Kritiky.cz >

Cyberpunk 2077 obdržel oficiální podporu modifikací. Nyní...

Cyberpunk 2077 obdr­žel ofi­ci­ál­ní pod­po­ru modi­fi­ka­cí. Nyní mají hrá­či k dis­po­zi­ci základ­ní modi­fi­kač­ní nástro­je. Read more »

Far Cry 6 dle Microsoft obchodu vyjde 25. května nebo 26....

Far Cry 6 dle Microsoft obcho­du vyjde 25. květ­na nebo 26. květ­na v závis­los­ti na regi­o­nu. Navíc jsme dosta­li ofi­ci­ál­ní pro­hlá­še­ní, že Diego není Vaas z Far Cry 3, jak fanouš­ci hoj­ně spe­ku­lo­va­li. Read more »

Tom Holland aka Nathan Drake z Uncharted na první oficiální...

Tom Holland aka Nathan Drake z Uncharted na prv­ní ofi­ci­ál­ní fot­ce Read more »

Tom Holland coby filmový mladý Nathan Drake z chystaného...

Tom Holland coby fil­mo­vý mla­dý Nathan Drake z chys­ta­né­ho fil­mu Uncharted pod­le stej­no­jmen­né her­ní série na prv­ní ofi­ci­ál­ní fot­ce Read more »

Mass Effect: Legendary Edition obdržel v Jižní Koreji rating,...

Mass Effect: Legendary Edition obdr­žel v Jižní Koreji rating, ofi­ci­ál­ní ozná­me­ní ze stra­ny EA by moh­lo při­jít už brzy Read more »

Us Dreamers. Power Your Dreams. Microsoft zveřejnil oficiální...

Us Dreamers. Power Your Dreams. Microsoft zve­řej­nil ofi­ci­ál­ní spot k next-gen kon­zo­lím Xbox Series X|S. Read more »
Stránka načtena za 2,20260 s | počet dotazů: 195 | paměť: 46906 KB. | 20.07.2024 - 11:42:04