Kritiky.cz >

Zpěvák Josef Vojtek nazpíval píseň Jízda k filmu Hurvínek a kouzelné muzeum

Poslední prázd­ni­no­vý den vstu­pu­je do kin dlou­ho při­pra­vo­va­ný ani­mo­va­ný film Hurvínek a kou­zel­né muze­um reži­sé­ra Martina Kotíka. Hudbu k fil­mu slo­žil Jiří Škorpík a k pro­jek­tu řekl : „U toho­to fil­mu se mi... Read more »

Rozhovor s režisérem Martinem Kotíkem o zfilmování Hurvínka

Proč jste se roz­ho­dl prá­vě pro Hurvínka a jak těž­ké pro vás bylo vytvo­řit nový pří­běh, tak, aby ctil legen­du a záro­veň byl moder­ní? Mám rád situ­ač­ní a rodin­né kome­die a milu­ji ani­mo­va­né... Read more »

Jak se dělal dabing k filmu Hurvínek a kouzelné muzeum, v kinech už 31. Srpna 2017

Zdroj: CinemArt Read more »

Podívejte se na další trailer a fotografie z filmu Hurvínek a kouzelné muzeum

Animovaná kome­die Hurvínek a kou­zel­né muze­um bude mít pre­mi­é­ru 31. 8 2017, ale už nyní je jeho koneč­ná podo­ba před­sta­ve­na v novém trai­le­ru. Příběh o Hurvínkovi vzni­kal poma­lu, ale vel­mi pre­ciz­ně. Vznikal dlou­hých 7... Read more »

Animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum vstupuje v létě do kin

Nový film Hurvínek a kou­zel­né muze­um vzni­kal více než sedm let. Nyní se prá­ce chý­lí ke kon­ci a pří­běh legen­dár­ních posta­vi­ček dostal zce­la novou, moder­ní podo­bu. Snímek vzni­kal pod vede­ním pro­du­cen­ta... Read more »
Stránka načtena za 2,51916 s | počet dotazů: 187 | paměť: 46722 KB. | 17.06.2024 - 23:00:12