Kritiky.cz > Recenze knih > Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát!

Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát!

Sladky zivot box na web kopie
Sladky zivot box na web kopie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nejlepší mlsa­cí recep­ty jsou vždyc­ky od toho, kdo straš­ně rád mlsá! A když se mls­ný jazý­ček spo­jí s tou­hou po zdra­vém stra­vo­vá­ní, může­te si být jis­ti, že to je ONO. Žádné nechut­né náhraž­ky – ale tady je vidět na kaž­dém recep­tu, jak doko­na­le autor­ky zkou­še­ly, pra­co­va­ly, meto­dou pokus omyl dobrousi­ly kaž­dý recept k doko­na­los­ti. Nic tu není „náhraž­kou“. Naopak – důraz je kla­den na kva­lit­ní suro­vi­ny, kva­lit­ní ovo­ce voňa­vé a svě­ží!

A na to bych asi dala důraz. S jaho­da­mi a borův­ka­mi radě­ji počkej­te až bude jejich sezó­na, pro­to­že řek­ně­me si to na rovi­nu – i ta pav­lo­va je s borův­ka­mi z obcho­du tako­vá neut­rál­ní a jen slad­ká s leh­kou kyse­los­tí něče­ho. Ale s oprav­do­vý­mi srp­no­vý­mi borův­ka­mi z lesa se stá­vá doslo­va bož­skou manou v ústech.

Máme tu celý rok, tak­že může­me vybí­rat i z oprav­du dob­rých exo­tic­kých ovo­cí

Mandarinky – když jsou výteč­né, jsou k zami­lo­vá­ní! S nimi může­te pra­co­vat v zimě.  S jarem tou­ží­me po svě­žes­ti čer­stvé­ho jíd­la, a tak nabí­zí jíd­la z mařin­ky von­né nebo rebar­bo­ry a z prv­ních jed­lých kvě­tů pam­pe­li­šek, sed­mi­k­rá­sek a vio­lek. Za zkouš­ku něco tako­vé­ho urči­tě sto­jí už jen pro­to, že lid­ské tělo je na tyto chu­tě při­pra­ve­no a vní­má je jak­si svá­teč­ně. Léto pak doslo­va hýří šťav­na­tos­tí bobu­lo­vé­ho ovo­ce, pec­ko­vi­nách. Využijte ho napl­no a pře­byt­ky peč­li­vě mraž­te na zimu. Podzim při­ná­ší jádro­vi­ny a chuť na tep­lé, za sebe říkám, tře­ba i sko­ři­co­vé pokr­my. Takové švest­ky a sko­ři­ce! No a v zimě se recep­ty stá­va­jí více vanil­ko­vé, více koře­ně­né a čoko­lá­do­vé s jem­nou vůní citru­so­vé­ho ovo­ce.  Zní to sko­ro jako kdy­by to byl sou­bor extrém­ně zdra­vý, na ovo­ci zalo­že­ných slad­kos­tí a nebu­de­te dale­ko od prav­dy. A zase hez­ky doko­la!

Množství cuk­ru je tu sní­že­no na mini­mum, pou­ží­vá se tu koko­so­vý cukr, hně­dý cukr s kara­me­lo­vou vůní a tím hře­bem oprav­du zůstá­vá ovo­ce a slad­ké vůně koře­ní, kte­ré dodá­va­jí tělu mine­rál­ní lát­ky, vita­mí­ny, vlákni­nu - tak­že oprav­du lze říci, že se bude mlsat zdra­vě!

A 36 úžas­ných inspi­ra­cí doslo­va nabá­dá k tomu si zku­sit i jiné ovo­ce, jiné ingre­di­en­ce, ale se stej­ným postu­pem. Pro mě je to asi nej­ví­ce trýzni­vá kuchař­ka za posled­ní dobu, pro­to­že nesku­teč­ně moc tou­žím po tom všem čer­stvém, svě­žím... ach ach... už aby nasta­la sezó­na.

Anotace:

Dopřejte si krát­kou pau­zu od kaž­do­den­ní­ho sho­nu a oslaď­te si život! 36 báječ­ných slad­kých recep­tů, kte­ré najde­te v tom­to balíč­ku. Jsou neje­nom hříš­ně dob­ré, ale i zdra­vé. Je zná­mé, že pře­mí­ra cuk­ru lid­ské­mu tělu ško­dí. Tyto recep­ty jsou však sesta­ve­né s ohle­dem na rov­no­váhu, a tak může­te mlsat, aniž bys­te ško­di­li své­mu zdra­ví. Mezi recep­ty najde­te napří­klad slad­ké cuke­to­vé muf­fi­ny, borůvkovo-mandlové pusin­ky nebo sor­bet z vod­ní­ho melou­nu.

Vydala Synergie Publishing SE, 2017, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49908 s | počet dotazů: 286 | paměť: 71929 KB. | 24.07.2024 - 21:40:27