Kritiky.cz >

Vnitřní vesmír

Innerspace (Vnitřní vesmír) je ame­ric­ká sci-fi kome­die z roku 1987, kte­rou reží­ro­val Joe Dante a pro­du­ko­val Michael Finnell. Steven Spielberg půso­bil jako výkon­ný pro­du­cent. Film byl inspi­ro­ván vědec­ko­fan­tas­tic­kým fil­mem Fantastická ces­ta... Read more »
Stránka načtena za 2,55231 s | počet dotazů: 176 | paměť: 47563 KB. | 25.05.2024 - 10:16:13