Kritiky.cz >

Vývoj předělávky legendárního Gothicu je v plném proudu....

Vývoj pře­dě­láv­ky legen­dár­ní­ho Gothicu je v plném prou­du. THQ prá­ce na něm svě­ři­lo stu­diu Alkimia Interactive se síd­lem v Barceloně. Vývoj je tepr­ve na počát­ku. Prozatím má tým 35 lidí ale nabí­rá... Read more »

MLB The Show 21 již nadále není Sony exkluzivitou. Americký...

MLB The Show 21 již nadá­le není Sony exklu­zi­vi­tou. Americký base­ball bude vychá­zet také na kon­ku­renč­ních Xbox Series X|S a Xbox One. Sony k roz­hod­nu­tí donu­ti­la nová smlou­va s MLB, kvů­li kte­ré... Read more »

Střílečka Outriders se odkládá na 1. 4. letošního roku....

Střílečka Outriders se odklá­dá na 1. 4. letoš­ní­ho roku. Jako kom­pen­za­ce za dal­ší odklad vyjde 2. 2. 2021 pro všech­ny plat­for­my demo. Read more »

Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II, Half Life: Alyx a...

Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II, Half Life: Alyx a dal­ší se 11. pro­sin­ce v rám­ci gala­ve­če­ra The Game Awards pope­rou o nej­lep­ší hru roku 2020. Read more »

Days Gone míří na PS5, potvrdilo studio Bend. Na nové...

Days Gone míří na PS5, potvr­di­lo stu­dio Bend. Na nové gene­ra­ci kon­zo­le hra pobě­ží v roz­li­še­ní 4K při 60 sním­cích za vte­ři­nu. Další dobrou je, že ulo­že­né pozi­ce z PS4 budou fun­go­vat... Read more »

Po Man of Medan a novém Little Hope hororovou sérii The Dark...

Po Man of Medan a novém Little Hope horo­ro­vou sérii The Dark Pictures Anthology roz­ší­ří House of Ashes. Další pří­rus­tek do rodi­ny od stu­dia Supermassive Games (Until Dawn, Hidden Agenda)... Read more »

Druhá sezona seriálového Zaklínače se blíží a tady je...

Druhá sezo­na seri­á­lo­vé­ho Zaklínače se blí­ží a tady je dal­ší vár­ka fotek +15Mahriz Movies Nové fot­ky z natá­če­ní dru­hé sezo­ny Zaklínače Read more »

Gabe Newell v nejnovějším rozhovoru prozradil, že ve Valve...

Gabe Newell v nej­no­věj­ším roz­ho­vo­ru pro­zra­dil, že ve Valve pra­co­va­li na Half-Life 3 už něko­li­krát. Vždy prý ale nara­zi­li na něja­kou něja­kou pře­káž­ku a nebo se jim kon­cept hry jako tako­vé... Read more »

Sony zveřejnila deset her, které nebudou kompatibilní z PS4...

Sony zve­řej­ni­la deset her, kte­ré nebu­dou kom­pa­ti­bil­ní z PS4 na PS5. Jedná se o hry Robinson: The Journey, Hitman Go: Definitive Edition, Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One, TT... Read more »

Play Has No Limits zní z další reklami na PlayStation 5

Play Has No Limits zní z dal­ší rekla­mi na PlayStation 5 Read more »

Guerrilla Games vydává další patch pro Horizon Zero Dawn na...

Guerrilla Games vydá­vá dal­ší patch pro Horizon Zero Dawn na PC, kte­rý opra­vu­je nej­vět­ší chy­by Read more »

Vývojáři z Guerrilla Games chrlí do Horizon Zero Dawn jeden...

Vývojáři z Guerrilla Games chr­lí do Horizon Zero Dawn jeden oprav­ný patch za dru­hým. Opravný patch 1.03 má řešit pro­pa­dy FPS, nefunkč­ní defor­ma­ci sně­hu a dal­ší opra­vy. Read more »

Zprávy byly nepravdivé, Halo Infinite nečeká další odklad...

Zprávy byly neprav­di­vé, Halo Infinite neče­ká dal­ší odklad a Xbox One ver­ze bude, potvr­zu­jí vývo­já­ři z 343 Industries. Read more »
Stránka načtena za 2,64987 s | počet dotazů: 209 | paměť: 47689 KB. | 25.04.2024 - 10:44:15