Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Tajný život mazlíčků 2 (The Secret Life of Pets 2) – Recenze – 60%

Tajný život mazlíčků 2 (The Secret Life of Pets 2) – Recenze – 60%

TajnC3BDC5BEivotmazlC3ADC48DkC5AF2recenzefilmu
TajnC3BDC5BEivotmazlC3ADC48DkC5AF2recenzefilmu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Animovaný film Tajný život maz­líč­kůbyl před tře­mi roky vel­mi úspěš­ný, a tudíž pocho­pi­tel­ně vznik­lo jeho pokra­čo­vá­ní, nato­če­né v podob­ném duchu a za pou­ži­tí prak­tic­ky stej­né­ho must­ru – všech­ny jeho záplet­ky jsou opět v pod­sta­tě jen zámin­ka­mi pro vše­li­ja­ké zví­ře­cí gro­tes­ko­vé sko­pi­či­ny, kte­ré jsou na fil­mu tím hlav­ním. Protože dětem je více­mé­ně jed­no, o čem sní­mek je, hlav­ně když je dosta­teč­ně stře­le­ný, akč­ní a je v něm hod­ně roz­to­mi­lých zví­řá­tek, kte­rá neu­stá­le sko­ta­čí a hale­ka­jí.
Tajný život mazlíčků 2 (The Secret Life of Pets 2) – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz


Takže psi Max a Baron jsou odve­ze­ni na ven­kov, kde si při­vy­ka­jí živo­tu v jiném pro­stře­dí a Max se učí být odváž­ným a sebe­vě­do­mým. Králík Snížek se v kos­tý­mu super­hr­di­ny vydá­vá zachrá­nit tyg­ra z cir­ku­su, kde jej týrá zlý rus­ký prin­ci­pál. A fen­ka Brigitte se učí cho­vat jako kočka, aby se moh­la zdár­ně infil­tro­vat do koči­čí domác­nos­ti. Všechny tyto dějo­vé záplet­ky jsou v pod­sta­tě tri­vi­ál­ní a mají i jed­no­du­ché poin­ty a jejich pri­már­ním cílem je poslou­žit jako poji­vo pro sérii zví­ře­cích gagů a akč­ních scén, do nichž se tvůr­ci poku­si­li natla­čit co nej­víc hrdi­nů z před­cho­zí­ho fil­mu a něko­lik nových navíc.
Celkový dojem z Tajného živo­ta maz­líč­ků 2 je při­tom v pod­sta­tě stej­ný jako z prv­ní­ho dílu – jde o mír­ně nad­prů­měr­nou dět­skou zába­vu na jed­no pou­ži­tí, jejíž humor sto­jí pře­váž­ně na pri­mi­tiv­ních fyzic­kých eska­pá­dách a pozbý­vá jaké­ko­li sofis­ti­ko­va­nos­ti, a kte­rá děti spo­leh­li­vě zaba­ví (i když na pro­jek­ci se nej­víc smá­ly u závě­reč­ných titul­ků, dopro­vá­ze­ných legrač­ním sestři­hem videí s domá­cí­mi zví­řa­ty) a dospě­lé aspoň neu­ra­zí a neu­nu­dí. Předpokládám, že na troj­ku nebu­de­me muset čekat moc dlou­ho.


Podívejte se na hodnocení Tajný život mazlíčků 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29690 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71869 KB. | 22.07.2024 - 23:12:41