Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bůh žehnej Americe | God Bless America [60%]

Bůh žehnej Americe | God Bless America [60%]

rp god bless america ver2.jpg
rp god bless america ver2.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bůh žeh­nej Americe
http://www.csfd.cz/film/302005-god-bless-america/
http://www.imdb.com/title/tt1912398/
Alternativní názvy: God Bless America

Komedie / Krimi | USA, 2011, 105 min


Režie: Bobcat Goldthwait
Scénář: Bobcat Goldthwait 
Hrají: Joel Murray, Tara Lynne Barr, Mackenzie Brooke Smith, Melinda Page Hamilton, Tom Kenny, Bryce Johnson, Jamie Harris, Larry Miller, Toby Huss, Tom Lenk, Alexie Gilmore, Travis Wester, Gilland Jones, Michael Carbonaro, Brad Rowe, David Mendenhall, Samantha Droke

Pálit do ame­ric­ké spo­leč­nos­ti je v sou­čas­né době cel­ko­vě vza­to v módě. Někdo to zkou­ší paro­di­zu­jí­cí lát­kou o poně­kud oso­bi­tém dik­tá­to­ro­vi z fik­tiv­ní země, někdo to zkou­ší s nacis­tic­kou pro­pa­gan­dou z měsí­ce a někdo na to jde pří­mo od pod­la­hy, tedy bez oba­lu a napros­to naro­vi­nu. Bobcat Goldtwhwait, zná­mý u nás pře­de­vším jako Zed ze série pří­bě­hů Policejní aka­de­mie, při­chá­zí se sním­kem, kde si nebe­re ser­vít­ky s nikým a ničím. Nejhorší na tom je, že nepo­tře­bu­je ani na vte­ři­nu pře­há­nět.  

Frank nemá zrov­na dob­ré obdo­bí.  Jelikož se cho­val galant­ně ke své kole­gy­ni z prá­ce, je pova­žo­ván za div­né­ho a pro­puš­těn. Jeho dce­ra, kte­rá žije se svo­jí mat­kou, s ním nechce trá­vit čas, pro­to­že jí při­jde nud­ný a nejdou­cí s dobou. Navíc mu dok­tor ozná­mí, že má neo­pe­ro­va­tel­ný nádor na moz­ku a brzy zemře. Není divu, že se roz­hod­ne všech­no vzdát a spáchat sebe­vraž­du. Ještě před­tím se však roz­hod­ne zastře­lit roz­maz­le­nou hvěz­dič­ku s tele­viz­ní rea­li­ty show. Při tom jej ovšem zahléd­ne Roxy, kte­rá jej poz­dě­ji pře­mlu­ví k tomu, aby svůj život zby­teč­ně neza­ha­zo­val. Současná spo­leč­nost totiž obsa­hu­je dosta­tek zde­ge­ne­ro­va­ných osob, kte­ré by si zaslou­ži­li kul­ku dale­ko více než Frank. Společně se tedy vydá­va­jí v ukra­de­ném spor­ťá­ku napříč Amerikou vystří­let vše­mož­nou špí­nu sni­žu­jí­cí myš­le­ní spo­leč­nos­ti na úro­veň pri­mi­ti­vů.    

Musím říct, že něco podob­né­ho tu hod­ně dlou­ho neby­lo, jest­li vůbec. Ačkoliv je totiž sní­mek co se týče for­mál­ních ohle­dů při­nej­lep­ším prů­měr­ný, všech­no to vyna­hra­zu­je nepři­krášle­ným pohle­dem na nejen ame­ric­kou spo­leč­nost, soci­ál­ní nešva­ry a cel­ko­vě úpa­dek lid­ských zájmů a zába­vy, samo­zřej­mě s pří­dav­kem krve a olo­va. Nejhorší na tom je fakt, že jed­not­li­vé scé­ny, kte­ré donu­tí hlav­ní­ho hrdi­nu k jeho jed­ná­ní jsou snad­no pře­ne­si­tel­né a roz­po­zna­tel­né i v našem pro­stře­dí. Místy sice poně­kud při­ta­že­né za vla­sy v ohle­du k Roxy, nicmé­ně co se týče kri­ti­ky tne do živé­ho zno­vu a zno­vu. Je zde také dost mož­né, že podob­né před­sta­vy kte­rý­mi trpí Frank napadly někdy i vás, pokud tedy nehol­du­je­te rea­li­ty show Paris Hiltonové. 
Ano, neří­kám, že je to poměr­ně nezú­čast­ně­né a mís­ty laš­ku­je­te s nudou, nicmé­ně už jen za ukáz­ku spo­leč­nos­ti v pra­vém svět­le se vypla­tí tomu­to sním­ku dát šan­ci. Dokonce i poně­kud při­škr­ce­né finá­le na pódiu sou­tě­že ne nepo­dob­né Československo hle­dá Superstar je napros­to tref­né i bez potřeb­né­ho pře­há­ně­ní. Možná prá­vě nao­pak, ješ­tě je to málo. 
Bůh žeh­nej Americe a prá­vu běž­ně nosit zbraň. Snímek jako tako­vý není ničím extra zvlášt­ním, nicmé­ně pokud vás už štve nabíd­ka tuzem­ských tele­vi­zí a vari­e­ta pro­gra­mů, kte­ré na nich běží, je God Bless America něco přes­ně pro vás. Satira degra­da­ce spo­leč­nos­ti s váž­nou tvá­ří a bez cen­zu­ry sice není nějak zvlášt­ně nato­če­ná ani z ní nebu­de­te mít dlou­ho­do­bý záži­tek, za shléd­nu­tí ovšem sto­jí už jen kvů­li tomu, že se někdo roz­ho­dl tako­vý sní­mek vůbec nato­čit. Navíc ale­spoň na chví­li pomů­že od potře­by vystří­let polo­vi­nu těch rádo­by zábav­ných celebrit šoubyz­ny­su.      

Vystřílet to všech­no. Přesně tako­vý názor je něco, s čím nemám pro­blém sym­pa­ti­zo­vat. God Bless America je fil­mo­vě sice nepří­liš zvlášt­ní podí­va­nou, nicmé­ně co se týče nápa­du a přes­nos­ti humo­ru, nemá kon­ku­ren­ci. Dávkuje spo­le­čen­skou kri­ti­ku v pra­vi­del­ných dáv­kách celých 100 minut bez potře­by nijak zvláš­tě pře­há­nět. Paris Hilton, těš se. 

Hodnocení: 60%

 

Koktejl :

34 % Inovativní pohled na pro­ble­ma­ti­ku celebrit


Podívejte se na hodnocení Bůh žehnej Americe na Kinoboxu.

33 % Amerika ve sku­teč­ném svět­le
33 % Sympatie

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tři stupně fyzioterapie20. srpna 2021 Tři stupně fyzioterapie Posted in Komiks
  • Slender Man20. srpna 2018 Slender Man Slender Man jako postava patří mezi snad nejznámější creepypasty které kolují po internetu. Tyhle krátké hororové příběhy, jejichž popularita byla pár let zpět na vrcholu, mají své […] Posted in Filmové recenze
  • Champion Jockey (Kinect ready)17. listopadu 2020 Champion Jockey (Kinect ready)   Co říct o této hře, hned v začátku se nedal pořádně naladit kinect nebo, kde se vůbec měl zapnout v menu? Po 10 minutách se podařilo zprovoznit hraní kinectem a bylo smutné, že […] Posted in Retro games
  • Star Wars: Vadná várka - Cut a zběhové7. května 2021 Star Wars: Vadná várka - Cut a zběhové Oproti našlapané premiérové epizodě byla dvojka trochu co se akce týče docela oddychová, což ovšem nemyslím negativně. Příběh se prakticky neposunul, ale dočkali jsme se hlubšího nastínění […] Posted in Krátké recenze
  • [REC]³ Génesis - 60 %26. července 2012 [REC]³ Génesis - 60 % Krvavá svatba s hromadou zombíků a nasranou nevěstou, která hledá s motorovou pilou v ruce na honosném panství svého novomanžela oblečeného do středověkého brnění. Jatka, krev, […] Posted in Filmové recenze
  • Jessica Cornwellová: Hadí listiny19. listopadu 2015 Jessica Cornwellová: Hadí listiny Devětadvacetiletou Jessicu Cornwellovou zvolil časopis Obserwer nejlepším debutantem pro rok 2015. Její prvotina – román ve stylu Umberta Eca a Dana Browna – zaujala kritiku a co hlavně, […] Posted in Recenze knih
  • Spider-Man 3 - Peter Parker vs. Venom22. října 2020 Spider-Man 3 - Peter Parker vs. Venom Spider-Man, pod jehož maskou se ukrývá plachý student Peter Parker (Tobey Maguire), který konečně skončil se svou láskou Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) se ve své třetí sólovce pouští do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Indiana Jones DVD kolekce16. června 2003 Indiana Jones DVD kolekce V listopadu k nám přijde kolekce DVD Indiana Jonese, a tak přinášíme takové stručné informace co všechno bude tato kolekce obsahovat.Datum distribuce:  4.11.2003 Distribuce:  Hollywood […] Posted in DVD a Video Tipy
  • PlayAllspoluprace726. března 2007 Ghost Rider - Recenze Člověk ve svém životě uzavře spousty smluv, hypotéka, práce, zdravotní pojištění, splátky… Ovšem uzavřít smlouvu se samotným ďáblem? No tomu říkám fakt pech! Když ještě k tomu zjistíte, že […] Posted in Filmové recenze
  • Kurui musaši (2020)17. ledna 2021 Kurui musaši (2020) 4 roky zpátky Júdži Šimomura překvapil slušným akčňákem v lesích Re:born, takže na Samuraje jsem byl zvědavý, ale je to tak unylá a nezáživná nuda, že se mi tomu nechce věřit. Film nemá […] Posted in Krátké recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49738 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71697 KB. | 13.07.2024 - 15:34:26