Kritiky.cz > Horory > Jacob (2011)

Jacob (2011)

rp Jacob 2011.jpg
rp Jacob 2011.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Smrt sest­ry udě­lá z retar­do­va­né­ho hro­motlu­ka doslo­va vraž­dí­cí mon­strum a běda tomu, kdo se mu při­ple­te do ces­ty!

Od chví­le kdy Lawrence Kell zdě­dil sta­rý dům a našel v pod­la­ze sta­rou okult­ní kni­hu, to šlo s jeho rodi­nou z kop­ce. Otec za to zapla­til živo­tem a jeho man­žel­ka Edith muse­la vycho­vá­vat malou Sissy a men­tál­ně zao­sta­lé­ho Jacoba sama. No úpl­ně sama ne, jenomže Otis Keller, se kte­rým násled­ně zača­la žít pod jed­nou stře­chou, byl a pořád je opi­lec a násil­ník. Jednoho dne namol opi­lý otčím napad­ne a zapří­čí smrt malé dív­ky a ten­to hrůz­ný čin nastar­tu­je sérii děsi­vých udá­los­tí, na kte­ré oby­va­te­lé Melvin Falls jen tak neza­po­me­nou. Jacob byl totiž na své sestře závis­lý a dušev­ně zao­sta­lý hro­motluk, pro­pad­ne obrov­ské­mu smut­ku a netou­ží po ničem jiném, než po krva­vé odpla­tě. Každého kdo se mu ono­ho osud­né­ho dne posta­ví do ces­ty, to bude šered­ně bolet…Režie: Larry Wade Carrell

Rok výro­by: 2011

Délka: 92 min

Země: USA

 

Hrají:

Dylan Horne...(Jacob Kell)

Grace Powell...(Sissy Kell)

Larry Wade Carrell...(Billy / Otis Keller)

Krystn Caldwell...(Edith Kell)

Michael Biehn...(Lawrence Kell)

...a dal­ší


Máte-li rádi níz­ko­roz­počto­vé horo­ry, ve kte­rých krva­vě úřa­du­je obrov­ský hro­motluk, kte­rý zabí­jí nejen holý­ma ruka­ma, ale vším, co se mu při­ple­te do ces­ty, mož­ná vás Larry Wade Carrell doká­že svou prvo­ti­nou oslo­vit. Já se při­znám, že prv­ní polo­vi­nu fil­mu jsem měl něko­li­krát chuť ten­to kou­sek pros­tě vypnout a jít radě­ji na pivo, nebo rov­nou do poste­le. Začátek byl totiž dost nud­ný a až ama­tér­sky pro­ve­de­ný a jedi­né co doká­za­lo zaujmout, bylo „řádě­ní“ tro­ji­ce výrost­ků, kte­ří ztrp­čo­va­li život oby­va­te­lům měs­teč­ka.

 

Herecký pro­jev vět­ši­ny zúčast­ně­ných byl cha­bý a nebýt ved­lej­ší lin­ky (vzpo­mín­ko­vých scén z minu­los­ti rodi­ny, ve kte­rých se obje­vil kdy­si uzná­va­ný herec Michael Biehn – ten zde měl ved­lej­ší roli), tak tu neby­lo k vidě­ní vůbec nic. Pak ovšem při­šla dru­há polo­vi­na fil­mu a s ní i jis­tá for­ma zlep­še­ní. Žádný zázrak se neko­nal, ale kva­li­ta fil­mu šla urči­tě naho­ru. A to nejen díky výko­nu samot­né­ho reži­sé­ra, kte­rý si tu stři­hl rov­nou dvoj­ro­li (zástup­ce šeri­fa a samot­né­ho ožra­lé­ho otčí­ma), ale pře­de­vším samot­ný Jacob se koneč­ně při­hlá­sil ke slo­vu. Nejprve si pohra­je s koč­kou a násled­ně započne krva­vá ces­ta za pomstou. Budou se rvát ruce, trhat ohryz­ky, pole­zou stře­va, sekat hla­vy, por­co­vat těla. Gore neby­lo nej­lep­ší, ale spl­ni­lo i tak svůj účel. Počet mrtvých se začal rapid­ně zvy­šo­vat a k tomu při­spě­la i jed­na vzpo­mín­ko­vá scé­na z hos­po­dy, kte­rá rov­něž sto­jí za pozor­nost.

 

Jacob jako celek pat­ří spí­še k pod­prů­měr­ným fil­mům, ale po sla­bém začát­ku všech­no zachra­ňo­va­la prá­vě dru­há polo­vi­na, kte­rá se tvůr­cům jakž­takž poved­la. I díky tomu neod­chá­zím zhnusen, ale nevím, jest­li se k tomu­to fil­mu ješ­tě někdy vrá­tím. 


Hodnocení:

40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Will Bowen: Příběhy štěstí28. dubna 2022 Will Bowen: Příběhy štěstí Kolik lidí, tolik životních příběhů. A pokud vás zajímá, jak to někteří dělají, že i přes nepřízeň osudu o sobě mohou říct, že jsou šťastni, pak je tato malá knížečka tím pravým čtením pro […] Posted in Recenze knih
  • Nezkrotná Angelika3. srpna 2021 Nezkrotná Angelika Nezdolná Angelika je francouzsko-italsko-německý film Bernarda Borderieho z roku 1967. Následuje po Angelika a král a předchází Angelika a sultán. Obsah filmu Angelika, se dozvídá, že […] Posted in Speciály
  • Kváskový mazanec30. dubna 2013 Kváskový mazanec Velikonoční pondělí je za dveřmi. Kdo mě zná, nebo již delší dobu sleduje, peče určitě doma svůj kváskový chléb. Co takhle na Velikonoce zkusit výborný kváskový mazanec? […] Posted in Domácí rady
  • Altered (2006)19. září 2016 Altered (2006)  Po mnoha letech konečně dostala skupina přátel, šanci se pomstít. Ovšem jejich vězeň nepochází z planety Země, takže na ně nečeká zrovna nic jednoduchého... Nadešel čas […] Posted in Horory
  • REVENANT Zmrtvýchvstání: Filmová orgie surového přežívání a vizuálního skvostu s výrazným hereckým obsazením5. ledna 2024 REVENANT Zmrtvýchvstání: Filmová orgie surového přežívání a vizuálního skvostu s výrazným hereckým obsazením Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) patřil mezi zručné stopaře, který který mimo jiné pomáhal britským lovcům na území Ameriky. Při jedné takové výpravě však jeho skupinu napadne jednotka […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lesní duch (The Evil Dead)11. dubna 2023 Lesní duch (The Evil Dead) The Evil Dead je americký nadpřirozený horor z roku 1981, který napsal a režíroval Sam Raimi (ve svém celovečerním debutu). Ve filmu hrají Bruce Campbell, Ellen Sandweiss, Richard […] Posted in Speciály
  • Kristen Stewart6. listopadu 2012 Kristen Stewart Kristen Jaymes Stewartová (* 9. dubna 1990, Los Angeles, Kalifornie) je americká filmová a televizní herečka. Je známá z filmů Úkryt, Zathura: Vesmírné dobrodružství, Na území žen, Zábavný […] Posted in Profily osob
  • Peníze nejsou všechno3. září 2019 Peníze nejsou všechno Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Slyšíš, jak mluví stromy?30. září 2019 Slyšíš, jak mluví stromy? Víte, jak dýchají a mluví stromy? Víte, čeho se bojí, na co si dát v lese pozor? Máte rádi les i jeho obyvatele? Pojďte se společně se mnou podívat, jak to vlastně v lese chodí a přitom se […] Posted in Recenze knih
  • Full Game | Switzerland vs. Slovakia | 2022 #IIHFWorlds18. května 2022 Full Game | Switzerland vs. Slovakia | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36159 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71509 KB. | 22.06.2024 - 17:52:14