Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Smrtonosná past II

Smrtonosná past II

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když John McTiernan v roce 1988 nato­čil film Smrtonosná past, všem pod­řad­ným Schwarzeneggerovkám v ran­né „pum­ping lead“  for­mě odzvonilo.Hlavní posta­va toho­to fil­mu –John McClane- byl sice pol­da, ale žád­ný kořen (a lá Stallonova Cobra) to roz­hod­ně není a když pak v někte­rých scé­nách McClane pobí­hal pomlá­ce­ný a s roz­ře­za­ný­mi cho­di­dly si v náh­lém sta­vu šílen­ství roze­bí­ral momen­tál­ní situ­a­ci, neje­den divák se cítil tak tro­chu doma.Po komerč­ním úspě­chu na sebe pokra­čo­vá­ní samo­zřej­mě nene­cha­lo čekat… S men­ším zádrhe­lem se McClane ten­to­krát setká (o Vánocích…) na Washingtonském letiš­ti, kde oče­ká­vá pří­let manželky.Ten mu ale kla­sic­ky zkom­pli­ku­je ban­da býva­lých mari­ňá­ků, kte­ří se pod vede­ním kapi­tá­na Stuarta (William Sadler) hod­la­jí zachrá­nit Cubánského dik­tá­to­ra –Genárala Esperanzu- z rukou kapi­ta­lis­tic­kých ame­ri­ča­nů…

 O režii toho­to sviž­né­ho díl­ka se posta­ral tzv. „fin­ský vlk“ (nechá­pu?) Renny Harlin.Ten v tom­to obdo­bí neměl ješ­tě moc zku­še­nos­tí – jak s režií giga pro­pa­dá­ků, kte­rá ničí celá stu­dia, tak s obsa­zo­vá­ním vlast­ní man­žel­ky do hlav­ních rolí- a jen stě­ží by teh­dy ved­le jeho jmé­na někdo napsal slov­ní spo­je­ní „kova­ný reži­sér“ (před­tím nato­čil prů­měr­né sním­ky Prison a Dobrodružství Forda Farlaina).Nicméně prá­vě on, za vydat­né pomo­ci kame­ra­ma­na Olivera Wood (Tváří v tvář, Nebezpečné pády, Ponorka U-571) způ­so­bil to, že film je už od prv­ní­ho širo­ko­úhlé­ho zábě­ru pří­mo str­hu­jí­cí a to, že Harlin niko­ho nehod­lá nudit doka­zu­je už v prv­ních dva­ce­ti minu­tách, kdy McClane hbi­tě zlik­vi­du­je jed­no koře­na tak, že mu str­čí hla­vu pod válec…I zby­tek akč­ních scén zvlá­dá Harlin na výteč­nou, a ačko­liv nemů­že díky změ­ně pro­stře­dí (opro­ti prv­ní­mu dílu) tolik těžit z atmo­sfé­ry, má jeho sní­mek stá­le co nabíd­nout.

 Ve scé­ná­ři Steven E. de Souzi (Běžící muž, Smrtonosná past) a Douga Richardsona (Mizerová) už není tolik zaru­če­ných vtíp­ků, jako „san­ta claus“ nebo „boty“ z jed­nič­ky a McClane se tu až na jed­nu výjm­ku („gra­ná­ty“) nedo­sta­ne do něja­kých bru­tál­ních pato­vých situ­a­cí („výta­ho­vá šach­ta“, „vět­ra­cí šach­ta“…), přes­to tu pár­krát Willis zaper­lí s oprav­du vtip­nou hláš­kou a mrt­vol tu je taky dost.Takže scé­nář je tedy poměr­ně dob­rý, a konec sko­ro dojí­ma­ví…

 Výtečně je na tom ale obsa­ze­ní, ve kte­rém se vysky­tu­je jeden machr za druhým-když nepo­čí­tám Willise, je tu pak Bonnie Bedelia (SM1, Podezření), William Atherton (SM1, Město šílen­ců), Reginald VelJohnson (SM1), Franco Nero (Nevinný spá­nek), William Sadler (Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank, Hvězdná pěcho­ta), John Amos (Cesta do Ameriky), Dennis Franz (Město andě­lů), Don Harvey (Hudson Hawk), Robert Patrick (Terminátor 2, Fakulta), John Leguizamo (Krvavé léto v NY), Vondie Curtis-Hall (Operace Zlomený šíp, Volný pád) a v jed­né oprav­du malé roli se tu vysky­tu­je i Colm Meaney (ConAir).To všech­no je tedy záru­ka sluš­né podí­va­né…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Mutilator, The (1985)30. května 2012 Mutilator, The (1985) Co všechno může způsobit jedno nešťastné zmáčknutí kohoutku? Když byl Ed ještě malým chlapcem, nešťastnou náhodou zastřelil matku v den svých narozenin. Jeho otec to psychicky […] Posted in Horory
  • Smrtonosná past 4.0 - Akční jízda roku?23. září 2018 Smrtonosná past 4.0 - Akční jízda roku? Dvanáct let. Tak dlouho byl John McClane na dovolené. Tak dlouho jsme čekali. Pravda, nečekali jsme všichni. Po prvních mediálních klapkách to zavánělo pořádným průserem a definitivním […] Posted in Retro filmové recenze
  • The Seventh Da (2021)21. března 2021 The Seventh Da (2021) Guy Pearce spojí síly s účednickým knězem, aby očistili město od zla.Po dlouhé době rozhodně nevšední film na téma exorcismus, který se vydává trochu jinou cestou, což je vítané, bohužel i […] Posted in Krátké recenze
  • Úhel pohledu -29. srpna 2010 Úhel pohledu - Úhel pohledu - Recenze 15.4.2008 premiera-tydne Přečteno: 49 krát […] Posted in Recenze
  • Stěhování v Praze15. září 2023 Stěhování v Praze Jestliže vás čeká stěhování v Praze, bude dobré, když se ještě před samotnou akcí zamyslíte nad několika zásadními věcmi. Že nevíte, které situace máme na mysli? Nevadí! My vám to totiž na […] Posted in Domácí rady
  • Miloš Zeman: špatný prezident, ale geniální bavič. Aneb bylo to krásné, ale bylo toho dost10. března 2023 Miloš Zeman: špatný prezident, ale geniální bavič. Aneb bylo to krásné, ale bylo toho dost Pokud bych měl někdy sestavit žebříček nejlepších komiků, Miloš Zeman by zcela jistě figuroval na předních pozicích. Tvůrce takových hitů jako Popelníček, Passy, Viróza či Babl bam ukončil […] Posted in Články
  • It's Murder! (1977)29. října 2012 It's Murder! (1977) Tímto snímkem odstartoval Sam Raimi a jeho banda svou hvězdnou kariéru. V rodinném sídle umírá bohatý strýc. Lépe rečeno je zavražděn neznámým pachatelem. V poslední vůli vše odkázal […] Posted in Horory
  • Titulky k American Housewife S05E01 - Graduation4. listopadu 2020 Titulky k American Housewife S05E01 - Graduation Až se na epizodu podíváte, dejte nám zpětnou vazbu. Napište, jak se vám titulky či samotná epizoda líbila. Neváhejte také v diskuzi pod titulky probrat dění v aktuálním díle. Problematický […] Posted in Titulky
  • Jménem krále - recenze11. června 2009 Jménem krále - recenze Český film režiséra Petra Nikolaeva lze nazvat snahou o českou historickou detektivku v rozměrech skromného středověkého prostředí. Více než do kin se příběh svým pojetím hodí na televizní […] Posted in Filmové recenze
  • SpongeBob ve filmu: Houba na útěku7. listopadu 2020 SpongeBob ve filmu: Houba na útěku Jako každý film v tomto roce, který se nestihl odpremiérovat do března, se nový Spongebob nedostal do kina. Mnoho filmů je odsunuto, ale několik filmů se dostalo do online filmoték, aby […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17450 s | počet dotazů: 246 | paměť: 72019 KB. | 21.04.2024 - 19:15:37