Kritiky.cz > Recenze knih > S láskou Luisa- pomsta snoubenci může být sladší než svatební dort

S láskou Luisa- pomsta snoubenci může být sladší než svatební dort

Slazkou
Slazkou
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Den před svou svat­bou nabou­rá Luise auto své­ho snou­ben­ce Howarda. Ten ale na svat­bu nedo­ra­zí. Nechce si ji vzít. Luisa odje­de do staré­ho domu, kte­rý začne své­po­mo­cí pře­dě­lá­vat. Pořídí si psa z útul­ku. Pozná při­tom sou­se­da Danteho, kte­rý vypa­dá jako chudý člo­věk. Nesmírně ji ale při­ta­hu­je. Ve měs­tě začne pra­co­vat v knihov­ně jako asi­s­tent­ka Wesleyho, aktiv­ní­ho sedm­de­sát­ní­ka, kte­rý je Luisou napros­to okouz­len. Ona se pro něj sta­ne osob­ní asi­s­tent­kou. Chystá se totiž vydat kni­hu. Luisa mu pomá­há ve všem, co potře­bu­je. Vede s ním dlou­hé roz­ho­vo­ry napl­ně­né zají­ma­vý­mi myš­len­ka­mi. Howard se po čase vrá­tí a chce Luisu zís­kat zpát­ky. Ta má ale jas­no. Wesley, Dante a Howard, tři muži, kte­ří něja­kým způ­so­bem zasáh­li do živo­ta Luisy. Hurikán Elvíra začne ohro­žo­vat celé měs­to. Dokáže Luisa vyře­šit svo­je city? Napáchá huri­kán Elvíra vel­ké ško­dy? 

Velice jsem si oblí­bi­la romá­ny z edi­ce Srdcovky.  Edice Srdcovky při­ná­ší výběr těch nej­lep­ších romá­nů pro ženy, kte­ré může­te při­ba­lit na ces­ty. Začtěte se v leta­dle, ve vla­ku, u vody nebo tře­ba když jede­te do prá­ce. Ať už míří­te kam­ko­li, nepře­stá­vej­te snít. V této edi­ci vyšly dal­ší kni­hy: Něco jako lás­ka, Láska z dení­ku, Popelčiny stře­víč­ky, Láska v řadě 27.

Musím říci, pokud oče­ká­vá­te kla­sic­ký milost­ný román, tak tomu tak není. Hlavní posta­va Luisa je zkla­ma­ná ze své­ho vzta­hu se svým snou­ben­cem, kte­rý si ji nevzal. Na muže tro­chu zane­vře a nechce se zaplést s jiným mužem. Vztah se sta­rým a váže­ným panem Wesley pro ní zna­me­ná mno­ho. Rozuzlení kni­hy při­jde až sko­ro na posled­ních 5 stra­nách. Dlouho jsem se do kni­hy nemoh­la začíst. Většinou s tím nemám pro­blém. Dlouhé pasá­že týka­jí­cí se zve­le­bo­vá­ní domu a zahra­dy Luisy zabí­ra­ly mno­ho stran. Myslela jsem, že kni­hu již odlo­žím a vrá­tím se k ní poz­dě­ji. Neudělala jsem to a neli­to­va­la jsem. Druhá polo­vi­na kni­hy je plná emo­cí, citu, lás­ky i vděč­nos­ti. Knihu bych dopo­ru­či­la všem, co mají rádi pou­ta­vý román.

Autor: Barbara Metzger

Žánr: edi­ce srd­cov­ky, romá­ny pro ženy

Vydáno: 2018, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 303

Vazba kni­hy: měk­ká

ISBN: 978-80-267-1224-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,47282 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71779 KB. | 28.02.2024 - 16:28:05