Kritiky.cz >

Kena: Bridge of Spirits nakonec nebude nikterak dlouhou hrou....

Kena: Bridge of Spirits nako­nec nebu­de nikterak dlou­hou hrou. Roztomilý titul dohra­je­me za víkend, říka­jí vývo­já­ři z Ember Lab. Read more »

Nepovedený remake komiksové střílečky XIII obdržel velký...

Nepovedený rema­ke komik­so­vé stří­leč­ky XIII obdr­žel vel­ký patch. Opravuje nej­vět­ší chy­by u zbra­ní, bojů pro­ti bos­sům, level desig­nu, tex­tu a kódu samot­né hry. Kromě toho se drob­ných změn dočka­lo uži­va­tel­ské roz­hrá­ní,... Read more »

České Factorio má již na kontě 2,5 milionu prodaných...

České Factorio má již na kon­tě 2,5 mili­o­nu pro­da­ných kopií. Mezitím vývo­já­ři z Wube Software při­pra­vu­jí nové roz­ší­ře­ní, kte­ré zatím neby­lo spe­ci­fi­ko­vá­no. Read more »

Do Bradavic se letos nepodíváme. Očekávané RPG Hogwarts...

Do Bradavic se letos nepo­dí­vá­me. Očekávané RPG Hogwarts Legacy z kou­zel­nic­ké­ho svě­ta se odklá­dá na rok 2022. Vývojáři ze stu­dia Avalanche Software potře­bu­jí více času. Read more »

The Callisto Protocol je nejnovější počin od autora Dead...

The Callisto Protocol je nej­no­věj­ší počin od auto­ra Dead Space, na kte­rém pra­cu­je 100 lidí. Vývojáři se neta­jí ambi­ce­mi, že chtě­jí vytvo­řit nej­stra­ši­del­něj­ší hru vůbec. Read more »

V novém battle-royal titulu se podíváme do Prahy. Upíří...

V novém battle-royal titu­lu se podí­vá­me do Prahy. Upíří titul od stu­dia Sharkmob má být zasa­ze­ný do svě­ta Vampire: The Masquerade a vyjít by měl v příš­tím roce. Hru pohá­ní Unreal... Read more »

Známe datum vydání Yakuza: Like a Dragon. Chystané RPG od...

Známe datum vydá­ní Yakuza: Like a Dragon. Chystané RPG od spo­leč­nos­ti SEGA vyjde 13. 11. na PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows (Steam). Vývojáři sli­bu­jí i vylep­še­ní pro Xbox Series X. Read more »
Stránka načtena za 2,58662 s | počet dotazů: 197 | paměť: 47169 KB. | 20.07.2024 - 06:15:32