Kritiky.cz >

Vražedná pomoc a ztráta lidské hrdosti: Film „Učitelka“ odhaluje temnou stránku vzájemného zvýhodňování

Co je na tom špat­né­ho, když si lidé pomá­ha­jí? Obhajuje své vlez­lé cho­vá­ní kadeř­ni­ce Bártová, u kte­ré se uči­tel­ka Drazdechová nechá­vá doma česat. Za nový účes nechce zapla­tit peně­zi, ale... Read more »

31. ročníku Finále Plzeň přivítal 13 800 návštěvníků a ocenil Zlatým ledňáčkem nejlepší filmy

VÝSLEDKY OCENĚNÍ ZLATÝ LEDŇÁČEK 2018 :                                               ... Read more »

Dnes ve Velkém sále hotelu Thermal světová premiéra filmu Čára

Slovensko - Ukrajinský kri­mi film Čára reži­sé­ra Petera Bebjaka, o paše­rá­ku  Adamu Krajňákovi, kte­ré­mu poho­dl­ný život zkom­pli­ku­je nedo­ru­če­ná zásil­ka cige­ret. V hlav­ní roli Tomáš Maštalíř, Emílie Vášáryová, Andrej Hryc, Zuzana Fialová... Read more »

Učitelka

Tisková kon­fe­ren­ce fil­mu Učitelka 12.7.2016. Read more »

Rozhovor s Peterem Bebjakem, panem Littmannem

Kromě herec­ké prá­ce se věnu­je­te i režii, na posled­ním Febiofestu jste před­sta­vil své celo­ve­čer­ní dra­ma Čistič, spo­lu­re­ží­ro­val jste i Příběhy prv­ní­ho oddě­le­ní pro Českou tele­vi­zi nebo cyk­lus Nevinné lži. Cítíte se... Read more »

Učitelka - Synopse/O filmu

Synopse Zdánlivě empa­tic­ká a las­ka­vě vyhlí­že­jí­cí uči­tel­ka mani­pu­lu­je pro­střed­nic­tvím svých žáků jejich rodi­či za úče­lem osob­ní­ho obo­ha­ce­ní, ať už v podo­bě mate­ri­ál­ních výhod, či dokon­ce vidi­ny milost­né­ho pomě­ru. Nejen z oba­vy o pro­spěch svých... Read more »

Případy 1. oddělení

Od led­na 2014 se mohou divá­ci těšit na Případy 1.oddělení Read more »

Meruňkový ostrov - 60%

Hlavní žen­skou hrdin­kou je žena střed­ní­ho věku, kte­rá se zami­lu­je do star­ší­ho řidi­če náklad­ní­ho vozu. Náhle jejich setká­vá­ní usta­ne. Po něja­kém čase nalez­ne žena v auto­ba­za­ru milen­co­vo auto a pod­le adre­sy se... Read more »
Stránka načtena za 2,97483 s | počet dotazů: 203 | paměť: 47722 KB. | 24.07.2024 - 08:01:01