Kritiky.cz >

V Battlefield 6 se má navrátit systém Levolution. Opět tak...

V Battlefield 6 se má navrá­tit sys­tém Levolution. Opět tak může­me oče­ká­vat maso­vé destruk­ce. S infor­ma­cí při­chá­zí důvě­ry­hod­ný lea­ker Tom Henderson. Read more »

V Cyberpunku 2077 půjde vypnout nahota.

V Cyberpunku 2077 půjde vypnout naho­ta. Read more »

V na večeři s tajemnou postavou. Spekuluje se, že by onou...

V na veče­ři s tajem­nou posta­vou. Spekuluje se, že by onou posta­vou mohl být slav­ný herec Robert DeNiro, je mu cel­kem podob­ný. Read more »

V Cyberpunk 2077 budete řídit vozidla všeho druhu

V Cyberpunk 2077 bude­te řídit vozi­dla vše­ho dru­hu Read more »

V Immortals: Fenyx Rising nebudou chybět in-game nákupy....

V Immortals: Fenyx Rising nebu­dou chy­bět in-game náku­py. Nasvědčuje tomu čer­s­tvě udě­le­ný rating od aus­tral­ské komi­se. Read more »

V hororovce Amnesia: Rebirth budete řešit různé hádanky za...

V horo­rov­ce Amnesia: Rebirth bude­te řešit růz­né hádan­ky za pří­tom­nos­ti stra­ši­del­ných zvu­ků Read more »

V Call of Duty: Warzone bylo zabanováno už více než 140...

V Call of Duty: Warzone bylo zaba­no­vá­no už více než 140 tisíc hrá­čů, pochlu­bil se Activision čís­ly Read more »

V Mafia: Definitive Edition nebude chybět režim volná jízda,...

V Mafia: Definitive Edition nebu­de chy­bět režim vol­ná jíz­da, kte­rá bude skom­bi­no­vá­na s extrém­ní jízdou Read more »

V Polyphony Digital přechází na technologii Outsourcing,...

V Polyphony Digital pře­chá­zí na tech­no­lo­gii Outsourcing, vytvá­ře­ní jed­no­ho auta do Gran Turismo nyní trvá polo­vič­ní čas (3 měsí­ce) Read more »

V Cyberpunk 2077 nebudou chybět ani novinové stánky

V Cyberpunk 2077 nebu­dou chy­bět ani novi­no­vé stán­ky Read more »

V Sherlock Holmes Chapter One se ocitneme ve „světě...

V Sherlock Holmes Chapter One se ocit­ne­me ve „svě­tě zlo­či­nu“ Read more »

V Serious Sam 4 se ve Vatikánu postavíte obřímu mechovi s...

V Serious Sam 4 se ve Vatikánu posta­ví­te obří­mu mecho­vi s názvem Papamobil Read more »

V simulátoru FBI Agent Simulator se stanete agentem FBI.

V simu­lá­to­ru FBI Agent Simulator se sta­ne­te agen­tem FBI. Read more »
Stránka načtena za 3,00637 s | počet dotazů: 200 | paměť: 47154 KB. | 20.06.2024 - 13:12:20