Kritiky.cz >

Cesta vzhůru - 65 %

Radek Jaroš je horo­le­zec, kte­rý od roku 1998 zdo­lá­vá osmi­ti­sí­co­vé vrcho­ly hor. Natáčet se zača­lo ale již v roce 2012, kdy Jaroš zdo­lá­val Annapurnu, před­po­sled­ní osmu. Tato hora ale byla... Read more »

Cesta vzhůru - fotografie z novinářské konference

V pon­dě­lí 24.srpna pro­běh­la v kině Atlas pro­jek­ce fil­mu Cesta vzhů­ru. Film je o Radkovi Jarošovi, kte­rý jako prv­ní Čech a jako pat­nác­tý člo­věk na svě­tě vystou­pil na posled­ní z nej­vyš­ších hor svě­ta K2.... Read more »

Cesta vzhůru - ÚČASTNÍCI EXPEDICE K2 2014

JAN „TRÁVA“ TRÁVNÍČEK (1976) Původním povo­lá­ním geo­det, v sou­čas­né době kro­mě horo­le­zec­tví půso­bí zejmé­na jako peda­gog, spo­lu­or­ga­ni­zá­tor Škoda Bike Marathonu a správ­ce lezec­ké stě­ny v Plzni (TJ – Loko). Příležitostný atlet, cyk­lis­ta... Read more »
Stránka načtena za 2,48438 s | počet dotazů: 187 | paměť: 46892 KB. | 20.06.2024 - 13:50:24