Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Tajný život mazlíčků - Max je ten nejšťastnější pes na světě.

Tajný život mazlíčků - Max je ten nejšťastnější pes na světě.

TZ03
TZ03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Žije se svo­jí panič­kou Katie v malém bytě v New Yorku, oba si skvě­le rozu­mí a uží­va­jí si. Tenhle skvě­lý život ale skon­čí vždy ráno, kdy Katie odchá­zí z bytu pryč, do prá­ce, a vra­cí se až večer. S tím by se Max ješ­tě tak smí­řil, ale jed­no­ho dne Katie při­jde domů s pře­kva­pe­ním. Tím je neří­ze­ná stře­la, vel­ké, chlu­pa­té, psí mon­strum jmé­nem Baron. Max má tak najed­nou „bráš­ku“, kte­rý ale nere­spek­tu­je své mís­to ve smeč­ce, a tak nastá­va­jí Maxovi kruš­né dny. Sice se sna­ží Barona vše­mož­ně dostat z bytu, ale je to nad jeho síly. Ale ani Baron nechce svůj nový domov opus­tit, pro­to mezi nimi vypuká vál­ka. Ta je dostá­vá až do situ­a­ce, kdy se oci­ta­jí bez dohle­du ve měs­tě, odchyt­ne je poli­cie a jsou odve­ze­ni do útul­ku. Naštěstí se set­ka­jí s krá­lí­kem a jeho ban­dou, kte­rá žije v měst­ském pod­ze­mí, a tak začí­ná jejich pouť měs­tem domů, za panič­kou Katie.

TZ02

Scénář fil­mu napsa­li Ken Daurio, Cinco Paul a Brian Lynch. Podařilo se jim vytvo­řit scé­nář k fil­mu, kde je jed­no­du­chý pří­běh se záplet­kou a ode­hrá­vá se během jed­no­ho dne. Hlavní hrdi­no­vé jsou zpo­čát­ku nepřá­te­lé, ale jak už to u ame­ric­kých fil­mů bývá, během fil­mu se spřá­te­lí a nako­nec bez sebe neda­jí ani ránu. Kromě typic­kých domá­cích maz­líč­ků, jako jsou kočka a pes, dosta­li šan­ci se obje­vit i dal­ší zví­řa­ta: mor­če, kro­ko­dýl, pra­se, ptáč­ci, ad. Je zají­ma­vé vidět, jaká zví­řa­ta tvůr­ci zvo­li­li do toho­to fil­mu, pro­to­že ne kaž­dý domá­cí maz­lí­ček je pro fil­mo­vé zpra­co­vá­ní dob­rý.

Na ani­mač­ním ztvár­ně­ní zví­ře­cích hrdi­nů pra­co­va­lo něko­lik tvůr­ců a jejich výsle­dek je vel­mi pěk­ný. Zvířata jsou vytvo­ře­na hod­ně reál­ně, mají dobrou mimi­ku a jejich pro­je­vy cho­vá­ní jsou hod­ně pře­svěd­či­vé. Celý film dotvá­ří hud­ba, kte­rou napsal Alexandre Desplat, kte­rý má na svém kon­tě hud­bu k více než 80 fil­mů. V roce 2015 obdr­žel Oscara za nej­lep­ší hud­bu k fil­mu Grandhotel Budapešť a cenu BAFTA za Královu řeč v roce 2011.

TZ01

Film je nato­če­ný v pří­jem­ném tem­pu, pou­ze někte­ré scé­ny jsou vzhle­dem k akč­nos­ti rych­lej­ší. Diváky může ale zmást název sním­ku, kte­rý ne zce­la odpo­ví­dá pří­bě­hu. Možná by se hodil spíš název Maxův výlet nebo Zvířata ve měs­tě. Film má i své vtip­né chvil­ky, ale cel­ko­vě půso­bí jako prů­měr­ný film pro děti a dospě­lé.


Podívejte se na hodnocení Tajný život mazlíčků na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tajný život mazlíčků – Hudba10. srpna 2016 Tajný život mazlíčků – Hudba Francouzský skladatel a držitel Oscara Alexandre Desplat, který přispěl ohromujícím hudbou k filmům, jakými jsou Grandhotel Budapešť, Nezlomný a Králova řeč nebo oba díly Harryho Pottera a […] Posted in Speciály
  • Tajný život mazlíčků – Plánování Manhattanu10. srpna 2016 Tajný život mazlíčků – Plánování Manhattanu Když začal produkční tým debatu o umístění příběhu do New York City, představil si režisér Renaud zromantizovanou verzi tohoto města. Spolurežisér Cheney se svým týmem navrhl vizuální […] Posted in Speciály
  • Tajný život mazlíčků – Animace postav10. srpna 2016 Tajný život mazlíčků – Animace postav Pro produkční tým bylo stěžejní pohybovat se na takové hranici, kde chování postav neztrácí na důvěryhodnosti, zároveň se s nimi ale nezachází jako se zvířaty. „Některá z těch zvířat hrají […] Posted in Speciály
  • Tajný život mazlíčků – Inspirace mazlíčky10. srpna 2016 Tajný život mazlíčků – Inspirace mazlíčky Během práce na filmu čerpal Meledandri se svým týmem ze svých vlastních zkušeností. „Velkou radostí při práci na tomto filmu bylo to, že každý přinesl své vlastní příběhy a zkušenosti se […] Posted in Speciály
  • Tajný život mazlíčků - Filmaři10. srpna 2016 Tajný život mazlíčků - Filmaři Producenti Meledandri a Healy spolupracují s režisérem Tajného života mazlíčků Chrisem Renaudem mnoho let. „Když jsem vedl animace ve FOX, náš koproducent Chris Renaud tam kreslil […] Posted in Speciály
  • Tajný život mazlíčků - Nápad10. srpna 2016 Tajný život mazlíčků - Nápad Chris Meledandri popisuje vznik Mazlíčků takto: „Inspirací pro Mazlíčky byla všechna zvířátka, která jsme měli doma už od mého dětství. Vyrůstali jsme s kočkou a psy a s kanárkem, a když […] Posted in Speciály
  • Tajný život mazlíčků - Příběh10. srpna 2016 Tajný život mazlíčků - Příběh V srdci Manhattanu žije zhýčkaný teriér Max v ideálním vztahu se svou adoptivní paničkou Katie. A to přesně do chvíle, než dobrosrdečná Katie přinese domů dalšího nalezence – obrovského […] Posted in Speciály
  • LEGO® Batman film28. února 2022 LEGO® Batman film Před lety nám autorská dvojice Phil Lord a Chris Miller naservírovala nesmírně originální animák, kde hlavní roli hrály figurky ze slavnného lega. Lego příběh byl obrovský hit, proto se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Osmá řada Takové moderní rodinky je plná velkých událostí. Co se stane na promoci a kdo se bude ženit?28. listopadu 2018 Osmá řada Takové moderní rodinky je plná velkých událostí. Co se stane na promoci a kdo se bude ženit? Phil, Claire, Jay nebo šprtka Alex – na televizní obrazovky se opět vrací zvláštní rodinný klan Pritchettových, Dunphyových a Tuckerových se sérií emocí a řadou trapných i úchylných […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • 21 Jump Street14. dubna 2024 21 Jump Street Jenko a Schmidt právě vyšli z akademie. Jejich práce u policie zahrnuje daleko méně adrenalinu a honiček, než podle zkreslené představy čekali. Jednoho dne však náhodu narazí […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41924 s | počet dotazů: 245 | paměť: 71652 KB. | 18.06.2024 - 00:33:33