Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sahara

Sahara

200506150757 sahara2
200506150757 sahara2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Matthew McConnaghey vymě­nil oble­ky za ležér­ní a coby dob­ro­druh Dirk Pitt se spo­lu se svým kama­rá­dem Alem (Steve Zahn) a s krás­nou lékař­kou Evou Rojas (Penelope Cruz) se vydá­va­jí do Sahary, aby zjis­ti­li, kde leží epi­cen­t­rum náka­zy jed­né pode­zře­lé nemo­ci a taky našli jed­nu věc, kte­rou bys­te roz­hod­ně na Sahaře nehle­da­li.


Jejich spo­leč­ná ces­ta je ale tro­chu slo­ži­těj­ší a vlast­ně ani není od začát­ku plá­no­vá­na. Lékařka Eva Rojas spo­lu se svým kole­gou během své mise do Nigérie zjiš­ťu­je, že v sou­sed­ním Mali dochá­zí k náka­ze, prav­dě­po­dob­ně moro­vé. Ráda by se k ohnis­ku náka­zy dosta­la dřív, než se nemoc stih­ne zce­la roz­ší­řit. Ale nemá jak. Díky náho­dě se však sezná­mí s Dirkem Pittem z námoř­nic­tva (zachrá­ní Evu při pře­pa­de­ní), kte­rý má ces­tu do stej­ných míst a slí­bí ji dopro­vod.

Vydávají se tedy ve čtyřech, včet­ně zmí­ně­né­ho kama­rá­da Ala a ješ­tě jed­no­ho léka­ře, ale jejich ces­ty se dělí: kaž­dý má jiný cíl. Ne však na dlou­ho: jak všich­ni záhy zjiš­ťu­jí, není za tím mor, nýbrž něco víc. Místní dik­tá­tor, gene­rál Kazim nemá totiž zájem, aby se kdo­ko­liv coko­liv dozvě­děl. Co se tedy hlu­bo­ko v Sahaře děje?

Troufnu si tvr­dit, že Dirkův kama­rád Al je zce­la zásad­ní posta­vou fil­mu. Díky němu se totiž chce věřit tomu, že jde o pou­hou paro­dii. Celá záplet­ka, kvů­li kte­ré se ti dva dosta­li takhle hlu­bo­ko do pouš­tě (a sice že tam vyje­li hle­dat loď, kte­rá kdy­si, díky pře­byt­ku vody vyje­la pro­ti pro­du­du řeky Niger až do pouš­tě a tam někde zůsta­la viset), je dost ulít­lá. Alovy vti­py a jeho výraz vás obvykle roze­smě­jí (např. vtip­ná vlož­ka s koro­bou auta v pouš­ti), i když je situ­a­ce váž­ná.

Sahara je dal­ším z řady sním­ků, ve kte­rých se vypra­vu­je­me do Afriky. Zatímco do Asie nebo Jižní Ameriky jez­dí v posled­ní době fil­ma­ři na bio­lo­gic­ké expe­di­ce nebo za krá­sa­mi pří­ro­dy, Afrika je pro ně sym­bo­lem bez­skru­pu­lent­ních vlád­ců, kte­ří pro­vá­dě­jí ve svých zemích co se jim zama­ne. Podobně jako ve Tlumočnici i aktu­ál­ní vlád­ce Mali je vykres­len jako úplat­ný člo­věk, kte­rý udě­lá coko­liv, jenom aby se svět nedo­zvě­děl, co se za jeho hra­ni­ce­mi děje. A ví proč...

A teď se poku­sím zleh­čit to, co jsem napsal o dva odstav­ce výše. Pár zále­ži­tos­tí ve fil­mu je dost při­ta­že­ných, ale to už v akč­ních fil­mech bývá. Když si tohle odmys­lím, můžu pro­hlá­sit Saharu za ješ­tě doce­la sluš­ný akč­ní film, na kte­rý se dá dívat, a to nejen kvů­li pří­ro­dě (bez sahar­ských pís­ko­vých sce­né­rií by snad byl film polo­vič­ní), ale kvů­li něko­li­ka sluš­ným akč­ním nápa­dům.

O filmu:

Sahara
Režie: Breck Eisner, Zoltan Korda
Scénář: John C. Richards, James V. Hart, Thomas Dean Donnelly, Joshua Oppenheimer
V hlav­ních rolích: Matthew McConaughey, Steve Zahn, Penélope Cruz, William H. Macy, Delroy Lindo, Lambert Wilson, Glynn Turman, Humphrey Bogart, Lloyd Bridges, J. Carrol Naish, Dan Duryea
USA/Španělsko 2005, 124 minut


Podívejte se na hodnocení Sahara na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • X-Men: Apokalypsa | X-Men: Apokalypse [50%]20. května 2016 X-Men: Apokalypsa | X-Men: Apokalypse [50%] X-Men patří mezi komiksově filmové stálice, které dopomohly tomuto kdysi podceňovanému žánru tam, kde dnes je. Velký podíl na jejich úspěchu měl při jejich zrodu režisér Bryan Singer, […] Posted in Filmové recenze
  • Krajina ve stínu – Recenze – 40%9. září 2020 Krajina ve stínu – Recenze – 40% Dosud všechny filmy režiséra Bohdana Slámy (např. Divoké včely, Štěstínebo Bába z ledu) byly komorními lidskými dramaty ze současnosti, jejichž hrdinové se zabývali určitými osobními […] Posted in Filmové recenze
  • Mafia: Definitivní edice25. září 2020 Mafia: Definitivní edice Dnes vyšla "nová" hra Mafia: Definitivní edice. Jedná se o kompletní předělávku 18 let staré hry, která proslavila České tvůrce. Dneska je příležitost odehrát pár úvodních misí, a tak můžu […] Posted in Novinky ze světa her
  • Kateřina Fojtová: Zlínský pes 57. ZFF25. dubna 2018 Kateřina Fojtová: Zlínský pes 57. ZFF Posted in Videa
  • Natáčení 2. série seriálu Interview s upírem v Praze12. dubna 2023 Natáčení 2. série seriálu Interview s upírem v Praze Produkce druhé série seriálu Interview s upírem společnosti AMC je oficiálně v plném proudu v Praze a kamery se na seriálu točí od začátku minulého týdne. Dlouhé pražské natáčení potrvá […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  •  404 nejkrásnějších omalovánek BOX (99%)20. listopadu 2016  404 nejkrásnějších omalovánek BOX (99%) Sú knihy, ktoré mávame uložené v poličke a vraciame sa k nim opakovane a opakovane. Takou knihou, ktorú z rúk človek len tak ľahko nepustí, je nepochybne kniha 404 nejkrásnějších […] Posted in Recenze knih
  • Here for Blood22. února 2024 Here for Blood Koukatelné, ale nic extra. Nabouchaný hlavní hrdina je sympaťák a dát mu roli babysitterky je celkem vtipné, ale přišlo to vhod, protože do domu vtrhne maskovaný kult vetřelců a jemu […] Posted in Krátké recenze
  • Vlna doma krášlí i léčí4. prosince 2016 Vlna doma krášlí i léčí Vlněné doplňky a dekoracedo bytu jsou pro své skvělé vlastnosti prostě stálicemi. Pojďme si o nich něco připomenout, možná vám to usnadní výběr. Koberce z vlny Jsou takovou nestárnoucí […] Posted in Domácí rady
  • Watchers (1988)11. ledna 2015 Watchers (1988) Při výbuchu tajné laboratoře se na svobodu dostávají dva pokusné subjekty. Zatímco jeden z nich je mírumilovný a přítulný pes, ten druhý je nemilosrdný zabiják. V tajné […] Posted in Horory
  • Číselné omalovánky se zvířátky28. února 2017 Číselné omalovánky se zvířátky Matematika pro nejmenší, která hravou formou procvičí čísla od jedničky do devítky, ale také barvy a druhy zvířat – to jsou Číselné omalovánky se zvířátky. Vycházejí jako brožovaná lepená […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,01466 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71483 KB. | 24.06.2024 - 02:13:36