Kritiky.cz >

Flying Wild Hog (Shadow Warrior) ve spolupráci s Focus Home...

Flying Wild Hog (Shadow Warrior) ve spo­lu­prá­ci s Focus Home vyví­jí dosud nejam­bi­ci­óz­něj­ší titul ve své his­to­rii. Polské stu­dio při­tom v sou­čas­né době pra­cu­je na Shadow Warrior 3, kte­rý vyjde v příš­tím... Read more »

Budou Bethesda hry exkluzivní? To stále nevíme, jelikož se k...

Budou Bethesda hry exklu­ziv­ní? To stá­le neví­me, jeli­kož se k tomu Microsoft pří­mo nevy­já­d­řil ale ujis­til, že exklu­zi­vi­tu her bude posu­zo­vat jed­not­li­vě pří­pad od pří­pa­du a že budou vychá­zet na kon­zo­le... Read more »

Vývojáři z Hangar 13 by byli nadšení udělat Mafii 4,...

Vývojáři z Hangar 13 by byli nad­še­ní udě­lat Mafii 4, zále­ží ale na úspě­chu rema­ku Mafie. V sou­čas­né době také pra­cu­jí na taj­ném pro­jek­tu, o kte­rém zatím nemo­hou mlu­vit. Read more »
Stránka načtena za 2,42501 s | počet dotazů: 186 | paměť: 47474 KB. | 25.04.2024 - 16:07:03