Kritiky.cz > Horory > Dracula II: Ascension (2003)

Dracula II: Ascension (2003)

rp Dracula II Ascension 28200329.jpg
rp Dracula II Ascension 28200329.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Některé věci a oso­by by radě­ji být vzkří­še­ny nemě­ly a tady to pla­tí dvoj­ná­sob…

Dracula byl pora­žen, obě­šen a spá­len, vypa­da­lo to, že se ho svět zba­vil jed­nou pro­vždy. Bohužel to tak jen vypa­da­lo. Jeho spá­le­né ostat­ky jsou odve­ze­ny do már­ni­ce v New Orleans, jenomže zví­da­vost dvou tam­ních pra­cov­ní­ků (Lukea a Elizabeth), odha­lí, že by mrt­vo­la před nimi moh­la být upír a ten­to nález by se dal skvě­le zpe­ně­žit. Navíc by moh­li uči­nit revo­luč­ní objev v daru nesmr­tel­nos­ti, nebo ale­spoň rege­ne­ra­ci poško­ze­ných či mrtvých buněk. Společně s něko­li­ka přá­te­li ukrad­nou tělo, odve­zou ho na opuš­tě­né mís­to a pono­ří do vany plné krve. Dracula zno­vu obživ­ne a chce roz­pou­tat dal­ší krva­vé řádě­ní. V tom se mu zatím daří zabrá­nit, pro­to­že je pří­liš sla­bý, ale ON jen trpě­li­vě čeká na svou pří­le­ži­tost, navíc jeho zachrán­ci nejsou jed­not­ní a sle­du­jí své vlast­ní cíle. Na scé­nu však při­chá­zí ješ­tě někdo dal­ší, kdo má o vlád­ce upí­rů emi­nent­ní zájem. Je jím „pozna­me­na­ný“ kněz a lovec upí­rů Uffizi, kte­rý s nikým roz­hod­ně nemí­ní vyjed­ná­vat a je odhod­la­ný Draculu defi­ni­tiv­ně spro­vo­dit ze svě­ta…Český název: Dracula II: Vzkříšení

Režie: Patrick Lussier

Rok výro­by: 2003

Délka: 85 min

Země: USA / Rumunsko

 

Hrají:

Jason Scott Lee...(Otec Uffizi)

Diane Neal...(Elizabeth Blaine)

Stephen Billington...(Dracula II)

Craig Sheffer...(Lowell)

Jason London...(Luke)

Roy Scheider...(Kardinál Siqueros)

...a dal­ší


Ne že by byl Dracula 2000 nějak svě­to­bor­ným fil­mem, ale Patrick Lussier mě ve svém upí­řím béč­ku zau­jal poně­kud odliš­něj­ším pří­stu­pem i poje­tím, než na jakou jsem u vět­ši­ny fil­mů s podob­nou téma­ti­kou zvyk­lý. Jasně, o Drákulovi bylo nato­če­no mno­hem více lep­ších fil­mů, ale neby­la to vylo­že­ná mar­nost. Bohužel ale do toho vlo­žil doce­la vel­ký roz­po­čet, sehnal něko­lik zná­mých tvá­ří a přes­to to moc dob­ře nedo­padlo. Ke dvoj­ce už tolik peněz nese­hnal (ani se tomu moc nedi­vím) a pod­le toho to tak i vypa­da­lo. Vzkříšení je totiž pod­prů­měr­ným céč­kem a vel­mi špat­ným pokra­čo­vá­ním.

 

Začátek ode­hrá­va­jí­cí se v „Ostravě“ ješ­tě ušel, sou­boj s dvo­ji­cí upí­rek se mi líbil a doce­la mě to i navna­di­lo. Jenomže pak při­šlo těž­ké vystříz­li­vě­ní. Příběhově to bylo plo­ché, herec­ké výko­ny vět­ši­ny zúčast­ně­ných tri­vi­ál­ní a těch pár dob­rých akč­ních scén to moc nevy­trh­lo. Je ale prav­da, že když byl na scé­ně kněz Uffizi, mělo to ale­spoň tro­chu šťá­vy. Jason Scott Lee s tím svým stří­br­ným srpem a bičí­kem na mne udě­lal mno­hem vět­ší dojem, než napros­to necha­risma­tic­ký Dracula v podá­ní Stephena Billingtona. Ten své­mu před­chůd­ci (Gerard Butler) nesa­hal ani po kot­ní­ky. No a pak celou tu bídu ješ­tě tro­chu zachra­ňo­val ňou­ma Jason London coby Luke. Navíc jsem doce­la hle­děl, že tu malou ved­lej­ší roli při­jal i dnes již nebož­tík Roy Scheider.

 

Již tak dost vyčpě­lé­mu fil­mu nějak závrat­ně nepo­mohl ani vel­mi sla­bý hudeb­ní dopro­vod. Ten jako­by tu poma­lu ani nebyl. Speciální efek­ty, kame­ra, střih – v ble­dě­mod­rém ta samá bída. Těch pozi­tiv tu bylo oprav­du málo a jedi­né štěs­tí pro ten­to film je, že jsem viděl ješ­tě něko­lik mno­hem hor­ších fil­mů s upí­ří téma­ti­kou. Vlastně ani nevím, jest­li mám vůbec cho­dit do troj­ky, pro­to­že jest­li to bude mít opět sestup­nou ten­den­ci, tak to jsem se mohl radě­ji věno­vat něče­mu plno­hod­not­něj­ší­mu. Nu uvi­dí­me…


Hodnocení:

30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49761 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72198 KB. | 18.05.2024 - 19:19:09