Kritiky.cz >

Out of Darkness – pravěký survival horor

V horo­ro­vém žán­ru je cel­kem obtíž­né při­jít s něčím netra­dič­ním. Nejsnazší ces­tou ale­spoň k něja­ké ori­gi­na­li­tě však zůstá­vá, nabíd­nout divá­kům netra­dič­ní pro­stře­dí. To se tvůr­cům Out of Darkness poda­ři­lo. Nebo vy... Read more »
Stránka načtena za 2,90250 s | počet dotazů: 191 | paměť: 47101 KB. | 24.07.2024 - 20:39:48