Kritiky.cz > Horory > American Werewolf in London, An (1981)

American Werewolf in London, An (1981)

rp American Werewolf in London2C An 28198129.jpg
rp American Werewolf in London2C An 28198129.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Za úplň­ku se v žád­ném pří­pa­dě nepro­chá­zej­te po ang­lic­kém ven­ko­vě a tam­ních bla­tech!

Dva mla­dí ame­rič­tí turis­ti David a Jack se roz­hod­nou poznat krá­sy ang­lic­ké­ho ven­ko­va. Nehostinné bla­ta a nevlíd­ní šta­m­gas­ti v malém hos­tin­ci na ně však pří­liš vel­ký dojem neu­dě­la­jí. Navíc jsou doslo­va z hos­po­dy vyhná­ni. Ještě před tím než se za nimi zavřou dve­ře, jsou varo­vá­ni, aby neschá­ze­li z ces­ty a dali si pozor na měsíc. Zpočátku se tomu zasmě­jí, ale když se v dál­ce ozve vlčí zavy­tí, smích je pře­jde. Oba přá­te­lé jsou vzá­pě­tí napa­de­ni chlu­pa­tým stvo­ře­ním, kte­ré Jacka roz­sá­pe a David jen se štěs­tím pře­ži­je s vel­kým šrá­mem na hru­di a obli­če­ji. Když se po něja­ké době pro­bu­dí, zjis­tí, že se oci­tl v lon­dýn­ské nemoc­ni­ci. Zde se o něj sta­rá dok­tor Hirsch a pohled­ná sestřič­ka Alex. David začne trpět podiv­ný­mi noč­ní­mi můra­mi a vidi­na­mi, ve kte­rých s ním pro­mlou­vá jeho kama­rád Jack. Ten ho žádá, aby spáchal co nejdří­ve sebe­vraž­du, jinak se za úplň­ku pro­mě­ní ve vlkodla­ka a začne zabí­jet dal­ší lidi. David to nej­pr­ve pova­žu­je za výplo­dy své vlast­ní fan­ta­zie, ale dok­tor Hirsch, kte­ré­mu se s tím svě­řil, začne pát­rat, co se sku­teč­ně mla­dé­mu Američanovi sta­lo. Musí si však pospí­šit, pro­to­že úpl­něk se blí­ží a Davidovo cho­vá­ní se začí­ná rapid­ně zhor­šo­vat…


Český název: Americký vlkodlak v Londýně
Režie: John Landis
Rok výro­by: 1981
Délka: 97 min
Země: Velká Británie
Hrají:
David Naughton…(David Kessler)
Jenny Agutter…(Alex Price)
Griffin Dunne…(Jack Goodman)
John Woodvine…(Dr. J. S. Hirsch)
Don McKillop…(inspektor Villiers)
...a dal­ší


Mezi fanouš­ky vlkod­la­čích fil­mů je tenhle kou­sek pova­žo­ván za oprav­do­vou kla­si­ku. Myslím si, že doce­la opráv­ně­ně, pro­to­že i já se u něj bavil od začát­ku až do úpl­né­ho kon­ce. Takže kul­tov­ní sta­tus je zde dle mého zce­la opráv­ně­ný. John Landis doká­zal pře­nést z papí­ru (napsal si sám i scé­nář) na fil­mo­vé plát­no oprav­du pou­ta­vý pří­běh, kte­rý nepo­strá­dal sluš­nou atmo­sfé­ru, napě­tí, emo­ce i dojem­né vyvr­cho­le­ní. Přesně takhle si před­sta­vu­ji dob­ře odve­de­nou prá­ci a zvláš­tě kva­lit­ních vlkod­la­čích fil­mu je oprav­du málo.
Jako bonus si pro nás tvůr­ci při­pra­vi­li oprav­do­vou lahůd­ku ve for­mě pře­mě­ny ve vlkodla­ka, kte­rá byla doslo­va luxus­ní. Sice bych měl men­ší výhra­dy k jeho finál­ní podo­bě, kte­rá už mě zas až tolik neo­kouz­li­la, ale Landis doká­zal i ten­to fakt povznést na vyš­ší level jiný­mi prv­ky. Asi nej­víc se mi líbi­lo stří­dá­ní horo­ro­vých a humor­ných pasá­ží, kte­ré se výbor­ně dopl­ňo­va­ly při pro­kr­vo­vá­ní báječ­né atmo­sfé­ry. Těch zde bylo váž­ně dost a o vět­ši­nu z nich se sta­ral pře­de­vším (ne)mrtvý Jack. Jeho postup­ný roz­klad se mi rov­něž hod­ně líbil.
V nepo­sled­ní řadě nesmím opo­me­nout pochvá­lit ani solid­ní herec­ké výko­ny vět­ši­ny zúčast­ně­ných. David Naughton si vedl oprav­du dob­ře a byl pří­klad­ným tahou­nem celé­ho fil­mu. Jeho nevin­ný kukuč a postup­ná pro­mě­na cha­rak­te­ris­ti­ky jeho posta­vy – pros­tě úchvat­né. Jenny Agutter byla krás­ná sama o sobě a kro­mě své­ho talen­tu uká­za­la, že se roz­hod­ně nesty­dí uká­zat divá­kům i něco navíc. Tahle hereč­ka nikdy nemě­la se svlé­ká­ním pro­blémy a navíc tady tro­cha vkus­né ero­ti­ky roz­hod­ně neuško­di­la. Takže po všech strán­kách u mne pře­vlá­da­la spo­ko­je­nost. Což samo­zřej­mě zna­me­ná, že i finál­ní hod­no­ce­ní bude vel­mi vyso­ké. Můžu jen dopo­ru­čit.

Hodnocení:
80% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Chod a podpora technologií u next-gen verzí her od Ubisoftu:...28. října 2020 Chod a podpora technologií u next-gen verzí her od Ubisoftu:... Chod a podpora technologií u next-gen verzí her od Ubisoftu: Watch Dogs: Legion | 29. 10. 2020 - Xbox One, PS4, Google Stadia, Amazon Luna, Microsoft Windows (Ubisoft Connect, Epic Games […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Výstava Převratná doba – Bewegte Zeiten - 0118. května 2023 Výstava Převratná doba – Bewegte Zeiten - 01 Posted in Videa
  • ŇOUMA Z ÁČKA od IVONY BŘEZINOVÉ11. listopadu 2018 ŇOUMA Z ÁČKA od IVONY BŘEZINOVÉ Kniha Ňouma z áčka od Ivony Březinové patří jako jedna z knih do řady "Má to háček" a jejím hlavním cílem je prostřednictvím příběhu pomáhat dětem a rodičům s řešením životních problémů a […] Posted in Recenze knih
  • Evil Dead (2013)28. února 2015 Evil Dead (2013) Hodně nepovedený remake dnes již legendárního hororu. Mia nedávno neúspěšně proděla odvykací kůru, ale brzy do všeho toho svinstva opět spadla a jen zázrakem přežila […] Posted in Horory
  • Muž z Acapulca28. ledna 2022 Muž z Acapulca Posted in Komiks
  • Nejlepší alba roku 202031. ledna 2021 Nejlepší alba roku 2020  Šílený rok 2020 (z mnoha důvodů) přinesl docela zajímavé hudební desky. Upřímně jsem jich nenaposlouchal tolik, kolik bych si představoval. Částečně za to "mohou" pracovní povinnosti, […] Posted in Hudba
  • TATIANA VILHELMOVÁ (Tereza)7. března 2018 TATIANA VILHELMOVÁ (Tereza) „Nalákám vás na prsa“  Co vás napadlo jako první, když jste dočetla scénář? Že je skvělý a že je v něm co hrát.  Bylo příjemné být dcerou paní Balzerové? Bylo. Protože není lepšího […] Posted in Rozhovory
  • Spider-Man: Homecoming [75%]6. července 2017 Spider-Man: Homecoming [75%] A je to tady. Očekávaný restart Spider-Mana, na kterém pro Sony spolupracoval Marvel, se konečně dostal do kin. Nebude to mít ovšem lehké, neboť tahle postava se dočkala v tomhle […] Posted in Filmové recenze
  • V zajetí démonů 2 (2016)26. června 2016 V zajetí démonů 2 (2016) Wanův Conjuring 2 byl jasným černým koňem letošního roku a byť mi příjde o chlup slabší než první díl, první místo letos nejspíš stejně urve.Wanův rukopis je znát v každém ohledu. […] Posted in Krátké recenze
  • #DP170: John Romita Jr. se vrací k Marvelu!31. května 2021 #DP170: John Romita Jr. se vrací k Marvelu!  Autorem článku je Daniel PaličkaMnohými milovaný, jinými naopak nenáviděný kreslíř John Romita Jr. se vrací zpět k Marvelu! John Romita Jr. je syn legendárního Johny Romity Sr. […] Posted in Recenze komiksů
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11787 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71507 KB. | 22.06.2024 - 17:19:46