Kritiky.cz > Horory > Unborn, The (2009)

Unborn, The (2009)

rp Unborn2C The 28200929.jpg
rp Unborn2C The 28200929.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dvojčata jsou pro tem­né síly ide­ál­ním sub­jek­tem, pro jejich potře­bu zís­kat novou „lid­skou schrán­ku“...  
Studentka Casey si při­vy­dě­lá­vá hlí­dá­ním dětí. Během jed­no­ho veče­ra se z dět­ské­ho poko­je ozve podiv­né blá­bo­le­ní jed­no­ho z hlí­da­ných dětí. Dívku to vydě­sí a když vstou­pí do poko­je je svěd­kem toho, jak malý chla­pec sto­jí u postýl­ky novo­ro­ze­ně­te se zrcát­kem v ruce. Tím násled­ně Casey i uho­dí do obli­če­je. Podle sta­rých pověr by se nově naro­ze­né dítě do zrca­dla dívat nemě­lo, pro­to­že to při­ná­ší smůlu a smrt dítě­te. Jenomže Casey trá­pí spí­še bolest v oku, kte­rá jí při­nu­tí vyhle­dat lékař­skou pomoc. Zde se dozví o podiv­né gene­tic­ké poru­še své rohov­ky, kte­rá se občas vyskyt­ne u dvoj­čat. Začne tedy pát­rat a její otec jí sku­teč­ně potvr­dí, že její bra­tr zemřel ješ­tě před naro­ze­ním. Zřejmě by na tom neby­lo nic div­né­ho, kdy­by neza­ča­la trpět děsi­vý­mi vize­mi, ve kte­rých jí pro­ná­sle­du­je nezná­mý chla­pec. Má to snad něco spo­leč­né­ho se sebe­vraž­dou její mat­ky? Na své otáz­ky začne brzy dostá­vat hrůz­né odpo­vě­di, kte­ré odkrý­va­jí zne­po­ko­ji­vou minu­lost její rodi­ny. Vypadá to, že exis­tu­je něja­ký pro­stor mezi nebem a peklem, kte­rý umož­ňu­je zlým silám, aby se vrá­ti­li zpět mezi živé. Potřebují k tomu však lid­skou schrán­ku a k dosa­že­ní své­ho cíle, se neští­tí vůbec niče­ho. Casey i její nej­bliž­ší se oci­ta­jí v obrov­ském nebez­pe­čí, na kte­ré sami roz­hod­ně sta­čit nebu­dou…

Český název: Nenarození
Režie: David S. Goyer
Rok výro­by: 2009
Délka: 87 min
Země: USA
Hrají:
Odette Annable...(Casey Beldon)
Cam Gigandet...(Mark)
Meagan Good...(Romy)
Gary Oldman...(Rabbi Sendak)
Idris Elba...(Arthur Wyndham)
...a dal­ší
Nikdy není na ško­du, si na chví­li odsko­čit i k jiným horo­ro­vým sub­žánrům, než jsou mé oblí­be­né animal/monster fil­my a sla­she­ry. Duchové či démo­ni občas doká­ží mile pře­kva­pit, ale zde mě lehce odra­zo­va­li nepří­liš licho­ti­vé ohla­sy na inter­ne­tu a níz­ké hod­no­ce­ní. Podle špat­ných ohla­sů jsem
oče­ká­val totál­ní srajdu, ale kupo­di­vu jsem se jí nedo­čkal. Nejčastěji je tomu­to fil­mu i samot­ným tvůr­cům vytý­ká­na inspi­ra­ce a čer­pá­ní z jiných horo­rů a zde tomu tak sku­teč­ně bylo. Nelze si nevšim­nout kopí­ro­vá­ní snad pěti fil­mů, kte­ré je zře­tel­né hned na prv­ní pohled. Ale ten­to­krát mi to zas až tolik neva­di­lo.
Goyer doká­zal mís­ty vytvo­řit cel­kem zají­ma­vou atmo­sfé­ru, kte­rá v sobě nes­la i jis­tou dáv­ku napě­tí. Takže po této strán­ce si u mě zís­kal ale­spoň čás­teč­ně klad­né body. Na dru­hou stra­nu je ovšem potře­ba říci, že děj je v někte­rých mís­tech straš­ně před­ví­da­tel­ný a najde se zde i něko­lik pasá­ží, kte­ré už tak zají­ma­vé neby­ly. Nicméně se tu vyskyt­lo i men­ší množ­ství doce­la zají­ma­vých efek­tů, kte­ré mi nako­nec doká­za­li zved­nout nála­du. Nešlo ani tolik o ty sno­vé pasá­že, nebo vize hlav­ní hrdin­ky chcete-li, ale pře­de­vším o ty ve kte­rých zlý duch zabí­jel své obě­ti.
Praskání kos­tí – líbez­ný to zvuk pro mé uši. Navíc tu hrá­la cel­kem pohled­ná hlav­ní hrdin­ka, tak­že i po této strán­ce ale­spoň čás­teč­ná spo­ko­je­nost. Nechybí ani něko­lik „humor­ných“ situ­a­cí, kte­ré měla vět­ši­nou na svě­do­mí kama­rád­ka Romy a její tref­né (lehce mor­bid­ní) hláš­ky. No a ten­to­krát ani samot­ný závěr nebyl úpl­ně k zaho­ze­ní. Nenarozené urči­tě neza­vrh­nu, ale ani je poprav­dě nebu­du čas­to vyhle­dá­vat pro dal­ší pro­jek­ci. Prostě kla­sic­ký prů­měr. 
Hodnocení:
50%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Pesthauch der Menschlichkeit (2018)22. února 2022 Pesthauch der Menschlichkeit (2018) Po delší době jsem okusil další extrémní filmařinu jen pro ty nejotrlejší a nejzvrácenější duše od známého režiséra Mariána Dory. Kdo už s ním někdy měl nějakou zkušenost, tak ví, co […] Posted in Krátké recenze
  • Ant-Man a Wasp: Quantumania: Všichni jsou v pohodě...: MCU podívaná je přehnaná a nedopečená15. února 2023 Ant-Man a Wasp: Quantumania: Všichni jsou v pohodě...: MCU podívaná je přehnaná a nedopečená Ve filmu Ant-Man a Wasp se multivesmír a kvantový svět střetávají s údajnými důsledky: Quantumania, která tento víkend zahajuje pátou fázi MCU. Quantumania je nabubřelá podívaná, která […] Posted in Filmové recenze
  • Wimbledon - den druhý4. července 2017 Wimbledon - den druhý Přímý přenos z druhého dne Wimbledonu. https://youtu.be/EAbAjzSqfzQ Posted in Tenis
  • Watch Dogs: Legion by později mělo obdržet online režim. V...29. listopadu 2020 Watch Dogs: Legion by později mělo obdržet online režim. V... Watch Dogs: Legion by později mělo obdržet online režim. V Ubisoftu se nejdříve chtějí soustředit na chyby v singeplayeru. Posted in Krátké herní aktuality
  • Legendy z Dogtownu19. září 2005 Legendy z Dogtownu V 70. letech žilo v Kalifornii pár kluků, kteří se neustále proháněli buď na moři nebo po ulicích na skateboardu. Každý z nich byl sice úplně jiný, ale tuhle vášeň měli společnou. Legendy […] Posted in Filmové recenze
  • Hellbound (1994)2. dubna 2019 Hellbound (1994) Pekelné síly mají v patách samotného Chucka Norrise… Když před mnoha staletími král Richard Lví srdce během jedné ze svých křížových výprav ve Svaté Zemi porazil a […] Posted in Horory
  • Láska nebeská28. ledna 2024 Láska nebeská Zbožňuji romantické komedie a Vánoce, takže jsem tedy o Vánocích konečně poprvé zhlédl Lásku nebeskou a to v originále a hned druhý den jsem stihl i dabing v kině a Láska nebeská mi […] Posted in Krátké recenze
  • Karel28. července 2022 Karel Celovečerní dokumentární film “KAREL” potěší všechny příznivce a fanoušky zpěváka Karla Gotta a nechá je nahlédnout do jeho soukromí, pod ono “zlaté pozlátko velkého Mistra". Tohoto […] Posted in Dokumenty
  • Rychle a zběsile 1018. května 2023 Rychle a zběsile 10 Vin Diesel, hlavní „mozek“ celé zběsilé operace, stanul tentokrát před podivuhodným úkolem. Jak se mu jeho rodinná odysea postupně rozrůstala a jednu duševně chorou taškařici střídala […] Posted in Krátké recenze
  • #40 - Rosemary má děťátko (1968)9. prosince 2019 #40 - Rosemary má děťátko (1968) A znovu Roman Polanski, v našem seriálu již podruhé a škoda, že naposledy, protože jeho filmy jsou těmi, které se do historie hororu zapsaly. Ne všechny, neboť prostě některé nejsou […] Posted in 101 nejlepších hororů
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,33845 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71796 KB. | 18.07.2024 - 17:06:40