Kritiky.cz > 2024 > Květen > 08

Oscarová Michelle Yeoh natáčí film Blade Runner 2099 v Praze

Michelle Yeoh, kte­rá zís­ka­la Oscara za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve fil­mu Všechno najed­nou 2022, byla obsa­ze­na do hlav­ní role fil­mu Blade Runner 2099 spo­leč­nos­ti Amazon Studios, infor­mu­je Variety.... Read more »

Království planeta opic

Království Planeta opic se ode­hrá­vá něko­lik gene­ra­cí v budouc­nos­ti od vlá­dy lido­o­pa Ceasara. V té době jsou opi­ce na pla­ne­tě domi­nant­ním živo­čiš­ným dru­hem a lidé muse­jí pře­ží­vat v úkry­tech. Zatímco nový opi­čí tyran... Read more »

Březen u Hušperandy

Nedávno jsme s dcer­kou dočet­ly vel­mi úsměv­nou a zábav­nou kníž­ku „Příběhy z obcho­du Lektvary na všech­ny nedu­hy“ od autor­ky Martiny D. Moriscoové. Kniha se nám moc líbi­la a věřím, že se k její­mu čte­ní... Read more »

Střípky z moře-román o síle lásky a naději

Máte rádi moře? Milujete romá­ny Jenny Haleové? Chcete si pře­číst její novin­ku? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha s názvem Střípky z moře, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou COSMOPOLIS letos v břez­nu.... Read more »

Krabička-laskavá kniha pro všechny děti

Kde se vza­la, tu se vza­la, upro­střed lesa osa­mě­lá kra­bič­ka se dvě­ma otvo­ry. Zvířátka se roz­hod­nou zjis­tit, kdo u ní vlast­ně je. Prvotní oba­vy vystří­dá zvě­da­vost, kdo se v ní skrý­vá.... Read more »

Ted

Né tak dobré jak první dva filmy, ale vzhledem k tomu, že je komediální mrtvo, tak je to víc než slušná zábava, která fanoušky Teda určitě neurazí. Přesun Teda... Read more »

Krotitelé duchů: Říše ledu

Family Friendly dobrodrůžo, které překvapivě není tak otravné, jak jsem před zhlédnutím tušil. Kumail Nanjani dává komediální podtón filmu a celá ta apokalypsa se zamrznutím mi přišla fajn, vlastně... Read more »

The Lie

Dohnal jsem si tenhle poměrně chválený Krimi/Thriller, který překvapí svým šokujícím a nepředvídatelným závěrem.Jde o komorní podívanou s pár postavami, kde dcera spáchá nepěkný trestný čin a rodiče se... Read more »
Stránka načtena za 2,23044 s | počet dotazů: 196 | paměť: 47192 KB. | 19.06.2024 - 21:41:29