Kritiky.cz >

Letošní Call of Duty ponese podtitul Vanguard a bude zasazené...

Letošní Call of Duty pone­se podti­tul Vanguard a bude zasa­ze­né do dru­hé svě­to­vé vál­ky. Na novém díle pra­cu­je stu­dio Sledgehammer Games, kte­ré spo­leč­ně s Raven Software v roce 2017 vytvo­ři­lo Call of... Read more »

WB Games Montréal odkládá Gotham Knights na rok 2022. Ve...

WB Games Montréal odklá­dá Gotham Knights na rok 2022. Ve stej­ném roce vyjde také Suicide Squad: Kill the Justice League od Rocksteady Studios a Hogwarts Legacy od Avalanche Software pod... Read more »

České Factorio má již na kontě 2,5 milionu prodaných...

České Factorio má již na kon­tě 2,5 mili­o­nu pro­da­ných kopií. Mezitím vývo­já­ři z Wube Software při­pra­vu­jí nové roz­ší­ře­ní, kte­ré zatím neby­lo spe­ci­fi­ko­vá­no. Read more »

Activision potvrdil, že letos nepřekvapivě vyjde další Call...

Activision potvr­dil, že letos nepře­kva­pi­vě vyjde dal­ší Call of Duty. Dle neo­fi­ci­ál­ních zpráv na něm dělá stu­dio Sledgehammer Games, kte­ré sto­jí za Call of Duty: WWII z roku 2017. Na... Read more »

Embracer Group kupuje Gearbox Software, autory sérií...

Embracer Group kupu­je Gearbox Software, auto­ry sérií Borderlands, Homeworld a Brothers in Arms. Hodnota akvi­zi­ce je $363m (7 806 127 532 Kč), ale pokud Gearbox Software napl­ní cíle, švéd­ský hol­ding zapla­tí $1,3B (27 955 828 628 Kč). Dalšími... Read more »

Do Bradavic se letos nepodíváme. Očekávané RPG Hogwarts...

Do Bradavic se letos nepo­dí­vá­me. Očekávané RPG Hogwarts Legacy z kou­zel­nic­ké­ho svě­ta se odklá­dá na rok 2022. Vývojáři ze stu­dia Avalanche Software potře­bu­jí více času. Read more »

Herní magazín GamesRadar+ oznámil nominace na 38. ročník...

Herní maga­zín GamesRadar+ ozná­mil nomi­na­ce na 38. roč­ník pres­tiž­ní anke­ty Golden Joystick Awards. Českou Republiku bude na cenách v kate­go­rii nej­lep­ší indie hra repre­zen­to­vat výbor­ně při­ja­tá budo­va­tel­ská stra­te­gie Factorio od Wube... Read more »

Časová exkluzivita JETT: The Far Shore pro PS5 hlásí odklad...

Časová exklu­zi­vi­ta JETT: The Far Shore pro PS5 hlá­sí odklad na rok 2021. Hra od stu­dií Superbrothers a Pine Scented Software je ve vývo­ji pro PlayStation 5, PlayStation 4 a Microsoft Windows. Read more »
Stránka načtena za 2,48873 s | počet dotazů: 195 | paměť: 47133 KB. | 13.06.2024 - 21:41:03