Kritiky.cz >

Epic Games kupuje slovenské studio Capturing Reality. To se...

Epic Games kupu­je slo­ven­ské stu­dio Capturing Reality. To se spe­ci­a­li­zu­je na foto­gra­m­me­t­rii a sto­jí za svým pro­gra­mem RealityCapture. Capturing Reality v ofi­ci­ál­ní zprá­vě uvá­dí, že bude úzce spo­lu­pra­co­vat s týmem Unreal Engine.... Read more »

Ninja Theory prezentuje Senua’s Saga: Hellblade II na...

Ninja Theory pre­zen­tu­je Senua’s Saga: Hellblade II na novém obráz­ku. Titul posta­ve­ný na tech­no­lo­gii Unreal Engine 5 má před­sta­vo­vat sku­teč­ný next-gen a uká­zat, čeho je Xbox Series X schop­ný. Read more »

Vzniká sci-fi střílečka z třetí osoby od bývalého šéfa...

Vzniká sci-fi stří­leč­ka z tře­tí oso­by od býva­lé­ho šéfa Battlefieldu Patricka Söderlunda. Hra má dis­po­no­vat dyna­mic­kým poča­sím a vir­tu­ál­ním svě­tem o roz­lo­ze 256 čtve­reč­ních kilo­me­t­rů. Titul pohá­ní tech­no­lo­gie Unreal Engine. Na nepo­jme­no­va­ném... Read more »

V novém battle-royal titulu se podíváme do Prahy. Upíří...

V novém battle-royal titu­lu se podí­vá­me do Prahy. Upíří titul od stu­dia Sharkmob má být zasa­ze­ný do svě­ta Vampire: The Masquerade a vyjít by měl v příš­tím roce. Hru pohá­ní Unreal... Read more »

První fotka z PayDay 3. O hře dosud nic nevíme, jen že jí...

První fot­ka z PayDay 3. O hře dosud nic neví­me, jen že jí pohá­ní tech­no­lo­gie Unreal Engine a stu­dio Starbreeze jí chce vydat v roce 2022. Read more »

Akční open-world adventura 171 je jako GTA, akorát z...

Akční open-world adven­tu­ra 171 je jako GTA, ako­rát z Brazílie. Záběry pochá­zí z pre-alpha ver­ze a hra se do své beta fáze pře­houp­ne už v roce 2021. Ambciózní titul od Betagames Group pohá­ní... Read more »

Bright Memory bude launch titulem pro novou generaci konzolí...

Bright Memory bude launch titu­lem pro novou gene­ra­ci kon­zo­lí Xbox. Nadějná stří­leč­ka a sekač­ka záro­veň vyjde pro Xbox Series X a Xbox Series S 10. 11. a její plná ver­ze kte­rá nese název Bright Memory:... Read more »

Spolu s ohromnou akvizicí společnosti Microsoft v rámci...

Spolu s ohrom­nou akvi­zi­cí spo­leč­nos­ti Microsoft v rám­ci ZeniMax Media jsme dosta­li ujiš­tě­ní, že pro­jek­ty The Elder Scrolls VI a Starfield jsou posta­ve­ny na nové gene­ra­ci gra­fic­ké­ho engi­ne a že Bethesda Softworks hry... Read more »

Apple se s Epic Games dvakrát nemaže a smazal mu...

Apple se s Epic Games dva­krát nema­že a sma­zal mu vývo­jář­ské účty. Kromě hry Fortnite tak z App Store mizí titu­ly jako Battle Breakers nebo Blade Stickers. Vývojářských účtů pro pod­po­ru Unreal... Read more »
Stránka načtena za 2,66073 s | počet dotazů: 190 | paměť: 46760 KB. | 16.06.2024 - 04:42:31