Kritiky.cz >

Ratchet & Clank bude vylepšen pro konzoli PS5. Slibuje...

Ratchet & Clank bude vylep­šen pro kon­zo­li PS5. Slibuje hra­ní v 60 sním­cích za sekun­du. Bezplatná aktu­a­li­za­ce vyjde v dub­nu. Read more »

Chystané Hogwarts Legacy by v roce 2022 nemuselo vyjít na...

Chystané Hogwarts Legacy by v roce 2022 nemu­se­lo vyjít na sta­rou gene­ra­ci kon­zo­lí. Naznačuje to trai­ler od Sony, kte­rý uvá­dí pou­ze ver­zi pro PS5. Read more »

Capcom potvrzuje, Resident Evil: Village vyjde už 7. 5. 2021....

Capcom potvr­zu­je, Resident Evil: Village vyjde už 7. 5. 2021. Hra se kro­mě next-gen kon­zo­lí PlayStation 5 a Xbox Series X|S chys­tá také na stá­va­jí­cí PlayStation 4 a Xbox One. Read more »

Terminator: Resistance dostane vylepšení pro PS5. Reef...

Terminator: Resistance dosta­ne vylep­še­ní pro PS5. Reef Entertainment sli­bu­jí, že titul na nové kon­zo­li pobě­ží v roz­li­še­ní 4K při 60 sním­cích za sekun­du. Podívejte se na prv­ní scre­en­sho­ty. Read more »

Phil Spencer tvrdí, že PS5 je drahou investicí. Hlava...

Phil Spencer tvr­dí, že PS5 je dra­hou inves­ti­cí. Hlava spo­leč­nos­ti Xbox Phil Spencer pro špa­něl­ský maga­zín La Vanguardia pro­hlá­sil, že $500 za kon­zo­li PS5 a $70 za někte­ré titu­ly není... Read more »

Sony chystá PlayStation Store určený pro PS5. Přes samotný...

Sony chys­tá PlayStation Store urče­ný pro PS5. Přes samot­ný web tak nebu­dou mož­né náku­py obsa­hu pro PlayStation 3, PS Vita a PSP, pou­ze ze zabu­do­va­né­ho obcho­du v kon­zo­li. Podle zahra­nič­ních spe­ku­la­cí Sony chys­tá... Read more »

Nový spot na konzoli Xbox Series X

Nový spot na kon­zo­li Xbox Series X Read more »

První oficiální rozbor konzole PlayStation 5. Ve videu...

První ofi­ci­ál­ní roz­bor kon­zo­le PlayStation 5. Ve videu hard­wa­ro­vý desig­nér Jasuhiro Ótori vysvět­lu­je, jak jed­no­duš­še půjde kon­zo­li čis­tit. Read more »

Škoda Fabia R5 a Ford Fiesta R5 MKII v čínské divočině z...

Škoda Fabia R5 a Ford Fiesta R5 MKII v čín­ské divo­či­ně z DiRT 5. Záběry pochá­zí z kon­zo­lí PlayStation 5 a Xbox Series X, kde hra pobě­ží ve 120 sním­cích za sekun­du. Read more »

Spuštění předobjednávek Xbox Series X a Xbox Series S...

Spuštění předob­jed­ná­vek Xbox Series X a Xbox Series S zapří­či­ni­lo enorm­ní pro­dej doslu­hu­jí­cí kon­zo­le Xbox One X, jejíž pro­de­je na Amazonu vzrost­ly o %747, to je více pro­da­ných kon­zo­lí než za posled­ních... Read more »

Microsoft zítra spustí předobjednávky konzolí Xbox Series X...

Microsoft zít­ra spus­tí předob­jed­náv­ky kon­zo­lí Xbox Series X a Xbox Series S Read more »

Ode dneška si na konzoli PlayStation 4 můžete vyzkoušet Call...

Ode dneška si na kon­zo­li PlayStation 4 může­te vyzkou­šet Call of Duty: Black Ops Cold War v alpha ver­zi Read more »

Xbox Series S prezentuje přepínání mezi hrami, které bude...

Xbox Series S pre­zen­tu­je pře­pí­ná­ní mezi hra­mi, kte­ré bude sku­teč­ně trvat jen pár vte­řin. Nicméně je nut­né podotknout, že u next-gen titu­lů to může na kon­zo­li trvat pod­stat­ně déle. Read more »

Assassin’s Creed Valhalla na konzoli Xbox Series X...

Assassin’s Creed Valhalla na kon­zo­li Xbox Series X pobě­ží v 60 FPS ve 4K. Slabší Xbox Series S by měl zvlád­nout 30 FPS ve 4K. Read more »

Ride 4 vyjde i na novou generaci konzolí

Ride 4 vyjde i na novou gene­ra­ci kon­zo­lí Read more »

Business simulátor oznamuje svůj příchod na konzoli Nintendo...

Business simu­lá­tor ozna­mu­je svůj pří­chod na kon­zo­li Nintendo Switch Read more »
Stránka načtena za 2,76370 s | počet dotazů: 208 | paměť: 47970 KB. | 18.04.2024 - 03:34:25