Kritiky.cz >

Blizzard představil Battle.net 2.0, který je mnohem...

Blizzard před­sta­vil Battle.net 2.0, kte­rý je mno­hem pře­hled­něj­ší, než sou­čas­ná podo­ba kli­en­tu. Aktuálně je pře­dě­la­ný Battle.net dostup­ný pou­ze v Severní Americe, ale poz­dě­ji se roz­ší­ří i do dal­ších regi­o­nů. Read more »

Mobilní Diablo Immortal bude zdarma. Placené budou pouze...

Mobilní Diablo Immortal bude zdar­ma. Placené budou pou­ze kos­me­tic­ké doplň­ky. Hra je nyní dostup­ná pou­ze v Austrálii, ale již v příš­tích dnech by se měla roz­ší­řit do dal­ších zemí. Read more »

Studio Codemasters je na radaru giganta Take-Two. Britské...

Studio Codemasters je na rada­ru gigan­ta Take-Two. Britské stu­dio, kte­ré má na svě­do­mí závod­ní znač­ky jako DiRT, GRID nebo F1 dosta­lo od Take-Two nabíd­ku údaj­ně v hod­no­tě £740m (21 821 939 621 Kč). Vlastnící... Read more »
Stránka načtena za 2,88972 s | počet dotazů: 187 | paměť: 47137 KB. | 24.07.2024 - 21:17:56