Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-16.epizóda(SK-27.,28.)-Krádež jedla sa nevypláca

Survivor-16.epizóda(SK-27.,28.)-Krádež jedla sa nevypláca

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 4
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 4

Zlúčenie je veľ­mi blíz­ko, ale ešte bliž­šie bola zno­va časť s kme­ňo­vou a indi­vi­du­ál­nou imu­ni­tou, kme­ňo­vou radou a due­lom.

SK-27.epizóda

Epizóda začí­na súbo­jom o imu­ni­tu a aj keď som si vedel pred­sta­viť via­ce­ré rôz­ne prie­be­hy, tak taký­to aký sa odo­hral v žia­d­nom prí­pa­de. Zjavne stá­le pla­tí, že vždy si jed­na stra­na vybe­rá svo­ju dvo­jicu a súpe­ro­vu a aj pre­to to čas­to kon­čí veľ­mi vyrov­na­ne. V tej­to čas­ti bol ten­to pred­po­klad abso­l­út­ne zni­če­ný skve­lým výko­nom celé­ho kmeňa Azua, dokon­ca aj Veve. Fakt aj keď Mao nebo­li všet­ci úpl­ne márnty,tak vždy bola Azua o nie­čo lep­šie buď na drá­he ale­bo v hád­za­ní. Drtivé víťaz­stvo 7:0 je podľa mňa uni­kát a už sa nezo­pa­ku­je, ale bude zau­jí­ma­vé vidieť aký vplyv to bude mať na kme­ne v ďal­šej súťa­ži.

Pri indi­vi­du­ál­nej imu­ni­te musím pochvá­liť, že tam bola časo­mie­ra a po tom sa vola­lo už dlho, tak­že zno­va pozi­tív­ny posun vpred. Súťaž dáva­la veľ­ké pred­po­kla­dy na výhru pre Nicol a Xéniu a tie sa aj dosta­li do finá­le, kde dlh­šie vydr­ža­la Nicol. Po indi­vi­du­ál­nej imu­ni­te sme sa dočka­li via­ce­rých roz­ho­vo­rov a to ako vie­te mňa osob­ne veľ­mi teší a je to ďal­ší plu­so­vý bod.

SK-28.epizóda

Po roz­ho­vo­roch sa zača­la rie­šiť krá­dež ryže od Aylin a ako bolo tráp­ne im, tak bolo to aj mne. Je mož­né, že to bol skrat ako hovo­ri­la Nicol, no to aj tak ten­to čin neo­spra­vedl­ňu­je. Trošku váš­ne do toho dal inak cel­kom pokoj­ne vystu­puj­úci Braňo.

Po tom­to neprí­jem­nom momen­te sme sa dočka­li ďal­ších roz­ho­vo­rov v Azua. Vladimír sa uká­zal zno­va ako dob­rý tak­tik a som rád, že pro­duk­cia odvy­sie­la­la aj roz­ho­vor s ním, keď hovo­ril o Veve a vysvet­lil mož­nú spo­lu­prácu s ňou. Odchod Adama mu mož­no pro­spe­je viac ako som si mys­lel a po kon­ci tej­to epi­zó­de by som tomu­to spo­je­niu veril ešte viac. Johy ešte pre­zra­di­la svoj plán žen­skej ali­an­cie čo je tiež zau­jí­ma­vé, lebo čo sa týka tak­ti­ky, tak sa zda­la byť dosť nená­pad­ná.

Kmeňová rada sa nies­la v duchu tej krá­de­že, ale býva­lé Azua drža­lo pri hla­so­va­ní spo­li a tak v pome­re 4:3 „vyhral“ hla­so­va­nie Daniel pred Aylin. Tradičný roz­ho­vor so Šmahelom pred due­lom som už presko­čil, keď­že to je zby­toč­né strá­ve­ný čas. Duel bol veľ­mi zau­jí­ma­vý a fan­dil som Danielovi a pre­to som aj rád, že vyhral a dokon­ca cel­kom domi­nant­ne. Aylin v súťa­ži skon­či­la a tre­ba pove­dať, že Mao stra­til člen­ku, kto­rá posled­né súťa­že cel­kom bodo­va­la.

Záver: Veľa roz­ho­vo­rov a poten­ci­ál­ne uká­za­nie kari­et niek­to­rých hrá­čov ma veľ­mi pote­ši­lo, duel rov­na­ko, keď­že Daniel je fakt sym­paťák a aj keď podľa mňa nemá najmen­šiu šan­cu vyhrať, tak aspoň to zlúče­nie si urči­te zasl­úži. Epizódu hod­no­tím na 8/10. Prečo zati­aľ naj­vi­ac? Dôvody sú prá­ve tuto v záve­re a aj na kme­ňo­vej rade sa preja­vi­la reál­na tak­ti­ka, keď naprí­klad na Braňovi bolo vid­no ako ho štve, že musí dať Daniela a nie Aylin. Normálne by som oča­ká­val, že z hne­vu dá Aylin a nebu­de nijak roz­mý­šľať, ale to sa nesta­lo a tak to musím pochvá­liť


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Titulky k Moonhaven S01E05 - Dreadfeel14. října 2022 Titulky k Moonhaven S01E05 - Dreadfeel Maite vzpomíná na časy s Bellinou matkou, vydává se do Prima. Odchází po zajímavém rozhovoru s Bellou... Ostatní včetně Belly, Paula a také velvyslankyně ji hledají. Tomm se pokusí získat […] Posted in Titulky
  • Scooby Doo : Prokletí Sfingy - HRA25. května 2004 Scooby Doo : Prokletí Sfingy - HRA Scooby-Doo s kamarády na vás čekají v novém tajemném dobrodružství, plném smíchu a rošťáren! Scooby-Doo s celou partou cestují do Egypta, aby navštívili sestřenici Velmy – Thelmu, […] Posted in Novinky ze světa her
  • V letu - Kevin Hart krade zlato z letadla13. ledna 2024 V letu - Kevin Hart krade zlato z letadla Asi již tradičně nám jako v posledních několika letech na jedné ze streamovacích služeb přistál nový akčňák s Kevinem Hartem v hlavní roli. V roce 2022 to byl Muž z Toronta od Netflixu, […] Posted in Filmové recenze
  • CENY ČESKÉ FILMOVÉ KRITIKY - Nominace 20155. ledna 2016 CENY ČESKÉ FILMOVÉ KRITIKY - Nominace 2015 Nominace cen ČESKÉ FILMOVÉ KRITIKY pro rok 2015 NEJLEPŠÍ FILM Domácí péče Kobry a užovky Ztraceni v Mnichově NEJLEPŠÍ DOKUMENT Danielův svět Mallory Opři žebřík o […] Posted in Články
  • #1932: Persepolis 1 - 80 %12. března 2019 #1932: Persepolis 1 - 80 % Persepolis 1 (Persepolis 1)Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2006. Původně vyšlo jako "Persepolis" v roce 2001. České vydání má 160 stran a prodává se v plné ceně za 290 […] Posted in Recenze komiksů
  • Zaklínač1. ledna 2022 Zaklínač Recenze na seriál The Witcher (Zaklínač): 1. série – 80 %: Stejně jako většina fanoušků knižní či herní série Zaklínač jsem se na seriál velmi těšil. Nutno podotknout, že na rozdíl od […] Posted in Krátké recenze
  • Přízraky v Benátkách (A Haunting in Venice)1. září 2023 Přízraky v Benátkách (A Haunting in Venice) OBSAH Snímek Přízraky v Benátkách je thriller s nadpřirozenou tématikou, natočený na motivy románu Agathy Christie Viděla jsem vraždu. Režie se ujal oscarový herec a režisér Kenneth […] Posted in Speciály
  • ...29. června 2020 ... DRB: Evil Dead Rise by se mělo odehrávat v mrakodrapu Posted in Krátké aktuality
  • Letadla v interním testování - Mashinky8. července 2023 Letadla v interním testování - Mashinky Práce na letadlech od posledního příspěvku značně pokročila, přesto je třeba opravit některé chyby a doladit nedostatky. Konečně jsem téměř spokojen s pohybem AI na zemi, takže jsme tuto […] Posted in Herní aktuality
  • Gave Newell slibuje nové hry. Ve Valve pracují na několika...23. ledna 2021 Gave Newell slibuje nové hry. Ve Valve pracují na několika... Gave Newell slibuje nové hry. Ve Valve pracují na několika nových titulech, které se chystají oznámit. Half Life: Alyx byl prý super, prozradila hlava slavné společnosti v rozhovoru pro […] Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62886 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71697 KB. | 13.07.2024 - 01:23:23