Kritiky.cz >

Terraria má po devíti letech od vydání na kontě 35 milionů...

Terraria má po deví­ti letech od vydá­ní na kon­tě 35 mili­o­nů pro­da­ných kusů. Read more »

PlayStation 2 slaví 21 let. 4. 3. 2000 se v Japonsku prodala...

PlayStation 2 sla­ví 21 let. 4. 3. 2000 se v Japonsku pro­da­la prv­ní kon­zo­le. Vyšlo na ní více než 3800 her. Prodalo se jí rekord­ních 157,68 mili­o­nu kusů a byla tak popu­lár­ní, že se... Read more »

NBA 2K21 od svého zářijového vydání v minulém roce...

NBA 2K21 od své­ho záři­jo­vé­ho vydá­ní v minu­lém roce pro­da­lo už 8 mili­o­nů kopií. Read more »

Ubisoft se pochlubil, že Rainbow Six Siege si už zahrálo 70...

Ubisoft se pochlu­bil, že Rainbow Six Siege si už zahrá­lo 70 mili­o­nů hrá­čů. Read more »

GTA V už prodalo 140 milionu kopií, z toho 20 milionu v tomto...

GTA V už pro­da­lo 140 mili­o­nu kopií, z toho 20 mili­o­nu v tom­to roce. Mezitím Rockstar Games při­pra­vu­jí next-gen ver­ze pro kon­zo­le PlayStation 5 a Xbox Series X|S, kte­ré vyjdou v dru­hé polo­vi­ně letoš­ní­ho roku. Read more »

Nintendo Switch 46 měsíců od vydání prodalo 79,87 milionu...

Nintendo Switch 46 měsí­ců od vydá­ní pro­da­lo 79,87 mili­o­nu kusů. Pro srov­ná­ní, draž­ší PS4 za stej­nou dobu pro­da­lo o 13 mili­o­nu méně, tedy 67 mili­o­nu a u PS2 to bylo 69,5 mili­o­nu... Read more »

Steam se pochlubil statistikami za rok 2020. Platforma od Valve...

Steam se pochlu­bil sta­tis­ti­ka­mi za rok 2020. Platforma od Valve měla více aktiv­ních uži­va­te­lů než PlayStation a Xbox, a to 120 mili­o­nů, při­čemž PlayStation Network má 102 mili­o­nů a Xbox 90 mili­o­nů... Read more »

Hack and slash rubačky Nier: Automata se prodalo již 5...

Hack and sla­sh rubač­ky Nier: Automata se pro­da­lo již 5 mili­o­nů kopií, pochlu­bi­lo se Square Enix. Read more »

Hodnota komunikační platformy Discord vzrostla na $7B (182 973...

Hodnota komu­ni­kač­ní plat­for­my Discord vzrost­la na $7B (182 973 000 000 Kč), a je tak momen­tál­ně vět­ší, než u někte­rých her­ních spo­leč­nos­tí jako je tře­ba Capcom nebo 2K. Zároveň vzros­tl počet měsíč­ně aktiv­ních uži­va­te­lů na... Read more »

Letošní The Game Awards sledovalo 83 milionů lidí. Jde o...

Letošní The Game Awards sle­do­va­lo 83 mili­o­nů lidí. Jde o neu­vě­ři­tel­ný nárůst opro­ti roku loň­ské­mu, kdy her­ní gala­ve­čer sle­do­va­lo 45,2 mili­o­nů divá­ků. Read more »

Cyberpunk 2077 již pokryl své veškeré náklady jak na hru...

Cyberpunk 2077 již pokryl své veš­ke­ré nákla­dy jak na hru jako samot­nou, tak na mar­ke­ting s hrou spo­je­ný. Společnost CD Projekt to dnes potvr­di­la na svém webu. Cyberpunk 2077 byl... Read more »

Sea of Thieves dostane v příštím roce battle-pass zdarma....

Sea of Thieves dosta­ne v příš­tím roce battle-pass zdar­ma. Pirátský titul od stu­dia Rare si letos zahrá­lo více jak 11 mili­o­nů hrá­čů. Read more »

Bývalá herní novinářka Alanah Pearce se jako další...

Bývalá her­ní novi­nář­ka Alanah Pearce se jako dal­ší slav­ná osob­nost obje­ví v Cyberpunk 2077. Ve hře jí jako NPC může­me potkat, když si zvo­lí­me ces­tu Nomáda. Aby toho neby­lo málo,... Read more »

Mortal Kombat 11 se už prodalo 8 milionů kopií, pochlubil se...

Mortal Kombat 11 se už pro­da­lo 8 mili­o­nů kopií, pochlu­bil se kre­a­tiv­ní šéf Ed Boon na svém Twitter účtu Read more »

Keanu Reeves v reklamě láká na Cyberpunk 2077. Tento...

Keanu Reeves v rekla­mě láká na Cyberpunk 2077. Tento reklam­ní spot byl k vidě­ní dnes během pře­stáv­ky vyvr­cho­le­ní letoš­ní NBA mezi Los Angeles Lakers a Miami Heat. Sledovanost finá­le je v mili­o­nech, to... Read more »

Ohromný úspěch, NieR: Automata prodala dohromady 4,85 milionu...

Ohromný úspěch, NieR: Automata pro­da­la dohro­ma­dy 4,85 mili­o­nu digi­tál­ních a fyzic­kých kopií Read more »

Xbox Game Pass roste enormní rychlostí. Microsoft se nově...

Xbox Game Pass ros­te enorm­ní rych­los­tí. Microsoft se nově pochlu­bil, že si jejich před­plat­né nyní pla­tí více než 15 mili­o­nů uži­va­te­lů. To je o pět mili­o­nů více, než tomu bylo... Read more »

Football Manager 2020 si zdarma na Epic Games Store stáhlo půl...

Football Manager 2020 si zdar­ma na Epic Games Store stáh­lo půl mili­o­nu lidí Read more »

Epic Games i nadále bojují za návrat jejich battle-royal...

Epic Games i nadá­le boju­jí za návrat jejich battle-royal titu­lu Fortnite do App Store. Společnosti prý hro­zí nená­vrat­né poško­ze­ní, jeli­kož jenom na iOS zaří­ze­ních má hra 116 mili­o­nů hrá­čů a po kau­ze... Read more »

Betu Marvel’s Avengers vyzkoušelo více než 6 milionů...

Betu Marvel’s Avengers vyzkou­še­lo více než 6 mili­o­nů hrá­čů Read more »

PS4 exkluzivity Ghost of Tsushima se za měsíc červenec...

PS4 exklu­zi­vi­ty Ghost of Tsushima se za měsíc čer­ve­nec digi­tál­ně pro­da­lo 1,9 mili­o­nu kusů Read more »
Stránka načtena za 3,22780 s | počet dotazů: 224 | paměť: 47971 KB. | 13.04.2024 - 13:56:00