Kritiky.cz > Články > Stylizované, výpravné, opulentní. Čtveřice filmů s atmosférou pohádkově barevného Hollywoodu

Stylizované, výpravné, opulentní. Čtveřice filmů s atmosférou pohádkově barevného Hollywoodu

Photo © Warner Bros. Pictures / Matt Hart
Photo © Warner Bros. Pictures / Matt Hart
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hollywood nám čas od času nabíd­ne pří­běh, kte­rý nás vrh­ne do svě­ta plné­ho barev, emo­cí a sty­li­zo­va­né výpra­vy s nepře­hléd­nu­tel­ný­mi out­fi­ty a kuli­sa­mi. Když jsem začát­kem letoš­ní­ho roku navští­vil v bio­gra­fu ambi­ci­óz­ní holly­wo­od­ský epos jmé­nem Babylon, na mysl mi při­šly moti­vy a téma­ta, kte­ré ho pojí s někte­rý­mi star­ší­mi barev­ný­mi bloc­kbus­te­ry.

Možná jste nad tím nikdy nedu­ma­li, ale při bliž­ším pro­zkou­má­ní zjis­tí­te, že Velký Gatsby, La La Land, Tenkrát v Hollywoodu a Babylon mají mno­ho podob­nos­tí. Ať už jde o pro­stře­dí, v němž se ode­hrá­va­jí, emo­tiv­ní osud hlav­ních hrdi­nů nebo o her­ce a tvůr­ce, kte­ří se na těch­to sním­cích podí­le­li. Jestli se neu­ra­zí­te, tak jsem si v závě­ru toho­to člán­ku pro vás dovo­lil při­pra­vit tako­vou men­ší tabul­ku spo­ji­tos­tí této fil­mo­vé čtve­ři­ce.

Velký Gatsby (2013)

Opulentní pří­běh z dva­cá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí o tajem­ném Jayi Gatsbym, jenž v New Yorku ze všech sil boju­je o srd­ce své býva­lé vel­ké lás­ky Daisy Buchanan. Jak ale asi tuší­te, věci nejdou úpl­ně pod­le jeho plá­nů a tato vel­ká loves­to­ry má podob­ně smut­ný konec jako někte­ré před­cho­zí bijá­ky Lea DiCapria – napří­klad Titanic nebo Romeo a Julie.


La La Land (2016)

Nádherný muzi­kál, kte­rý vás v závě­ru prav­dě­po­dob­ně chyt­ne za srd­ce svým emo­tiv­ním a ori­gi­nál­ním kon­cem. V hlav­ní roli je opět vel­ký roman­tic­ký pří­běh, v němž září Emma Stone a Ryan Gosling za tónů špič­ko­vé­ho soun­d­trac­ku.


Tenkrát v Hollywoodu (2019)

Herecké hvězdy Brad Pitt a Leonardo DiCaprio bok po boku ve výprav­ném dobo­vém vel­ko­fil­mu o záku­li­sí Hollywoodu na kon­ci šede­sá­tých let. Oběma slav­ným jmé­nům sekun­du­je Margot Robbie, kte­rá tu čás­teč­ně pod­le sku­teč­nos­ti ztvár­ni­la býva­lou ame­ric­kou hereč­ku Sharon Tate.


Babylon (2022)

Tvůrce La La Landu Damien Chazelle o něko­lik let poz­dě­ji nafil­mo­val dal­ší bar­vi­tý pří­běh ze záku­li­sí Hollywoodu, ten­to­krá­te ovšem niko­liv ze sou­čas­nos­ti, ale z pře­lo­mu dva­cá­tých a tři­cá­tých let, kdy fil­mo­vý svět pro­chá­zí revo­lu­cí. Na scé­nu totiž při­chá­zí zvuk, kte­rý ve všech ohle­dech mění živo­ty tvůr­ců do té doby němých sním­ků. A když jsme u toho zvu­ku, v Babylonu zní díky stej­né­mu skla­da­te­li Justinu Hurwitzovi veli­ce podob­ná a opět luxus­ní hud­ba jakož­to v La La Landu.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00296 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71952 KB. | 25.07.2024 - 13:55:50