Kritiky.cz >

Jak se zaregistrovat a přihlásit do systému Parimatch: podrobný popis krok za krokem

Parimatch je nová a aktiv­ně se roz­ví­je­jí­cí sáz­ko­vá kan­ce­lář na Ukrajině. Nabízí širo­kou šká­lu spor­tov­ních sázek, onli­ne kasi­no a mno­ho dal­ší­ho. Chcete-li začít hrát, musí­te se do Parimatch při­hlá­sit nebo zare­gis­tro­vat.... Read more »

MS v hokeji: sestřih nejvtipnějších momentů ve vysílání České televize

Pojďme zase jed­nou zabrouz­dat do hoke­jo­vé­ho ryb­níč­ku. U pří­le­ži­tos­ti 87. svě­to­vé­ho šam­pi­o­ná­tu v nej­rych­lej­ší kolek­tiv­ní hře, kte­rý prá­vě odstar­to­val, jsme si pro vás při­pra­vi­li sestřih těch nej­ku­ri­óz­něj­ších momen­tů a nej­hu­mor­něj­ších situ­a­cí našich sta­rých... Read more »
Stránka načtena za 2,95591 s | počet dotazů: 190 | paměť: 47416 KB. | 23.07.2024 - 14:29:17