Kritiky.cz > 2024 > Květen > 12

V tento den roku 1980 byl uveden film „Pátek třináctého“

Filmový vědec Tony Williams pova­žu­je „Pátek tři­nác­té­ho“ za „sympto­ma­tic­ký pro svou éru“, zejmé­na pro Ameriku Reaganovy éry, a za sou­část tra­jek­to­rie fil­mů jako „Texaský masa­kr moto­ro­vou pilou“ (1974) a „Závod s ďáblem“... Read more »

Okno do dvora: Spolupráce, úspěch a právní drama - Osudy Johna Michaela Hayese a Hitchcocka

Scénář k fil­mu „Okno do dvo­ra“ (1954), kte­rý napsal John Michael Hayes, vychá­zel z povíd­ky Cornella Woolriche „Musela to být vraž­da“ z roku 1942. Tato spo­lu­prá­ce se pro oba sta­la důle­ži­tým zlo­mem.... Read more »

Kaskadér - David Leitch’s Latest - Zábavná Achillova pata s Odlesky Originality

David Leitch, zná­mý svým smys­lem pro akci a kre­a­ti­vi­tu, před­sta­vu­je svůj nej­no­věj­ší film, kte­rý se sna­ží zachy­tit srd­ce divá­ků. I když se mu neda­ří úpl­ně pře­ko­nat své před­cho­zí úspě­chy, nabí­zí zábav­nou... Read more »

The Ministry of Ungentlemanly Warfare - Guy Ritchie a Henry Cavill proti nacistům

Guy Ritchie je veli­ce zane­prázd­ně­ný člo­věk. Loni vyšly hned dva jeho fil­my, nejdří­ve Operace Fortune: Ruse de guerre s Jasonem Stathamem a Aubrey Plaza a brzy poté The Covenant vede­ný Jakem Gyllenhaalem,... Read more »

13 Bom di Jakarta

I Indonésie přidává letos ruku k dílu se slušným adrenalinovým akčním nářezem.Režisér Angga Dwimas Sasongko patří k těm snaživějším tvůrcům z Indonésie, ale až teď u mne natočil film,... Read more »

Rivalové

Naprostá pecka ze sportovního prostředí, které tedy nehraje tu hlavní roli, ovšem skvěle dokresluje to hlavní oč tu běží, love-triangle mezi 2 bývalými nejlepšími kamarády a Tashou, které ale... Read more »

Let

Jsem rád, že jsem si tohle dohnal. Kombinace Zemeckis/Washington zněla dobře  a povedlo se. Úvodních 30 minut s havárií letadla je slušně intenzivní biják a líbily se mi i... Read more »
Stránka načtena za 2,27626 s | počet dotazů: 188 | paměť: 47095 KB. | 19.06.2024 - 21:37:45