů na pokra­čo­vá­ní, člán­ků, novi­no­vých sloup­ků a pří­ru­ček na téma kre­a­tiv­ní psa­ní.
Hodnocení: 79%
Za poskyt­nu­tí recenz­ní­ho výtis­ku vel­mi děku­ji nakla­da­tel­ství Fortuna Libri. Knihu může­te zakou­pit zde.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Premiere versus Cinema1. listopadu 2005 Premiere versus Cinema Poslední dobou slyším spoustu často velmi rozdílných názorů na dva české filmové časopisy Cinema a Premiere (teda ne, že by byly zrovna české, mám na mysli jejich české verze :-)). Každý z […] Posted in Názory a komentáře
  • Čarodějové, spojte se! Harry Potter: Wizards Unite je tady15. července 2019 Čarodějové, spojte se! Harry Potter: Wizards Unite je tady Společnost Niantic (tentokrát ve spolupráci s Warner Brothers) vypustila do světa další mobilní hru, která využívá funkce rozšířené reality. To znamená, že na reálných místech kdekoliv na […] Posted in Novinky ze světa her
  • Archer aneb Bond dohnaný do extrému14. srpna 2018 Archer aneb Bond dohnaný do extrému ,,Sterling Malory Archer…krycí jméno Vévodkyně…nejlepší terénní agent organizace ISIS….“ Archer je agent. Tajný agent. Tedy v případě, že za tajného agenta pokládáte někoho, kdo to o sobě […] Posted in TV Recenze
  • RECENZE: Baby Driver27. července 2017 RECENZE: Baby Driver Edgar Wright patří k těm osobitějším režisérům současnosti. Jeho "Cornetto trilogie" Soumrak mrtvých, Jednotka příliš rychlého nasazení a U konce světa si získala slušnou fanouškovskou […] Posted in Filmové recenze
  • Příběh odpadu – jak se Honzík naučil třídit odpad17. prosince 2018 Příběh odpadu – jak se Honzík naučil třídit odpad Dnešní doba je jak se říká odpadová, kdy každý z nás vyprodukuje velké množství odpadu a to 200 – 300 kilogramů na jednoho obyvatele za rok. Přemýšlejte, když jdete na nákup, co můžete […] Posted in Recenze knih
  • Hodnota komunikační platformy Discord vzrostla na $7B (182 973...20. prosince 2020 Hodnota komunikační platformy Discord vzrostla na $7B (182 973... Hodnota komunikační platformy Discord vzrostla na $7B (182 973 000 000 Kč), a je tak momentálně větší, než u některých herních společností jako je třeba Capcom nebo 2K. Zároveň vzrostl […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Grimsby | The Brothers Grimsby [75%]11. března 2016 Grimsby | The Brothers Grimsby [75%] Sacha Baron Cohen rozhodně nepatří mezi zástupce lehkého a neškodného humoru. Ve svých komediálních výstupech, skečích a ostatně i ve svých filmových rolích zpravidla překračuje onu mez […] Posted in Filmové recenze
  • 24 hodin27. prosince 2005 24 hodin Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu! Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě […] Posted in Filmové recenze
  • Smrtící řeka19. srpna 2019 Smrtící řeka S thrillerem "Smrtící řeka" se vydáte na velmi dlouhou cestu za odhalením skutečného pozadí zbytečné smrti hlavního protagonisty Jacka. Chvílemi možná budete tápat, zda jeho smrt spojující […] Posted in Recenze knih
  • Panenka – je původcem všeho zla?24. července 2022 Panenka – je původcem všeho zla? Již popáté se na scéně objevuje dvojice detektiv Huldar a dětská psycholožka Freyja a tentokrát příběh začíná odpudivou panenkou, kterou jakožto úlovek z moře si vezme domů malá Rosa. […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,61112 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71923 KB. | 22.07.2024 - 22:54:07