Kritiky.cz >

Overwatch si v rámci zimního eventu můžete vyzkoušet zcela...

Overwatch si v rám­ci zim­ní­ho even­tu může­te vyzkou­šet zce­la zdar­ma. Blizzard rov­něž zlev­nil Legendary Edition o 50%. Speciální akce kon­čí 4. 1. 2021. Read more »

Nová Lara Croft je zřejmě v nedohlednu. Britské studio...

Nová Lara Croft je zřej­mě v nedo­hled­nu. Britské stu­dio Crystal Dynamics na svém webu inze­ru­je spous­tu nových pozic, kte­ré se mají podí­let na úpl­ně nové znač­ce (PvP mul­tipla­yer) a rov­něž se... Read more »

Microsoft neváhal a odhalil cenu vlajkové konzole Xbox Series...

Microsoft nevá­hal a odha­lil cenu vlaj­ko­vé kon­zo­le Xbox Series X, kte­rá se v České Republice bude pro­dá­vat za 12 999 Kč od 10. 11.2020, ve stej­ný den se spus­tí rov­něž pro­dej i slab­ší­ho Xbox Series... Read more »
Stránka načtena za 2,25726 s | počet dotazů: 184 | paměť: 47486 KB. | 25.04.2024 - 06:08:13