Kritiky.cz > Horory > Awaken (2015)

Awaken (2015)

rp Awaken 2015.jpg
rp Awaken 2015.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Řada zná­mých tvá­ří ješ­tě nezna­me­ná ces­tu k úspě­chu. Zvláště když vám film nabíd­ne dosti jalo­vou podí­va­nou s tro­chou té akce a nási­lí…

Kickboxerka Billie se vydá­vá hle­dat svou ztra­ce­nou sest­ru. Padne však do pas­ti, je omrá­če­na a násled­ně se pro­bou­zí na nezná­mém ost­ro­vě. Zde se setká­vá se sku­pi­nou vystra­še­ných lidí, kte­ří se zde skrý­va­jí před vojá­ky, jenž pra­cu­jí pro orga­ni­za­ci, kte­rá na čer­ném trhu kšef­tu­je s lid­ský­mi orgá­ny. Ač má sama zku­še­nos­ti z armá­dy, bez pomo­ci ostat­ních se z dob­ře hlí­da­né­ho ost­ro­va nikdy sama nedo­sta­ne…Režie: Mark Atkins

Rok výro­by: 2015

Délka: 89 min

Země: USA

Alternativní názvy: A Perfect Vacation, Left To Die

 

Hrají:

Natalie Burn...(Billie Kope)

Jason London...(Rich Napier)

Daryl Hannah...(Mao)

Vinnie Jones...(Sarge)

Edward Furlong...(Berto)

Michael Copon...(Nick)

Christa Campbell...(Kat)

Robert Davi...(Quintin)

...a dal­ší


Tento film je na inter­ne­tu mož­né nalézt hned pod tře­mi názvy. Na úvod je potře­ba říci, že ač se zde obje­vi­la celá řada zná­mých tvá­ří, tvůr­ci zrov­na vel­kým roz­poč­tem nedis­po­no­va­li a bylo to znát. Kvalitou neo­plý­val ani samot­ný scé­nář a na nás tak čeká dosti pod­prů­měr­ná akč­ní podí­va­ná, oko­ře­ně­ná o něko­lik bojo­vých scén, pře­stře­lek, pěst­ních sou­bo­jů, ale fan­do­vé horo­ro­vé­ho žán­ru doslo­va ostrou­ha­jí. Hororových prv­ků tu je mini­mum, atmo­sfé­ra taky za moc nesto­jí a těch pár zlo­me­ných kon­če­tin a vazů, kulek do čela a jeden útok žra­lo­ka to už moc neza­chrá­ní.

 

Ve ved­lej­ších rolích se tu obje­vi­la celá řada zná­mých her­ců a here­ček (Edward Furlong, Daryl Hannah, David Keith, Michael Paré, Robert Davi, Christa Campbell a dal­ší), ale ti nemě­li pořád­ně co hrát. Prostoru dosta­li mini­mum a tak celou pozor­nost pro sebe vza­la Natalie Burn, její dva spo­leč­ní­ci a pro­ti nim hlav­ní zápo­rák fil­mu boháč Jason London a nekom­pro­mis­ní veli­tel vojá­ků Vinnie Jones, kte­ří zajis­ti­li ale­spoň něja­ké pro­cen­tu­ál­ní ohod­no­ce­ní. Jinak to totiž byla pře­de­vším pod­prů­měr­ná zále­ži­tost.

 

Bez špet­ky ori­gi­na­li­ty a ale­spoň něko­li­ka záživ­ných scén, však dnes už nelze pomýš­let na něja­ký úspěch. Linka s lid­ský­mi orgá­ny byla odby­tá, stej­ně jako finál­ní roz­zuz­le­ní. Jediné co oprav­du zachra­ňo­va­lo situ­a­ci, bylo pěk­né exo­tic­ké pro­stře­dí a hudeb­ní dopro­vod, kte­rý nebyl zas až tak špat­ný. 


Hodnocení:

30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,22392 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71565 KB. | 25.06.2024 - 20:09:07